بیچارگان

به عنوان یه پسر وختی به چهره ی دخدرهایی که دورم هستن و به من ندادن نگاه می کنم حسرت و تو چهرشون می بینم ، بیچاره ها 

شاعر معاصر کسکش

اگر  مرا   رها   کنی 
تو  را  رها   نمی کنم 

اینجا منو تو کیره شاعرم نیستیم 
شاعره سیخ کرده واسه رها 

سلام

^_^ مواظب فرزندان خود باشيد ، آنها را از مانيتور دور كنيد محتواي وبلاگ تخمي مي باشد o_O