من احساساتيم

ما هم از بدشانسيمون عاشق هر كي شديم اومد بهمون داد ،‌ احساسات پاكمون و تحت شعاع قرار داد  

ماه پشت ابر نميمونه ديوث

ديشب رفتيم خونه عموم اينا ، زن عموم تعريف مي كرد پسرعمومو تو اتاقش در حال فيلم سوپر ديدن ، ديدنش .... خلاصه تو مهموني همش ازم تعريف كردن ، گفتن چقدر پسره خوبيه و فيلان ... منم تا عاخر مهموني داشتم گلاي قالي رو نگاه ميكردم ، بعد از اينكه برگشتيم ، سريع رفتم فيلم سوپرامو بردم يه جاي امن قايم كردم اومدم وسط حال وايستادم دو ركعت نماز خوندم ، مادرمم اين وسط تمام مدت داشت قربون صدقم مي رفت ، حالام اومدم نشستم اينجا دارم يه فيلم سوپر جديد  دانلود مي كنم و به ريشه پسر عموي كسخلم مي خندم ، بي ادبه بيشعوره بي دين و ايمون .... فكر كن فاميلمون چيه كه من بچه مثبتشونم .... البته گه نخور فاميله خودتو مسخره كن 

سلام

^_^ مواظب فرزندان خود باشيد ، آنها را از مانيتور دور كنيد محتواي وبلاگ تخمي مي باشد o_O