ثواب كنيد كسخلا

يه دايي داشتم معتاد بود ،‌همش سرش رو زمين بود 
به مادر بزرگم مي گفتيم چرا دايي اينجوري؟ 
مي گفت: اين داييت از بچگي عاشقه امام سجاد بوده ، واسه همين وختي سجده مي كنه ديگه نمي شه بلندش كرد، تا  چند سال فكر مي كردم چه عادمه خوبيه بعد فهميدم كسخله ...الانم يه چند ساليه من خودم اينجوري شدم،‌ صوبا مادرم بيدارم مي كنه بلند مي شم، يه دفه مي رم سجده... دو ساعت ديگه مي خابم ... اميدوارم ثوابش برسه به روح داييه كسخلم 

عاشقانه ها

با كلمات بازي نكن عشقم 
بيا با اين بازي كن 

هميشه تمرين كنيد ، تمرين خوبه

يه بارم قرار بود تو يه همايش سخنراني كنم 
سه روز قبلش جلوعاينه تمرين كردم ، حتي يه جايي هماهنگ كرده بودم سرفه كنم ... عاغا ما  رفتيم بالا جمعيتو ديدم ، ريديم به خودمون ، هر چي تمرين كرده بودم يادم رفت فقط سرفه رو يادم نرفت تا عاخر همايش اون بالا داشتم سرفه مي كردم ، دهنه ملتو سرويس كردم، ديگه تو هيچ همايشي دعوتم نكردن، ديوثا  فكر كرده بودن سِِِل دارم 

جوشكاري

يني كامل ترين پسر دنيا باشي ، وختي دخدره ازت جدا مي شه به دوستاش مي گه : چيزايي كه من واسم مهم بودو نداشت ،  يه بارم با دوس دخدره دوستم حرف زدم گفتم چرا جدا شديد؟ همينو گفت،‌منم گفتم دقيق بگو خوب ، خودشو كشت عاخرش گفت:‌ عاخه نمي زاشت جوشاشو بتركونم ...عاخه لجن ، انگل ، زباله ... عادم اختيار چرك بدنه خودشو نداره؟ 

سلام

^_^ مواظب فرزندان خود باشيد ، آنها را از مانيتور دور كنيد محتواي وبلاگ تخمي مي باشد o_O