فرهنگ سازي ها - 4

همشهري عزيز،‌ درست است كه ديدن پارك دوبل يك خانوم بسيارفرح بخش است  ، ولي اين باعث نمي شود وسط خيابان پارك كرده ، ترافيك درست كنيد ، قانون را زير پاي بگذاريد ، اقدام عليه امنيت ملي كنيد و به تماشاي پارك دوبل بپردازيد و راننده هاي پشتي را از اين لذت محروم كنيد ... خعلي چاقالي همشهري 

اساميه زيباي ايراني

از اونجايي كه بين اربعين و كيريسمس يه روز فاصله بود 
حتمن اون بچه  هايي كه بين كيريسمس و اربعين به دنيا اومدن
 اسمشونو گذاشتن :  كيربعين 

دليل اصلي خيانت در ايران

بعضن ديده شده دخدرا سينه هاي كوچيكي دارن ، كه همين باعث شده عامار خيانت به شكل كيريي بالا بره

عاخره پست سي عا سي

ما گر زه سر بريده مي ترسيديم، ختنه نمي كرديم خو

سلام

^_^ مواظب فرزندان خود باشيد ، آنها را از مانيتور دور كنيد محتواي وبلاگ تخمي مي باشد o_O