جک

یه زنه میره پیش دکتر 
می گه: آقای دکتر شوهرم انقدر زده دره کونم که کونم کبود شده 
دکتر می گه : بکش پایین ببینم 
دکتره کونشو می بینه یه ذره زنه رو میماله بعدم می کنتش 
بعد به زنه می گه: چیزی نیست زود خوب می شه، راستی چرا شوهرت زدت؟ 
زنه می گه:  دیروز تو خیابون یه پسره دستش خورده بود به باسنم  شوهرم فهمید این بلارو سرم آورد
دکتر میگه: اوه اوه پس امشب کونت پاره است ، به منشی می گم یه وقت برای فردا برات بزاره

غم و غصه

وقتی یاده حقی که از زنان این مملکت خورده شده می افتم اسپرم تو چشمام حلقه می زنه 

سلام

^_^ مواظب فرزندان خود باشيد ، آنها را از مانيتور دور كنيد محتواي وبلاگ تخمي مي باشد o_O