بی شعورا فکر کردن چی؟

امروز یارو اومد دره خونه غذا بده 
گفتم دستتون درد نکنه 
گفت: ما وسیله ایم 
منم اومدم با نمک بازی در بیارم گفتم : 
اتفاقن ما وسیله نداریم بیا سوارم کن ببرم تا فلان جا 
یه دفعه نگاه کردم دیدم یارو 60 سالشه 
گفتم: می خواید غذاتونو پس بدم ؟ 
گفت: غذای من نیست غذای امام حسینه 
گفتم: پس چرا غذای امام حسین و آوردید واسه من می بردی واسه خودش 
دیگه تا اومد برگرده نگام کنه درو بستم که نبینمش 
طاقته شرمندگیشو نداشتم دیگه 

۱ نظر:

سلام

^_^ مواظب فرزندان خود باشيد ، آنها را از مانيتور دور كنيد محتواي وبلاگ تخمي مي باشد o_O