كشور رو ايشون اداره مي كنن

كشوره امام زمانه ديگه ، ولي چون خودشون نيستن كيرشون كشورو اداره مي كنه

شاعر عارمان گرا

شاعر مي گه :
چرا دستات سرده، چرا حرفات تلخه....
كي تو رو اين روزا بي تفاوت كرده.... 
اينجا شاعر واسش خيلي مهم بوده كه طرفي كه داره كرده مي شه حتمن با تفاوت كرده بشه
يني وخت كردن بهش اهميت داده بشه 
اين ديگه به نظرم خيلي عارمان گرايي محسوب مي شه 
كسي كه داره كرده مي شه بايد كرده بشه يه لگدم بزني دره كيونش 

سلام

^_^ مواظب فرزندان خود باشيد ، آنها را از مانيتور دور كنيد محتواي وبلاگ تخمي مي باشد o_O