کسکشای خسیس

بعضیام رسمن زن می گیرن که مصرف دستمال کاغذیشون بیاد پایین 
زنشونو جای دستمال کاغذی استفاده می کنن دیوثا 
طرف تا دیروز آبشو میریخته تو دستمال امروز میریزه تو زنش 

فرهنگ موافقت به جای فرهنگ مخالفت

من واقعن نمی فهمم این خارجیا چرا همش تو فیلم سوپراشون 
همه چیزو تایید می کنن و موافقن 
همش می گن: 
اوه یس = اوه بله 
طرف داره زنه رو می کنه ، زنه می گه اوه یس 
قربون مظلومیت و ادب این جنده های خارجی برم من 

سلام

^_^ مواظب فرزندان خود باشيد ، آنها را از مانيتور دور كنيد محتواي وبلاگ تخمي مي باشد o_O