دیگه عادت کردم

وختی مادرم  میاد پیشم و می گه : چه خبر پسرم؟ 
خودم بصورت خودجوش لباسامو می پوشم واسه خرید آماده می شم 

محسن کورتکس حرومزاده انقدر کامنت فوش نذار :)))

داغونم 
مثل پسری که تا شب خاستگاریش بهش گفتن برو  با دخدر خانوم تو اتاق
 رفت تو اتاق کشید پایین دخدره رو بکنه 

قبول؟

من نمی گم مامانارو تو بهشت راه ندین که 
فقط می گم واسشون یه بهشته جدا درست کنید 

اقتبوسی

اونایی که وبلاگ نمی خونن 
سه شنبه ی این هفته بگن پدر مادرشون بیان 
می خایم جلسه ی اولیا - وبلاگ نویسان بزاریم 
از این به بعد کونتون پاره اس 

سلام

^_^ مواظب فرزندان خود باشيد ، آنها را از مانيتور دور كنيد محتواي وبلاگ تخمي مي باشد o_O