من با ادبترین هست ام

شما در جریان نیستید ولی
من تازه با ادبه فامیلمون هستم
مثلن من می رم تو جمع فامیل همه می گن: 
 بچه با ادب اومد 
ببین چه فامیله تو جوبی داریم ما 

تلاش و کوشش

تموم عمرم تلاش کردم 
بعده این همه سال 
تلاش برگشته داره منو می کنه 
این انصافه؟ 

دنیای این روزای ما

هر چه از دل برعاید لاجرم می ره تو کیونت  
رفته که دارم می گما 

من یوسفه زمانم

یه بارم کل حضرت یوسفو خابوندم، یادمه یه بار رفتم تو یه جایی یه دفه همه شروع کردن با قمه زدن تو سره خودشون حالا من داد می زدم ، احمقا نکنید ، همین که دسته خودتونو ببرید کافیه، ولی اونا حالیشون نبود ... فک کنم محرم بود 

سلام

^_^ مواظب فرزندان خود باشيد ، آنها را از مانيتور دور كنيد محتواي وبلاگ تخمي مي باشد o_O