كشور رو ايشون اداره مي كنن

كشوره امام زمانه ديگه ، ولي چون خودشون نيستن كيرشون كشورو اداره مي كنه

شاعر عارمان گرا

شاعر مي گه :
چرا دستات سرده، چرا حرفات تلخه....
كي تو رو اين روزا بي تفاوت كرده.... 
اينجا شاعر واسش خيلي مهم بوده كه طرفي كه داره كرده مي شه حتمن با تفاوت كرده بشه
يني وخت كردن بهش اهميت داده بشه 
اين ديگه به نظرم خيلي عارمان گرايي محسوب مي شه 
كسي كه داره كرده مي شه بايد كرده بشه يه لگدم بزني دره كيونش 

منو بكن

يه دوس دخدرم داشتم وختي داشتم باهاش سكس مي كردم همش داد مي زد: منو بكن ، منو بكن !!!
منه كسخلم همش فكر مي كردم در اومده ، نگاه مي كردم مي ديدم نه توشه ...
خلاصه كسخل شده بودم ،  اصن تعريفش از كردن با تعريفه ما فرق مي كرد 

حس عاشقي

امتحان كنيد 
يه بار با دوس دخدرتون خلوت كنيد ، سعي كنيد از همه ي مشكلات خودتونو جدا كنيد 
بريد مسافرت ،‌نمي دونم هر جا 
شب كه همه جا خلوته 
سكوت كنيد 
به اونم بگيد سكوت كنه و به صداي سكوت عشق گوش بده 
تو سكوت قرق بشيد 
ببينيد چه حسه عارامشي بهتون دست ميده 
هيچ چيزو ديگه حس نمي كنيد 
هر دوتاتون به رويا ميريد و جادو مي شيد 
يه دفه بگوزيد ، بعدم بگيد بسه اين كسشرا 
شلوارشو به زور از پاش در بياريدو بهش تجاوز كنيد 
امتحان كنيد خيلي حال مي ده 

فدا كيري ها

يكي از سرگرميام اينه كه وختي دارم ميوه پوس مي كنم ، يكي وارد مي شه الكي دستمو مي برم كه بهش اعتماد بنفس بدم ،‌همه دستو بالم زخمه

خوب بي جنبه سريال شبكه ي دو رو ببين

اين دخدرا انقدر فيلم پورن سياه پوستي ديدن كه ديگه تعريفشون از كير عوض شده ، مثلن جلوشون لخت مي شي يا مي خندن ، يا مي گن : اصليه رو كجا قايم كردي؟

بي ناموسي تا چه حد؟

يه فيلم پورن ديدم يه پسره داشت مادرشو مي كرد ، اصن از پسره انتظار نداشتم ، من كه هر جا ببينمش مادرشو همونجوري كه خودش تو فيلم كرد مي كنم شما رو نمي دونم

من احساساتيم

ما هم از بدشانسيمون عاشق هر كي شديم اومد بهمون داد ،‌ احساسات پاكمون و تحت شعاع قرار داد  

ماه پشت ابر نميمونه ديوث

ديشب رفتيم خونه عموم اينا ، زن عموم تعريف مي كرد پسرعمومو تو اتاقش در حال فيلم سوپر ديدن ، ديدنش .... خلاصه تو مهموني همش ازم تعريف كردن ، گفتن چقدر پسره خوبيه و فيلان ... منم تا عاخر مهموني داشتم گلاي قالي رو نگاه ميكردم ، بعد از اينكه برگشتيم ، سريع رفتم فيلم سوپرامو بردم يه جاي امن قايم كردم اومدم وسط حال وايستادم دو ركعت نماز خوندم ، مادرمم اين وسط تمام مدت داشت قربون صدقم مي رفت ، حالام اومدم نشستم اينجا دارم يه فيلم سوپر جديد  دانلود مي كنم و به ريشه پسر عموي كسخلم مي خندم ، بي ادبه بيشعوره بي دين و ايمون .... فكر كن فاميلمون چيه كه من بچه مثبتشونم .... البته گه نخور فاميله خودتو مسخره كن 

شعرهاي مكاني

نه همين لباس زيباست نشان عادميت 
بلكه،اين لباس زيباست نشان عادميت 

(شاعر در بوتيك)‌

اورجينال باشيد لدفن

كسكشه مادر قحبه تو فيسبوك يه جوري زده زهرا جنده اورجينال پيج ،‌انگار جنيفر لوپزه 30 نفر دارن از اسمش استفاده مي كنن ... ديوث مثلن مي خاي بگي جنده ي اورجينالي هستي؟ فكر مي كني اوني كه مي خاد بكنتت اول نگاه مي كنه ببينه اورجينالي يا نه؟ 

راهنمايي و گاييندگي

ما يه بار يه گهي خورديم به اين عذرا خانوم گفتيم يه دوست داريم افسر راهنمايي رانندگيه ، حالا اين ديوث هر وخت شوهرش خلاف مي كنه جريمه مي شه  مياد دره خونه ي ما ، با بغض و نفرت وايميسته ، يه عاه عميق مي كشه بعد قيظ جريمه رو نشونم مي ده مي گه: ببين اين دوستت باز چي كار كرد؟  

پشمك

رفتم حموم پشمامو زدم چاه حموم گرفت 
حالا شانس عاوردم پشم زير بغلمو نزدم وگرنه راه  فاضلاب كل منطقه بسته مي شد 

زوج و فرد

گفتن طرح زوجو فرد از درب منازل شروع مي شه 
اين همسايه ي كسخل ما ماشينشو ميراه ميزاره دره خونه ي ما انگار مثلن ما تو طرح نيستيم ، يا دره منزل ما جزو قانون راهنمايي رانددگي محسوب نمي شه ، يا اصن كسخل مگه ماشين پارك شده رو كسي جريمه مي كنه؟ بعد مي گن شوخي قوميتي نكنيد ديوثا 

ريدمون

امروز اومدم در يه حركت انتحاري بگوزم به زندگيم ، يه دفه ريدم  همه جارو گه برداشت .... خاستم از همين تيريبون بگم عاغا تو رو خدا يه ذره دقت كنيد ، قبل از اينكه با زندگيتون كاري كنيد اول مطمئن بشيد كه اسهال نباشيد كه به حال و روز من بيوفتيد 

تحليل منطقي در مورد مخاطب خاص

از اونجايي كه باد عاورده رو باد مي بره 
و شما دوست عزيز زندگيه منو با خودت مثل باد بردي 
نتيجه مي گيريم شما ، گوز هستيد 
يني باده روده چون مطمئنم عاروق نيستي چون بو عن مي دادي ديوث

هواشناسي

كلن تو ايران هوا وسط زمستون 50 درجه بالاي صفرم باشه ، تلوزيون مي گه : امسال سرما بي سابقه بوده !!

من اصن خوده سكسم

در راستاي شباهت هاي من و حضرت يوسف همينو بهتون بگم كه من هميشه پشت لباسم پاره اس 
ببين چه نفسي دارم من كه دائم در حال فرارم 

يوسف گمگشته منم

يكي از تفريحاتم اينه كه تو جمع فاميل ميزارم دخدراي فاميل شروع كنن ميوه پوس كندن ، بعد يه دفه فازه با فرهنگيو مي گيرم مي زنم تو كاره دفاع از حقوق زنان ، بعد سريع به افق نگاه مي كنم كه همه ي دخدرا دستشونو با چاقو ببرن 
شما دست و باله دخدراي فاميلمونو ببيني مي فهمي من چقدر سكسي ام 

من زن نمي گيرم

يه دخدري هم بود اسمش آزيتا بود 
من به پاكيه اين ايمان داشتم ، رو سرش قسم مي خوردم
الان تو فيسبوك پيداش كردم ، اسمش آزيتا جنده اس  
عادم ديگه به كيره خودشم نمي تونه اعتماد كنه 

توبه مي كنم قربتن الي الله

عاغا تو رو خدا ديگه گناه نكنيد 
مي گن تو جهنم خدا اونايي كه اين دنيا گناه كردنو ناجور مي كنه 
مي گن : اصن مراعات خونوادتم نمي كنه 
به شخصه الان مي رم عاب توبه بريزم رو خودم 
چون روم نمي شه مثلن جولوي بابام شلوارمو در بيارم 
چه برسه بخام جلوش كيون بدم ، تازه همشم بگم : اوه يس ...اوه ماي گاد 
خدايا توبه 

انقدر بدم مياد از نتايي كه طولاني مي شه

خاستگار اومد واسه خاهرم ، مادرم پرسيد عاغا دوماد كجان؟ 
مادرش گفت: پسرم عسلويه كار مي كنه ما اومديم بله رو بگيريم بعد ايشونو خبر كنيم 
بعد كه رفتن خاهر بزرگم از مادرم پرسيد چه جوري بودن؟ 
مادرم گفت  : نه بابا اينا از اين خونواده بي ناموسن كه عروس مي گيرن خودشون استفاده مي كنن بعد كه بچه دار شد تازه زنگ مي زنن به پسرشون مي گن : بيا ببين چه زني برات گرفتيم تازه بچتم خيلي خوشگله 
يني اين تحليل مادرمو شنيدم فهميدم كلن تو ذهن مادرم يه فيلم سوپر داره پلي مي شه كه همش دارن بچه هاشو توش مي كنن

تبليغات مي گاد

انقدر اين لارجر باكس و تو ماهواره تبليغ كردن ، مادره ما هم نمي دونه چيه كه ، ديروز جلو پسر خالم اينا برگشته مي گه : احسان يه دونه از اين لارجر باكسا بگير ببينيم چيه انقدر تبليغشو مي كنن؟ يني اين حرفش به گوش فاميل برسه بايد جمع كنيم بريم افغانستان زندگي كنيم 

طولانيه نخون ، مي گم نخون ديوث

امروز از صوب مادرم گير داده بود هر 5 ديقه يه بار مي گفت : 
اين هفته چيكار نكردي؟ هان؟ يادت رفت اين هفته؟ 
از صوب تو شك بودم كه خدايا مادرم از كجا مي دونه من اين هفته خودارضايي نكردم 
خلاصه تا غروب هر 5 ديقه يه بار اينو مي گفتو منم ذهنم مشغول بود كه نكنه كلن داستان خودارضايي هاي منو دنبال مي كنه ، يه جورايي منو تحت نظر داره ... 
خلاصه غروب بعد از اينكه تو اتاقمو دقيق گشتم و مطمئن شدم كه دوربين مخفي تو اتاق نيست ، بعد از اينكه اين سوال و ازم كرد يه دفه گفتم : مامان من دوس دخدر دارم  !!! 
بعدش گفت : خوب بي شرف تو كه دوس دخدر داري اون دوس دخدره ايكبيريت بهت نمي گه چرا لباساتو نمي شوري؟ نمي گه چرا يه هفته اس لباساتو نشستي خرس گنده؟ 
حالا غرغر سر شستن لباس تموم شده ، ولي از غروب هر كي زنگ مي زنه بهش مي گه :  پسرم تو روي من وايستاده مي گه من دوس دخدر دارم ، پسره ي خيره سر !!

ديكته

از وختي مادر ما رفته نهضت اين عذرا خانوم همسايمونم از رو چشم و هم چشمي باهاش رفت نهضت ،‌ فردا امتحان ديكته دارن مادرم گفت : عذرا خانومم بياد اينجا يه ديكته به جفتمون بگي؟ ثواب داره پسرم .... منم گفتم باشه :  شروع كردم ديكته گفتن: چنتا كلمه گفتم ، بعد گفتم: آش .... حالا يه ساعته اينا دارن درباره ي سبزي آشي صوبت مي كنن منم مث دسته خر نشستم دارم گوش مي دم 

انرژي خسته اي

ايرانيا آلبالو مي خورن با هستش مي زنن همديگرو سرويس مي كنن، بعد فك كن اينا انرژي هسته اي داشته باشن ، خوب معلومه كيونه دنيا ميزارن

عادته ديگه كاريش نمي شه كرد

تو خونواده ما مردا عادت دارن شبا تا با كمربند زناشونو كبود نكنن خابشون نمي بره، ولي چون من زن ندارم شبا تا با جق كيرمو كبود نكنم خابم نمي بره

عشق جو زده

يه دوست دارم انقدر عاشقه زنش بود كه حتي مي خاست بجاي زنش حامله بشه ، امسال از هم جدا شدن ، الان مي دونم تو دلش داره خدارو شكر مي كنه كه بخاطر اين زنه خودشو جر نداده 

ايراني حماسه عافريد

يه پيج خارجي تو فيسبوك سوال پرسيده : 
تا به حال سكس داشته ايد؟ 
دو مليون نفر زدن بعله 
فقط يه نفر زده نه 
اونم رفتم نگاه كردم يه ايرانيه است به اسم : پارميدا كس طلا 
دخدره جنده است ولي ازش سوال مي كنن دادي باز مي گه: نه 
خدايا بيا منو بخور 

من عادم احساساتيي هستم - بخدا كمر واسم نمونده

تو سن بلوغ خيلي احساساتي بودم 
هر مشكلي برام پيش مي اومد  
سريع خودمو با بغض به حموم مي رسوندم و جق مي زدم 
هعععععععي ... البته هنوزم يه ذره احساس درونم باقي مونده 
ولي خيلي كم شده ... ديگه هفته اي يه بار احساساتي مي شم 

توصيه ي بهداشتي

از اونجايي كه ايرانيا تعادل ندارن 
بضياشون شادن بضياشون غمگين ...
من مي گم براي حفظ نظام هم شده يه كاري كنيد 
محسن چاوشي و آرمين 2afm  يه عاهنگ با هم بخونن 
به نظرم تقابل نوحه و خالتور خوب مي شه و يه موزيك متعادل درست مي شه كه جامعه رو به تعادل مي رسونه ، اين كارو نكرديد و كشور از هم پاشيد نيايد دست به خايه ي من بشيدا ... من وظيفم بود بگم 

فرهنگ سازي ها - 4

همشهري عزيز،‌ درست است كه ديدن پارك دوبل يك خانوم بسيارفرح بخش است  ، ولي اين باعث نمي شود وسط خيابان پارك كرده ، ترافيك درست كنيد ، قانون را زير پاي بگذاريد ، اقدام عليه امنيت ملي كنيد و به تماشاي پارك دوبل بپردازيد و راننده هاي پشتي را از اين لذت محروم كنيد ... خعلي چاقالي همشهري 

اساميه زيباي ايراني

از اونجايي كه بين اربعين و كيريسمس يه روز فاصله بود 
حتمن اون بچه  هايي كه بين كيريسمس و اربعين به دنيا اومدن
 اسمشونو گذاشتن :  كيربعين 

دليل اصلي خيانت در ايران

بعضن ديده شده دخدرا سينه هاي كوچيكي دارن ، كه همين باعث شده عامار خيانت به شكل كيريي بالا بره

عاخره پست سي عا سي

ما گر زه سر بريده مي ترسيديم، ختنه نمي كرديم خو

عاغا اين جمعه استثناعن نيا

عاغا به نظرتون امام زمان ظهور كنه ، بعدش وختي مي خاد سرمو با شمشير قطع كنه جا خالي بدم ناراحت مي شه؟  مي ترسم ضربه ي روحي بخوره ...
ذهنم بد درگير شده ... خدا كنه اين جمعه نيايد من تا هفته ي ديگه فكرامو بكنم قشنگ 

منم چوس ناله بلدما ديوثا

مسلماني، مسلمان مي شوم
يهودي باش ، يهودا مي شوم

#چوس ناله هاي 15 سالگيم

ضرب المثل هاي كسشر

كيري كه خابه رو مي شه بيدار كرد
ولي كيري كه خودشو به خاب زده رو هم مي شه
كلن اين قضيه ي در مورد كير صدق نمي كنه

سرنوشت عادماي مقاوم

مقاومت مي كرد ، اما روزي مقاومت گرفت او را كرد 

حافظ خاجه

تو عادت ماهيانه كه قرار مي گيرم ، به همه مي گم به كيرم 

# شاعري كه جنسيتش مشخص نشد

سلام

^_^ مواظب فرزندان خود باشيد ، آنها را از مانيتور دور كنيد محتواي وبلاگ تخمي مي باشد o_O