من عادم احساساتيي هستم - بخدا كمر واسم نمونده

تو سن بلوغ خيلي احساساتي بودم 
هر مشكلي برام پيش مي اومد  
سريع خودمو با بغض به حموم مي رسوندم و جق مي زدم 
هعععععععي ... البته هنوزم يه ذره احساس درونم باقي مونده 
ولي خيلي كم شده ... ديگه هفته اي يه بار احساساتي مي شم 

توصيه ي بهداشتي

از اونجايي كه ايرانيا تعادل ندارن 
بضياشون شادن بضياشون غمگين ...
من مي گم براي حفظ نظام هم شده يه كاري كنيد 
محسن چاوشي و آرمين 2afm  يه عاهنگ با هم بخونن 
به نظرم تقابل نوحه و خالتور خوب مي شه و يه موزيك متعادل درست مي شه كه جامعه رو به تعادل مي رسونه ، اين كارو نكرديد و كشور از هم پاشيد نيايد دست به خايه ي من بشيدا ... من وظيفم بود بگم 

سلام

^_^ مواظب فرزندان خود باشيد ، آنها را از مانيتور دور كنيد محتواي وبلاگ تخمي مي باشد o_O