اشعار

اگر کسی مرا خواست

بگویید رفته باران ها را تماشا کند

و اگر اصرار کرد 

بگویید برای دیدن ِ طوفان ها

رفته است !

و اگر باز هم سماجت کرد ،

بگویید

رفته است تا دیگر بازنگردد ..

و اگر باز هم  زیگیل شد 

شمارمو بهش بدید زنگ بزنه ببینم چی می خاد حرومزاده انقدر دنبالمه 

سلام

^_^ مواظب فرزندان خود باشيد ، آنها را از مانيتور دور كنيد محتواي وبلاگ تخمي مي باشد o_O