راننده تاکسیام کسکش شدن

سواره یه تاکسیه شدم ، یارو ماشین که پر شد گوشیشُ برداشت مثلا زنگ زد به یکی  یه ذره حرف زد ، بعد آخر صحبتشم گفت: عزیزم غصه نخور پول عمل بچه رو جور می کنم ، بعدم گوشی رو قطع کرد 

مسافرام که همه احساساتی شده بودن و می خواستن به یارو بدن همه موقع پیاده شدن 5 تومنی دادن ، راننده ام گفت خورد ندارم ، اونام گفتن بقیه اش باشه 

من تنها شدم تو ماشین که ته خط پیاده بشم ، دیدم داریم میرسیم منم یه 5 تومنی بیشتر نداشتم ، الکی گوشیمُ در آوردم الکی زنگ زدم یه ذره با غصه حرف زدم آخرشم با بغض گفتم: غصه نخور آبجی پول کفنُ دفن بابا رو جور می کنم، بعدم قطع کردم 

تا رسیدیم کسی چیزی نگفت ،وقتی رسیدم 5 تومنی رو دادم بهش ، اونم یه کیسه پول خورد از زیر صندلی در آورد بقیشو بهم داد 

امروز دوباره سوار ماشینش شدم ، نشستم عقب ، یه دفعه شناخت ، شروع کردم در مورد بچه اش و خرج عملش حرف زدم ، همه مسافرا هم خر شدن باز مثل سری قبل 5 تومنی دادن 

رسیدیم یارو گفت : کرایت می شه 1500 تومن 
گفتم: گه نخور بابا نفری 3500 اضافه گرفتی به عبارتی سه تا 3500 می شه 10500 سهم من می شه 50250 ، دید راه نداره بی خیال بشم ، یه 5 تومنی در آورد بهم داد ، گفتم 250 چی؟ گفت پول خورد ندارم ، نگاش کردم ، خم شد زیر صندلی 250 در آورد پرت کرد سمتم بعدم رفت 

از قدیم می گن حساب حسابه کاکا برادر ، ولی فکر کنم اگه منو گوشه خیابون ببینه با ماشین از روم رد بشه 

۲ نظر:

  1. من بعد چهار بار جق زدن تو یک ساعت بازم کیرم عین شمشاد راست میمونه نمیخوابه دیگه دستم نمیکشه یه راه حل میشه بدید ؟

    پاسخحذف

سلام

^_^ مواظب فرزندان خود باشيد ، آنها را از مانيتور دور كنيد محتواي وبلاگ تخمي مي باشد o_O