عاسمون تخمی شده

از عاسمون داره کیر می باره 
همینجوری بباره تا صوب می شینه

قدیما برف می بارید

محل ما داره کیر می باره  من برم آدم کیری درست کنم

M SALE

- بابایی امسال تو انتخابات تقلب بشه چی می شه؟ 
+ امسال تقلب بشه ایران قیامت می شه 
- پس چرا 4 سال پیش نشد؟ 
+ این تو بمیری دیگه از اون تو بمیریا نیست 
- بابا گو نخور ...بسه دیگه چقدر زر مفت می زنی عاخه؟ 

دست عاورد

بزرگترین دستاورد انقلاب اینه که مثلن از چند ماه مونده به انتخابات رئیس جمهور مشخصه 

عزاداری های دو دهه ای

 این بنده خدا لای در مونده واسش دو دهه عزاداری می کنن 
اگه تو گوشت چرخ کن افتاده بود  چی کار می کردن؟

سلام

^_^ مواظب فرزندان خود باشيد ، آنها را از مانيتور دور كنيد محتواي وبلاگ تخمي مي باشد o_O