پروژه تموم کردن حرف با دخترا

پروژه تموم کردن حرف با دخترا زجر آورترین کاریه که یه پسر تجربش می کنه، هم اکنون توجه شما را به چند مکالمه واقعی جلب می کنم، این اتفاقات کاملا واقعی بوده و شخصیت های آن کاملن واقعی هستند 


پسر: عزیزم عنم داره میریزه برم دستشویی زود بیام 
دختر: وا چقدر بی ادب شدی 
پسر: چی گفتم ؟
دختر: بگو دستشویی دارم 
پسر: دستشویی من ندارم خونمون داره 
دختر: خب میدونم ولی اونجوری نگو 
پسر: آخه هم عن دارم هم شاش 
دختر: بگو جیش دارم 
پسر: آخه عنم دارم 
دختر: اه حالم بهم خورد خب بگو توالت دارم 
پسر: باشه من برم خیلی دلم درد می کنه 
دختر:  وای نگران شدم ترو خدا برگشتی پیام بده 
پسر: باشه 
دختر:  برگشتی؟
پسر: نه هنوز نرفتم 
دختر: آخه آنلاین شدی 
پسر: آنلاین که بودم 
دختر: دیگه چه خبر عزیزم؟ 
پسر: دارم میترکم بزار برم بیام بعد حرف میزنیم 
دختر: مگه نرفتی؟ 
پسر: مگه میذاری؟
دختر: خجالت بکش انگار مجبورش کردم باهام حرف بزنه 
پسر: نه عزیزم خب می خوام برم برینم نمیذاری
دختر: باز گفت 
پسر: خب هر چی تو میگی برم؟
دختر: برو زود بیا 
پسر: باشه 
دختر: چقدر طول می کشه ؟
پسر: چطور؟
دختر: برم چایی بریزم 
پسر: برو من فکر کنم 10 دقیقه طول می کشه 
دختر: 10 دقیقه مگه جنگه؟
پسر: خب 5 دقیقه 
دختر: تو سکست 1 دقیقه طول می کشه بعد توالتت 5 دقیقه؟ 
پسر: خب 30 ثانیه وای دارم میترکم 
دختر: اینجوری میگی دلم میریزه نگران میشم 
پسر: دیدی بعضیا دیرانزالن من دیر برینم
دختر: بی ادب
پسر: وای 
دختر: چی شد ؟ 
پسر: آخ 
دختر: عزیزم؟
پسر: عوه 
دختر: دلم شور زد الان آژانس میگیرم میام در خونتون 
پسر: خدایا کمکم کن 
دختر: زنگ بزنم به خواهرت؟
پسر: نه 
دختر: به دوستات؟
پسر: وای خدا 
دختر: چی شده خب بهم بگو 
پسر: یه ساعته دارم میگم 
دختر: چی شده ؟
پسر: عوه دیگه نمی تونم 
دختر: چی رو نمی تونی؟ الان میگی نمی تونی؟ حالا که همه کاراتو باهام کردی؟
پسر: ----------
دختر: چرا جواب نمیدی ؟
پسر: ----------
دختر: زود باش حوصله بچه بازی ندارما
پسر: اوکی 
دختر: چی شد؟ 
پسر: هیچی حله 
دختر: یه ساعته میگی توالت دارم حالا میگی حله؟
پسر: حل شد ریدم تو شلوارم 
دختر: بی شعور آدم با دوس دخترش اینجوری حرف میزنه؟
پسر: واقعیت بود 
دختر: خیلی بی ادبی من از سرت زیادم 
پسر: من بخاطر تو ریدم به خودم حالا داری باهام دعوا می کنی؟
دختر: مردم بخاطر دوس دخترشون جلوی خونوادشون وایمیستن تو بخاطر من کثافت میزنی
پسر: بد جور ریدم نمی تونم تکون بخورم 
دختر: دیگه به من زنگ نزن بای 
پسر: چی میگی ؟
دختر: -----------
پسر: کجای رفتی ؟
دختر: -----------
پسر: هی 
دختر: -----------
پسر: مادر جنده 
دختر: من با دوستت علیرضا دوست شدم بای 
پسر: چه زود :| 
دختر: ----------
پسر: خارتو گاییدم چرا انقدر سریع 
دختر: ----------
پسر: اصلا مشکلی ندارم که باهاش دوست شدی فقط میخوام بدونم چه جوری انقدر سریع؟
دختر: ----------


در جایی دیده شده : پسر: عزیزم بخوابیم ؟

دختر: بخوابیم
پسر: باشه شبت بخیر
دختر: فردا اس بده بیدار شدی
پسر: چشم
دختر: چند بیدار میشی؟
پسر: نمیدونم ولی بیدار شدم اس میدم
دختر: خب گوشیتو زنگ بزار که بیدارت کنه
پسر: باشه میذارم رو 10 که بیدارم کنه
دختر: باشه پس من 10 منتظر اس هستم
پسر:اگه بیدار شدم زنگ میزنم
دختر: خب گوشی زنگ بزنه بیدار میشی دیگه
پسر: آره ولی خب شاید زنگ نزنه
دختر: چرا نزنه
پسر: شاید من بیدار نشم
دختر: چرا بیدار نشی وقتی زنگ میزنه
پسر: شاید تو خواب بمیرم نتونم بیدار بشم . حالا بخوابیم؟
دختر: لال بشی ایشالله . مراقب خودت باشا
پسر: چشم
دختر: وسط خواب  بهم اس بده من نگرانم
پسر: وسط خواب مگه میشه اس داد
دختر: بیدار شدی یه اس بده من از نگرانی در بیام چی میشه مگه ؟
پسر: باشه اگه بیدار شدم اس میدم
دختر: خب من خیلی نگران شدم اینجوری گفتی من خودم ساعت 4 صبح بهت زنگ میزنم
پسر: چرا زنگ بزنی من خوابم اون موقع
دختر: دلم شور زد
پسر: اصن نمی خوابم بیدار میمونیم تا صبح چت می کنیم
دختر: نه برو بخاب عزیزم خسته ای
پسر: باشه شبت بخیر
دختر: شبت بخیر عزیزم عاشقتم :*
پسر: منم عاشقتم . شب خوش :*
دختر: خوب بخوابی .. خیلی دوست دارم :*
پسر: منم دوست دارم :*
دختر: خواب منُ ببینی :*
پسر: خب
دختر: ناراحت شدی ؟
پسر: نه عزیزم می خوام بخوابم
دختر: باشه عزیزم بخواب . قربون چشای نازت برم :*
پسر: ---------
دختر: چی شدی؟ خوابیدی؟
پسر: نه ولی خیلی مشتاقم بخوابم
دختر: آخه جواب ندادی نگران شدم
پسر: نگران نباش عزیزم . شبت بخیر :*
دختر: عاشقتم :* شبت بخیر
پسر: منم :*
دختر: خوابیدی؟
پسر: ----------
دختر: چرا پیام نمیاد ؟
پسر: ----------
دختر: چرا گوشیت خاموشه ؟
پسر: ----------
دختر: نگران شدم الان زنگ میزنم خونتوندر دخترانی نیز دیده شده است که : پسر: عزیزم مادرم صدام می کنه برم ببینم چی کار داره 

دختر: باشه سلام برسون 
پسر: چشم 
دختر: زود میای؟ 
پسر: آره داره داد میزنه فکر کنم واجب باشه 
دختر: نگران شدم یعنی چی شده؟
پسر: بزار برم نگاه کنم بیام بهت بگم 
دختر: باشه می خوای بیام اونجا؟
پسر: نه بیای که مادرم کونم میذاره 
دختر: چه طرز حرف زدنه؟
پسر: عزیزم مادرم داره جیغ میزنه 
دختر: بهونه مادرتُ نگیر وقتی بد دهنی می کنی 
پسر: فکر کنم خونمون آتیش گرفته دود تو اتاق پر شده 
دختر: می خوای زنگ بزنم به آتش نشانی؟
پسر: نه همین که بزاری برم کمک مادرم حل میشه مشکل 
دختر: همش می خوای از دستم فرار کنی :(
پسر: نه عزیزم جدی خونمون آتیش گرفته 
دختر: من مهم ترم یا آتیش؟ 
پسر: معلومه که تو این چه حرفیه
دختر: باشه پس برو 
پسر: مرسی عزیزم 
دختر: مواظب خودت باش:*
پسر: چشم 
دختر: برگشتی بهم خبر بده
پسر: اوکی 
دختر: نگران شدم زود بیا 
پسر: باشه 
دختر: اگه کمکی خواستید بگو 
پسر: وای بس کن 
دختر: چه طرز حرف زدنه؟ میدونستم از اولم دوسم نداری
پسر: مادرم تو آتیش سوخت مُرد 
دختر: شوخی نکن 
پسر: بس کن دیگه پیام نده 
دختر: چیه بهتر از منُ پیدا کردی ؟
پسر: چی میگی ؟ دارم میگم مادرم مُرد 
دختر: خب مرگ حقه این چه ربطی به رابطه ما داره ؟
پسر: خفه شو 
دختر: میدونستم دوسم نداری:((
پسر: لباسم آتیش گرفته نمی تونم از خونه بیرون برم همه جا آتیش گرفته و ستون خونه افتاده 
دختر: ستونارو بزن اونور برو بیرون بعدش بهم اس بده نگران شدم 
پسر: دارم میسوزم 
دختر: از عشق من ؟ *_* 
پسر: -------
دختر: چرا جواب نمیدی؟
پسر: -------
دختر: شارژ تموم کردی ؟
پسر: -------
دختر: دیگه دوسم نداری؟
پسر: -------
دختر: دیگه از دستت خسته شدم ، نمی خواستم بهت بگم ولی خواستگار دارم اگه جواب ندی جواب مثبت بهش میدم 
پسر: -------
دختر: شوخی کردم خواستگار ندارم جواب بده 
پسر: ------
دختر: باشه خودت خواستی . بای 


مخترع دخترا رسمن ریده ها ^_^

۲۵ نظر:

 1. بهزاد:
  درود بر کانگاروئه به تربیت فرزندان خویش اهمیت دهنده

  بیا بدادم برس که این طرفدارت داره به گا می ره
  رفتم خواستگاری بابای دختره شرط گذاشته باید 7 بار کونت بزارم (حاجی هم هست) اگه ندم دختر بهم نمی ده اگه بدم دختره دیگه بهم نمی ده چه کنم

  پاسخحذف
 2. :))))
  تو پست پاک میکنی از وبلاگت؟
  هرچی میگردم چن تارو پیدا نمیکنم

  پاسخحذف
 3. سلام بر کانگرو مسئولیت پذیر
  عاقا ما یه بار اومدیم روشی جدید برای جق بسازیم که نشد و حسابی شق درد گرفتیم
  سوالم اینه تو اینجور مواقع چی کار کنیم؟
  با تشکر…
  رضا

  پاسخحذف
 4. :((
  کجایی تو... نکنه دیگه نیای اینجا :| :| :| :/
  :(

  پاسخحذف
 5. درود بر کانگاروئه
  نمیدونم از این پستا میزاری یا نه ولی اگه میشه یه نامه ای بگو ته برگه امتحانی ها بنویسیم تا 100% نمره قبولی بگیریم
  ممنون
  اسمم نوشته دیگه،مهدی

  پاسخحذف
 6. سلام
  اقا ما خواستیم یه روش تجاوز امتحان کنیم اهنگی یعنی از رو این دو تا اهنگ
  شب به گلستان تنها منتظرت بودم
  و
  شب نور کوچه ساکت من قفل رو یه پازل
  تجاوز کنیم ولی چون صدا اهنگ بلند بود فهمیدن کونمون رو پاره کردن
  حالا من نمیتونم کونم رو ببرم خیاطی بگم بدوزش سوالم اینه که با کون پاره چیکار باید کرد؟ )الان همه ی عنم داره میریزه تو شلوارم چون کونم پارس (
  امیر
  ادرس:روبروی پشمک حاج عبدالله پشمک جاج عبدالله

  پاسخحذف
 7. کس کش پست بذار دیه

  پاسخحذف
 8. خبر مهم کانگورو توسط پلیس فتا دهانش گاییده شد دیگر از پست و کس شعر خبری نیست از این به بعد تو این صفحه کلاس های مجمع تقریب مذاهب اسلامی برگزار خواهد شد تا توفیقات بعدی انگشت به سوراخ منتظر بمانید اجرکم شومبلان

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. کص نگو کانگروعه انگلیسه و جاش خوبه

   حذف
  2. انگلیس اینترنت داره ؟اونجا مگه اینترنت نداره کس میگی ؟ خودتم زیاد میچرخی تو این وبلاگ عمو فتا میاد کون تو هم میزاره ها ......

   حذف
  3. تو مواظب کون خودت باش
   من جام امنه
   خودمم میدونم که اونجا نت داره
   ولی اینکه میگی فتا (پنیر :) ) گرفتش داری کص میگی کصخل

   حذف
  4. تو مواظب کون خودت باش
   من جام امنه
   خودمم میدونم که اونجا نت داره
   ولی اینکه میگی فتا (پنیر :) ) گرفتش داری کص میگی کصخل

   حذف
 9. کجایی کسکش بیا دیگه :(

  پاسخحذف
 10. اه گاییدیمون بیا دیگه :/
  دل تنگت شدیم خو :|
  روزی بالای 100 بار میامو میرم خبری نیست :/
  امیدوارم چیزی نشده باشه و حالت خوب باشه ... زودی برگردی :(((

  پاسخحذف
 11. بچه ها بت گفتن کسکش من رو حرفشون حرف نمیزنم! کسکش! گاییدی اینقد اومدیم و آپ نکردی...روش گاییدن جدیده؟؟ آیا این حرکتِ تو خودش یه جور تجاوزِ ؟؟

  پاسخحذف
 12. باشه داش
  قبول
  با این حرکتت همه رو گاییدی
  توفقط بیا آپ کوون، من به اتفاق همه بچه میاییم هر
  روز بهت میدیم.
  دوست دخترامونم برات میفرستمیم بکنی.
  دیگه چی میخایی لاشی.
  کیرم دهن هر چی مردم آزاره!
  شماعی زاده

  پاسخحذف
 13. این نظر توسط نویسنده حذف شده است.

  پاسخحذف
 14. رسمن گاییدیا خو کسکش اینجا که نمیای توییتر هم که نمیای پس چه گهی بخوریم ما؟ الان توییتر نمیای این نانی و داش حسین و احمد شریفی کسکش فکر میکنن خیلی خفنن بیا ناموسن بیا کیرم دهنت

  پاسخحذف
 15. کسی خبری از کانگورو نداره؟ اصلا آپ به درک! حالش خوبه؟ سالمه؟ :'(

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. پلیس فتا مادرشو گاییده..... بند شیش اوین داره برا نگهبانای سلول کس شعر میگه ...اونام میرن برا محسن کورتکس میگن پول میگیرن .... محسن کورتکس مامانش کون میده به فتا ... فتا هم کاری نداره رامسر ویلا داریم.....

   حذف

سلام

^_^ مواظب فرزندان خود باشيد ، آنها را از مانيتور دور كنيد محتواي وبلاگ تخمي مي باشد o_O