حس عاشقي

امتحان كنيد 
يه بار با دوس دخدرتون خلوت كنيد ، سعي كنيد از همه ي مشكلات خودتونو جدا كنيد 
بريد مسافرت ،‌نمي دونم هر جا 
شب كه همه جا خلوته 
سكوت كنيد 
به اونم بگيد سكوت كنه و به صداي سكوت عشق گوش بده 
تو سكوت قرق بشيد 
ببينيد چه حسه عارامشي بهتون دست ميده 
هيچ چيزو ديگه حس نمي كنيد 
هر دوتاتون به رويا ميريد و جادو مي شيد 
يه دفه بگوزيد ، بعدم بگيد بسه اين كسشرا 
شلوارشو به زور از پاش در بياريدو بهش تجاوز كنيد 
امتحان كنيد خيلي حال مي ده 

سلام

^_^ مواظب فرزندان خود باشيد ، آنها را از مانيتور دور كنيد محتواي وبلاگ تخمي مي باشد o_O