اگه دست بخیری به آدم هایی که شغل آبرو مند دارن کمک کن

من همیشه آدم دست به خیری بودم 
ولی هیچوقت به گداها کمک نمی کنم 
نه بخاطر اینکه نون بازوشونُ نمی خورنا 
بخاطر اینکه آب بازوشونم نمی خورن کسکشا
خُب گدایی رو شغل نمیدونم و فکر می کنم پول واسه اوناییه که شغل دارن 
حتی از این دست فروشای خیابون هم چیزی نمی خرم 
چون اینام شغل نیست ، نون مغازه دارارو آجر می کنن که نون در بیارن 
حتی اینایی که تو خیابون کارت تبلیغاتی پخش می کنن هم ازشون تبلیغات نمی گیرم 
چون اینم راه درستی نیست ، خیابونُ از آشغال پر می کنی که تبلیغ کنی کسکش؟ 
حتی من به پیر مرد پیر زنایی که می خوان از خیابون رد بشن هم کمکی نمی کنم 
می خواستن پیر نشن به من چه ؟ من اومدم یکی رو از خیابون رد کردم به امید اینکه 
خودم پیر بشم منُ یکی از خیابون رد کنه ، اومدیمُ من قبل از پیری مُردم 
تکلیف این کاری که من کردم چی می شه ؟ 
تازه رد شدن از خیابون که اصلا دیگه شغل به حساب نمیاد 
حتی به نابینایان هم کمک نمی کنم ، اولن که نابینایی شغل نیست 
دومن مگه من کورشون کردم ؟  تازه مادرمم گفته به نابینایان غربیه کمک نکن 
فقط به نابینایان آشنا کمک می کنم که خوشبختانه تو آشناهامون نداریم 
حتی من وقتی می بینم یه بچه داره میره زیر ماشین کمکش نمی کنم 
اولن که بچه بودن شغل نیست 
دومن اینا نون بازوی خودشونُ نمی خورن ، نون کیره باباشونُ می خورن 
سومن اینکه زیر ماشین رفتن کار درستی نیست ، اون بچه ای که بی شعوره و اینُ نمی فهمه همون بمیره بهتره 
آقا اصلا من اون جمله بالا که نوشتم : 
من همیشه آدم دست به خیری بودم ؟ 
گه خوردم آقا گه خوردم . کیرم دهنه هر کی دست به خیره 

آهای دختر سکسی

من واقعا سکس زیاد داشتم ، سکس داشتن چیزی نیست که آدم بهش افتخار کنه ، یعنی الان که دیگه تو سر سگ بزنی سکس داشته سکس داشتن افتخار نداره وگرنه قدیما مهم بود ، ولی واقعا بعضی از دخترا سکسی ان ، مثلا هفته پیش با یه دختره رفته بودم کافی شاپ ، خیلی سکسی بود، دخترایی که زیاد سکسی ان آدم می خواد تا می بینشون کیرشو در بیاره سریع بکنه تو دهنشون فشار بده تو حلقشون. حالا بعدن براتون می گم تعریف من از سکسی چیه ، ولی این دختره خیلی سکسی بود ما هم تو کافی شاپ بودیم دورمونم پره آدم بود ، این یه چیزی حدود دو دقیقه داشت حرف میزد ، من تو این دو دقیقه شروع کردم فکر کردن : یه دفعه تو فکرم دیدم کیرمو انداختم بیرون رفتم رو میز کیرمو زدم تو فرقه سرش ، کیرمو مالیدم به صورتش ( حالا تو تمام این مراحل دختره همینجوری داشت حرف میزد ) کیرمو گذاشتم زیر چونش دوتا تلمبه زدم ، کیرمو کردم لای موهاش ، تخمامو مالیدم رو صورتش ، تخمامو گرفتم با تخمام کوبیدم رو دماغش ( تو تمام این مراحل میزای کناری هم داشتن کاره خودشونُ می کردن و اصلا کاری به من نداشتن )  کیرمو مالیدم رو لبش یه ذره کیرم رُژه لبی شد ، اون رُژه لبی که رو کیرم بودو کردم تو لیوان کافه کلاسه دختر میز کناری ، بعد کیرم کافه گلاسه ای شد ، کیرمو مالیدم به چیز کیک میز سمت چپی ، کیرم چیز کیکی شد ، رفتم رو میز پشتی کیرمو کردم تو جیب پسر پشت سری تو جیبش پوست تخمه بود چسبید به کیرم پوست تخمه ها ، گارسونه داشت رد می شد بهش  کیرمو نشون دادم گفتم: ببخشید آقا سره کیرم پوست تخمه ریخته می شه اینو بیاید جم کنید؟ یه دفعه حرفای دختره تموم شد بهم گفت: چی شد ؟ منم که مشنگه افکارم بودمُ راست کرده بودم گفتم: ناراحت شدی؟  گفت: نه بابا چرا باید ناراحت بشم ؟ گفتم: پس ای کاش کرده بودمت . با تعجب گفت: چی ؟ گفتم : با تلفن بودم . گفت: با تلفن که حرف نمیزنی . گفتم : داشتم خودمو آماده می کردم که با تلفن حرف بزنم . خلاصه جم کردم ماجرارو . ولی همیشه دوست داشتم یه دختر سکسی که می بینم کیرمو بکنم تو دهنش فشار بدم تو حلقش تا بالا بیاره رو کیرم - بیماره جنسی هستید دیگه 

مرگ تدریجی یک کسخل

بقالی محلمون یه فروشنده داره من هر سری مثلا می خوام چیزی ازش بخرم ازم دوباره سوال می کنه 
مثلا بهش می گم: یه سطل ماست بدید 
می گه: می خوای ؟ بیارم ؟ 
می گم: بله 
بعد میره میاره 
یه دفعه می خوام برم مغازش بگم یه سطل ماست بدید 
بگه: می خوای ؟ بیارم ؟ 
بگم: نه بکن تو کُس نتت 
بعدم از مغازه بیام بیرون فرار کنم ، انقدر بدوام که از خستگی بیوفتم بمیرم که یه وقت گیرم نیاره بگیره بزنه منو 

فرهنگ آپارتمان نشینی

فرهنگ آپارتمان نشینی چیزیه که ایرانیا حرفشو میزنن خارجیا  استفاده می کنن 

پیشگیری بهتر از درمان

سعی کنید با دخترایی که پدر مادرشون فوت کردن ازدواج کنید که اگه بعد از ازدواج دعواتون شد بهش بگید: بی پدر مادره کسکش ، بالاخره بی پدر مادره کسکش، از جنده سگه خاندان گاییده که بهتره 

آموزش های زندگی - فصل هیجده ممیز دو به توان پنج

از کجا بفهمیم چه کسی را باید بکنیم ؟ 

- بالاخره یه سوال خوب پرسیده شد 

شما باید برای کردن به معیار های خود برگردید 
به آرمان های خود برگردید 
اما یه جاهایی نکردن مهم تر از کردنه 
مثلا می گیم که شما بُکنی . که عمرن بتونی بُکنی 
حالا گیریم که بُکنی 
اولن که نباید ننه باباتو بکنی 
سکس خونوادگی رو توصیه نمی کنم ، چون کار زشتیه 
غیر از مادر خواهر و زن داداش و این کسشرا که فامیل در جه یک حساب می شن شما می تونید همه رو بکنید ( یعنی اینکه مجاز هستید که بکنید وگرنه شما کیرمنم نمی تونی بخوری چه برسه بخوای یکی رو بکنی ) 
این که می گم همه رو بکنید مثلا یه دفعه 
هفته بعد که رفتید خونه خالتون نگیرید بندازیدش رو اوپن بکنیدشا 
بعدم بگید این گفت بکن 
نه داداش اینجوریا نیست 
گیریم که شما می خواید خالتونُ بکنید 
اول باید کمی باهاش صمیمی بشید... وایستا بینم شما واقعا می خواید خالتونُ بکنید ؟ 
بابا شما خیلی کسکشید خدایی 
یه مثال دیگه میزنم 
مثلا شما می خواید دختر همسایتونُ بکنید 
باید چند نکته را در نظر بگیرید 
اول اینکه او برادری به نام اصخر دارد و اصخر بسیار اعصاب داغون است 
پس باید جوری با اون لاس بزنید که اصخر نفهمد 
چون شما این کاره نیستید باید چند بار با خواهر اصخر بیرون بروید 
سعی کنید جاهایی را برای قرار انتخاب کنید که اصخر به آنجا ها نرود 
مثلا قحبه خونه نرید 
اصخر همیشه اونجا پلاسه 
برید کافی شاپ چون اصخرو اونجا راه نمیدن 
- چند بار بیرون رفتن با دختر ها فقط برای شما که آماتور هستید توصیه می شه واسه ما سکسی ها بجای عشق تو نگاه اول سکس تو نگاه اول توصیه می شه 
بعد از اینکه چندبار با خواهر اصخر بیرون رفتید از اون بخواهید که به منزل شما بیاید
اگر دیدی شروع به کولی بازی کرد معلوم است که فهمیده شما می خواهید او را بکنید و احتمال دارد نخواهد بدهد برای همین شما باید سریع از کافی شاپ رفته به خانه رسیده و تا قبل از اینکه دختر به خانه برود و قضیه را برای اصخر تعریف کند خانه خود را از آن محل ببرید 
اگر خوب برخورد کرد و دعوت شمارا قبول کرد به دارو خانه محل رفته دو بسته کاندوم تاخیری می گیرید ( چون شما [قی هستید و از زود انزالی رنج می برید ) 
یک لیدوکائیین بگیرید ( چون احتمال داره اوپن نباشه مجبور بشید کونش بزارید ، بدون لیدوکائین نمیدن ) 
یک خمیر دندان و مسواک بخرید ( چون شما دهنتون بو گه میده دختره چه گناهی کرده؟ ) 
از دارو خانه بیرون رفته به لباس فروشی بروید 
یک شورت تمیز بخرید ( چون شورتاتون همه کیریه ، می گی نه ؟ بوش کن می فهمی)
به خانه بروید تا وقت قرار بشود 30 دفعه جق بزنید  ( این کارو چه بخو ای چه نخوای می کنی ، من دفعه اول که می خواستم سکس کنم به یادش انقدر جق زده بودم که وقتی دختره اومد من درو براش باز کردم بعد رفتم گرفتم خوابیدم ) 

ادامه دارد ..... 

شما تا همین مرحله رو بری شاهکار کردی 
اصن شما تا این محله رفتی برو به همه بگو کردم 
به جونه خودم اگه بتونی . اگه بتونی من کیرمو می برم می ندازم جلو سگ ....

تا آموزشی دیگر و کیرخری دیگر کیرم دهنتون :* 

سلام

^_^ مواظب فرزندان خود باشيد ، آنها را از مانيتور دور كنيد محتواي وبلاگ تخمي مي باشد o_O