خود ارضایی بی تو سردمه

متاسفانه با خبر شدیم در کشور عزیزمون مراکز ترک خودارضایی باز شده، خواستم از این تیریبون مخالفت خودم رو با ترک جق اعلام کنم  و چنتا از حدیث های بزرگانو براتون در این مورد بگم: 

ترک جق ، ترک همه خوبی هاست  ( امام اصخر ) 

چشم امید من به شما جقی هاست ( امام ابرو ) 

از دل برود هر آنکه جق ترک نمود ( امام هچتم ) 

جقدک جقدک جمع گردد وانگی ارضا شود ( ابوحمزه شمالی ) 

جق و جوق دولا دولا نمی شه ( ابوحمزه جنوبی ) 

هر که جقش بیش عقلش بیشتر  ( طائب رشتی ) 

دستم بگیرو مَشکم بگیر ولی جق را نه ( ابرفرز) 

هر چی دلت می خواد ببر اما جقو با خودت نبر ( عمو حسن ) 

اینم چنتا شعر که  در این مورد هست 

مزن بر سر جقی دست زود ، که روزی در افتی به پایش چو مور (فردوسی به سمت انقلاب ) 

توانا بود هر که جقی بود ، ز جق دل پیر برنا بود ( بلخی ) 

لدفن مارا در این راه خطیر همراهی کنید با تشکر : 

 - مجمع یک ملیون امضا برای آزادی جق 

آموزش های حرفه ای 2

ولایی کیست؟ 

ولایی کسی است که همیشه در بازی فوتبال دریبل می خورد و لایی 
این گونه افراد را دریبل خور ، کسمغز یا ولایی هم می گویند 

آموزش های فوق حرفه ای

ولایت مدار چیست ؟ 

یک نوع مدار است که در سیستم های برق به کار می رود به نام ولایت 
این مدار را  مداره ولایت گویند و کسی که این مدار را در دست دارد را ولایت مدار می گویند 

سلام

^_^ مواظب فرزندان خود باشيد ، آنها را از مانيتور دور كنيد محتواي وبلاگ تخمي مي باشد o_O