کیرم تو آداب رسوم ایرانی

دیدین وقتی یکی تصادف می کنه یا یه شُک بهش وارد می شه براش آب قند درست می کنن بعد توش طلا میندازن؟ آقا ما 6 سالمون بود داشتیم فوتبال تو محل بازی می کردیم یه ماشین با سرعت 20 تا زد بهمون ، من سالم نشسته بودم وسط کوچه این زنای همسایه ما داشتن خودشونُ پاره میکردن، یکیشون سریع آب قند درست کردن آورد یکی هم انگشترشو در آورد انداخت تو آب . من قشنگ چرکه انگشترو دیدم اومد رو آب . من اون آب قندو خوردم شب حالم بد شد بردنم بیمارستان، مادرم اینا فکر می کردن بخاطر تصادفه ولی دکتر گفت بچتون مسموم شده اگه دیر رسونده بودیدش مُرده بود ، آقا چشتون روزه بد نبینه من 11 ماه و 21 روز تو کُما بودم 

عید خود را چگونه بگا دادید - فصل 2

امروز مردی به خانه ما آماد که ما آن را نمی شناختیم ولی مادرم او را می شناخت ، من اول فکر کردم دوس پسر مادرم است که ما او را تا بحال ندیده ایم برای همین وقتی مرا عموجون صدا کرد در جواب به او گفتم : کیر تو کونه عموجون ، وقتی که آن مرد خانه مارا ترک کرد مادرم به ما گفت ایشان عموی ما هستند که سالهاست به دیدار ما نیامده اند و من در جواب مادرم گفتم : کیر تو کونه عمو جون 
زیرا معتقدم عمویی که 20 سال به آدم سر نزده باشد باید کیر تو کونش رود 

کیرم تو پستای فیسبوکتون

یه روز کنار یه ساختمون شیک و بلند وایستاده بودم داشتم سیگار می کشیدم 
یه نفر اومد گفت : پسر جون می دونی اگه پوله سیگارتو جمع کرده بودی الان چقدر پول داشتی؟ 
گفتم: کُس نگو برادر این ساختمون که پشت سرم می بینی واسه خودمه 
مرد کسمغز با تعجب نگاهی به ساختمون کرد و گفت: این که شهرداریه 
من با تعجب به ساختمون یه نگاهی کردم همونجوری که بغض راه گلومو بسته بود به سمت مرد برگشتم و گفتم : جونه مادرت واسه کسی تعریف نکن
بعدش دوییدم سوار پورشه ام شدم و از اونجا دور شدم 

سلام

^_^ مواظب فرزندان خود باشيد ، آنها را از مانيتور دور كنيد محتواي وبلاگ تخمي مي باشد o_O