عاغا اين جمعه استثناعن نيا

عاغا به نظرتون امام زمان ظهور كنه ، بعدش وختي مي خاد سرمو با شمشير قطع كنه جا خالي بدم ناراحت مي شه؟  مي ترسم ضربه ي روحي بخوره ...
ذهنم بد درگير شده ... خدا كنه اين جمعه نيايد من تا هفته ي ديگه فكرامو بكنم قشنگ 

منم چوس ناله بلدما ديوثا

مسلماني، مسلمان مي شوم
يهودي باش ، يهودا مي شوم

#چوس ناله هاي 15 سالگيم

ضرب المثل هاي كسشر

كيري كه خابه رو مي شه بيدار كرد
ولي كيري كه خودشو به خاب زده رو هم مي شه
كلن اين قضيه ي در مورد كير صدق نمي كنه

سرنوشت عادماي مقاوم

مقاومت مي كرد ، اما روزي مقاومت گرفت او را كرد 

حافظ خاجه

تو عادت ماهيانه كه قرار مي گيرم ، به همه مي گم به كيرم 

# شاعري كه جنسيتش مشخص نشد

سلام

^_^ مواظب فرزندان خود باشيد ، آنها را از مانيتور دور كنيد محتواي وبلاگ تخمي مي باشد o_O