اگه دست بخیری به آدم هایی که شغل آبرو مند دارن کمک کن

من همیشه آدم دست به خیری بودم 
ولی هیچوقت به گداها کمک نمی کنم 
نه بخاطر اینکه نون بازوشونُ نمی خورنا 
بخاطر اینکه آب بازوشونم نمی خورن کسکشا
خُب گدایی رو شغل نمیدونم و فکر می کنم پول واسه اوناییه که شغل دارن 
حتی از این دست فروشای خیابون هم چیزی نمی خرم 
چون اینام شغل نیست ، نون مغازه دارارو آجر می کنن که نون در بیارن 
حتی اینایی که تو خیابون کارت تبلیغاتی پخش می کنن هم ازشون تبلیغات نمی گیرم 
چون اینم راه درستی نیست ، خیابونُ از آشغال پر می کنی که تبلیغ کنی کسکش؟ 
حتی من به پیر مرد پیر زنایی که می خوان از خیابون رد بشن هم کمکی نمی کنم 
می خواستن پیر نشن به من چه ؟ من اومدم یکی رو از خیابون رد کردم به امید اینکه 
خودم پیر بشم منُ یکی از خیابون رد کنه ، اومدیمُ من قبل از پیری مُردم 
تکلیف این کاری که من کردم چی می شه ؟ 
تازه رد شدن از خیابون که اصلا دیگه شغل به حساب نمیاد 
حتی به نابینایان هم کمک نمی کنم ، اولن که نابینایی شغل نیست 
دومن مگه من کورشون کردم ؟  تازه مادرمم گفته به نابینایان غربیه کمک نکن 
فقط به نابینایان آشنا کمک می کنم که خوشبختانه تو آشناهامون نداریم 
حتی من وقتی می بینم یه بچه داره میره زیر ماشین کمکش نمی کنم 
اولن که بچه بودن شغل نیست 
دومن اینا نون بازوی خودشونُ نمی خورن ، نون کیره باباشونُ می خورن 
سومن اینکه زیر ماشین رفتن کار درستی نیست ، اون بچه ای که بی شعوره و اینُ نمی فهمه همون بمیره بهتره 
آقا اصلا من اون جمله بالا که نوشتم : 
من همیشه آدم دست به خیری بودم ؟ 
گه خوردم آقا گه خوردم . کیرم دهنه هر کی دست به خیره 

۳ نظر:

سلام

^_^ مواظب فرزندان خود باشيد ، آنها را از مانيتور دور كنيد محتواي وبلاگ تخمي مي باشد o_O