احترام به پدر و مادر - شاخه ی نفهمی و بی شعوری

روزی دختری پدر و مادرش را در حال سکس بدید و از عانجا که شنیده بود احترام به پدر و مادر واجب است ، توی ذوق عانها نزد و از سکس ایشان فیلم گرفته در یوتیوب قرار بداد و خاندانش بگا رفت 

دقیقن درسته
 این دخدره هیچی در مورد احترام به پدر و مادر نمی دونست 

احترام به پدر مادر - درس دوم

روزی پسری نزد پدرش رفت و گفت: ینی چی که می گن احترام به پدر و مادر واجب است؟
 پدر گفت : ینی اینکه من اگه کیونتم بزارم تو نباید هیچی بگی ...
پسر گفت: پس بابا بکش پایین بکنمت ..
پدر گفت: چرا  عاخه؟ 
پسر گفت : عاخه احترام باید متقابل باشه ، پنج دیقه من ، پنج دیقه تو 

احترام به پدر مادر

پدری به دستش رو روی شونه ی پسرش گذاشت و گفت: منو بزن 
پسرک با مشت زد زیره چشمه باباش 
پدر گفت:  مادر جنده چی کار می کنی، من پدرتم !! 
پسر گفت:  شما پدر منی و احترامت واجبه ، هر چی ازم بخای نمی تونم نه بگم 
پدر گفت: پس  دوس دخدرتو بده منم بکنم 
پسر گفت: دیگه کس نگو ، احترامم یه  حدی داره ،

سلام

^_^ مواظب فرزندان خود باشيد ، آنها را از مانيتور دور كنيد محتواي وبلاگ تخمي مي باشد o_O