منو بكن

يه دوس دخدرم داشتم وختي داشتم باهاش سكس مي كردم همش داد مي زد: منو بكن ، منو بكن !!!
منه كسخلم همش فكر مي كردم در اومده ، نگاه مي كردم مي ديدم نه توشه ...
خلاصه كسخل شده بودم ،  اصن تعريفش از كردن با تعريفه ما فرق مي كرد 

سلام

^_^ مواظب فرزندان خود باشيد ، آنها را از مانيتور دور كنيد محتواي وبلاگ تخمي مي باشد o_O