آموزش - 1

چگونه با کیر دوست پسر خویش سوت بلبلی بزنیم 
ابتدا آلت ایشان را گرفته , پشت زبان می گذارید 
به صورتی که زبان به داخل خم شود 
بعد هوا را از دهان با فشار به سمت بیرون پرتاب می کنید 
فقط مواظب باشید نرینید 
چون دیده شده بسیاری از دخدران بجای فوت کردن ریدن 

کپی کردن مطالب این وبلاگ عین مادر جندگی است

من زن بگیرم به کودکی خودم بر می گردم
مثلن میرم توالت میرینم بعدش داد می زنم :
زن بــیــــا مـنـو بـشـور

سلام

^_^ مواظب فرزندان خود باشيد ، آنها را از مانيتور دور كنيد محتواي وبلاگ تخمي مي باشد o_O