سیاوش قمیشی و زهر ما

مورد داشتیم تو فیسبوک نوشته : 
اون که رفته دیگه هیچوخت نمیاد 

بعد یکی رفته براش کامنت گذاشته : 
دستتو بگیر زیرش داره میاد 

سی عاوش قمیشی و دوهتور

یه بارم سیاوش قمیشی میره دکتر می گه : 
عاغای دکتر یه مدته احساس پوچی می کنم !!

دکتره می گه: خوب برو زن بگیر  زنتو بکن ... هار هار 


بعد ها گندش در میاد دکتره ، دکتر شریعتی بوده دیوث 

جوک سیاوش قمیشی

دخدره از پدر مادرش می پرسه ، مامان چی شد که شما منو حامله شدید؟ 
پدره می گه : مادرت انقدر سیب و خرما و چیزای مقوی خورد تا تورو حامله شد ، می گه : چی شد که مامان بزرگ مامانو حامله شد؟  مادره می گه: مامان بزرگم انقدر معجون و چیزای مقوی خورد تا منو حامله شد !!  باز می گه:  مامان بزرگ چطوری بابا رو حامله شد؟  پدرش می گه : دخدره گلم مادره منم انقدر غذا های خوب خورد تا حامله شد !! دخدره می گه :  من غذا های مقوی بخورم حامله می شم؟ باباش می گه ، تو گه می خوری غذا های مقوی بخوری !! دخدره می گه: خوب چی کار کنم؟ انگار شما  اصن نمی دونید کیر چیه !!

سیاوش قمیشی 1

من چرا کسخل شدم؟ 
تیتره نتام همش می نویسم سیاوش قمیشی و .... 
عجب کسخلی هستما 
البته واسه شما کسخلا من از سرتونم زیادم 
اصن همینی که هست 
هر کی سیاوش و دوس نداره بره فیسبوکشو دی اکتیو کنه 
من حال ندارم برم بلاکش کنم 
یه مشت دیوث دوره خودم جم کردم 
اه اه اه 
من می رم  توالت
بر می گردم زود

فقط سیاوش قمیشی و معین

یه پیجم زدن تو فیسبوک به اسمه 
کمپین یک ملیون امضا برای تجاوز گروهی به متجاوزان گروهی 
خوب کیونتون می خاره بیاید بگید به ما 
اگه نکردیمتون بعد برید خود زنی کنید 

سلام

^_^ مواظب فرزندان خود باشيد ، آنها را از مانيتور دور كنيد محتواي وبلاگ تخمي مي باشد o_O