از اینا

برو پایین
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 ای بابا حواسم نبود تو وبلاگ نمی شه از این کس کلک بازیا در عاورد 

دکتره مادر قهوه خونه

رفتم دکتر گوش حلق و بینی  چون خیالم راحت بود گوش و حلق و بینی به سکس و مشروب و اینا مربوط نمی شه ماردمم بردم، رفتیم تا نسشتیم  دکتره گفت: سکس داشتید تو هفته ی اخیر؟ یه دفه یه جوری مادرم بهم نگاه کرد که انگار به خالم تجاوز کردم، گفتم : نه عاغای دکتر من از این گه ها نمی خورم ، مادرم خیالش راحت شد ... ولی تنها بودم دکتره رو می گاییدم ، عاخه کسکش حلق چه ربطی داره به سکس؟ مثلن می خای بگی کسلیسی کردم یه پشم تو گلومو گیر کرده؟ جاکش عاخه جلو مادرم اینو باید می پرسیدی؟ با این وضه گرونیه پسته ببین کیارو باید تحمل کنیم ترو خدا 

سلام

^_^ مواظب فرزندان خود باشيد ، آنها را از مانيتور دور كنيد محتواي وبلاگ تخمي مي باشد o_O