آموزش های زندگی - فصل ششم

چگونه پرده دوس دخدر خود را بزنیم ؟

برای این کار ابتدا شما باید دوست دخدری پیدا کنید که باکره باشد 
خوب همینجا آموزش ما به پایان رسید چون دخدری که پرده داشته باشه واقعن دیگه وجود نداره

تا برنامه ی بعد شمارا به مریم باکره می سپارم 

آموزش های زندگی --- فصل پنجم

چگونه مادره طرف مقابل خود را بگاییم

برای این کار ابتدا باید شما طرف مقابل پیدا کنید 
حالا گیریم که پیدا کردید ( من که چشمم از شما کسمغزا آب نمیخوره) 
بعد از پیدا کردنه طرف مقابل مادره او را گرفته و می گایید 
تبریک می گم شما موفق شدید 

سلام

^_^ مواظب فرزندان خود باشيد ، آنها را از مانيتور دور كنيد محتواي وبلاگ تخمي مي باشد o_O