هر کی سینه شو بده من بخورم کتک نمی خوره

دخدره با مادرش تو خیابون بود، نگام افتاد به سینه هاش 
دخدره دید برگشت گفت: بیماریه جنسی داری؟ 
گفتم: نگاه به سینه ی تو بیماریه جنسیه؟  پس اونی که سینتو می خوره روانیه دیگه ... 
مادرش گفت:  پریسا ؟! حروم لقمه کسی سینه هاتو خورده؟ !
تا اومدم توضیح بدم که حرفم مثال بودو این حرفا ... دیدم مادره، دخدره رو گرفته تو خیابون به قصد کشت می زنه ، منم سریع محل وقع جرم و ترک کردم ... بیچاره اومد بلبل زبونی کنه بگا رفت 


ببخشید کیرم دهنه همه تون

تو خیابون یه یارو با ماشین داشت می زد بهم ، رفتم کنار شیشه ی ماشین بهش گفتم: ببخشید مادر جنده داشتی می زدی به منا...گفت: با کی بودی مادر جنده؟  گفتم: ببخشیدو نشنیدی تو جمله؟  گفت: شنیدم... گفتم : من تو همون جمله هم فوش دادم هم معذرت خاهی کردم ، شما راننده تاکسیا جنبه ی  معذرت خاهی ندارید !! یارو قانع شد ازم معذرت خاهی کرد رفت ... یه همچین عادم خلاقی هستم تو فوش دادن 

کلیه هات عاشناست ، از کجا گرفتیش؟

جا داره تسلیت بگم که عسل بدیعی فوت کرد ...
ولی دیوثا دیگه شورشو در نیارید دیگه 
دیروز یه پسره تو فیسبوک یه عکس کلیه گذاشته بود 
بالاش نوشته بود: این عکسه کلیه ی عسل بدیعیه 
ملت غیور هم  زیرش خودکشی کرده بودن
عاخه حروم لقمه تو عکس کلیه ی عسل بدیعی رو از کجا گیر عاوردی؟ 
حالا اون هیچی ، اونایی که زیرش خودکشی کردن  کلیه ی عسل بدیعی رو شناختن ینی؟ 
ینی همه ی این 70 ملیون دیوث، کلیه ی زنه مردمو دیده بودن فقط ما توله سگ بودیم که ندیدیم؟ 

سلام

^_^ مواظب فرزندان خود باشيد ، آنها را از مانيتور دور كنيد محتواي وبلاگ تخمي مي باشد o_O