پلاکارد

ما که شانس نداریم 
مکه هم بریم 
بر می گردیم می بینیم یه پلاکارد زدن به این مضمون : 

ای کیر رفته سفر, کی بر می گردی؟ 
(از طرف جنده های محل) 

با نونوایی ها تیریپ رفاقت نیاید

با این  شاطر  نونواییه  محلمون شوخی دارم 
هر دفه میرم دمه نونوایی  جلو زنا و دخدرا بر می گرده به من میگه: 
چندتا میخای لاشی؟ 
منم سریع واسه اینکه عابروم نره جلو مردم می گم: 
عاره خاشخاشی باشه 
جالب اینه که نونوایی لواشیه 

خاااااااااااااااارشو

یه دوس دخدر داشتم همش می گفت: در بیار 
من با این بهم زده بودم , با یکی از دوستام  دوس شده بود 
دوستم می گفت: همش می گه بزار توش باشه 
اون موقع بود که فهمیدم واسه ما خار داره واسه مردم پتوی گلبافت 

معتقد باشید

اونایی که معتقدن باید به اعتقاد دیگران احترام گذاشت اینو بدونن که 

من اعتقادم اینه که کیرم تو اعتقاده تو هموطن 

هنوزم سره حرفت هستی ؟ 

سلام

^_^ مواظب فرزندان خود باشيد ، آنها را از مانيتور دور كنيد محتواي وبلاگ تخمي مي باشد o_O