درست حدس زدی دقیقن

اون کجای زنه که مردا کیرشونو در میارن می کنن توش 
و عابشونو می ریزن توش 
جوری که زن حامله می شه؟ 
و خیلی هم حال میده 
البته به زنا   
اون کجاست؟ 
درست حدس نزدی 
بلکه ریدی 
دره خونشنونه 
خوب چیه؟ 
کسکش حالت گرفته شده اشتباه حدس زدی؟ 
منحرفا 

درونم اینگونه است

همه یه سگه درون دارن
یا یه اسب درون دارن 
یا یه گربه ی درون دارن 
 ولی من یه گوز درون دارم که همش تو رودم این ور اونور می ره

عید ریدنی

ما که امسال صله رحم نمی کنیم 
بخدا از پارسال هنوز رحمم درد می کنه 

صله رحم

ما که یه دونه پسته خریدیم تی بَگ کردیم ، عید می دیم مهمونا بزنن تو عاب جوش بخورن حال کنن

اعترافات شاخه ی دانش پژوهی

سخته 
ولی باید اعتراف کنم 
روز اولی که رفتم دانش گا 
یه ساعت نشستم تو حیاط 
دیدم زنگ و نمی زنن 
فکر کردم تعطیله  رفتم خونه 

سلام

^_^ مواظب فرزندان خود باشيد ، آنها را از مانيتور دور كنيد محتواي وبلاگ تخمي مي باشد o_O