پا داش یا پای داعاش؟

امروز سوار تاکشی شدم ، تا سوار تاکسی شدم راننده تاکسی گفت دانشجویی؟ منم تو دلم گفتم کیر ، باز خوردیم به پُسته یه آدمِ مهربون که می خواد بگه بچه منم دانشجوئه و از این کسشرا ، خلاصه کلمه کیرو چند بار با خودم تکرار کردم  
گفتم: خیر قربان 
گفت: کار می کنی ؟ 
+ نه بی کارم 
- چرا نمی ری سر کار ؟ می خوای انگل جامعه بشی؟ 
( یه لحظه حس کردم بابام داره باهام حرف میزنه )
گفتم: به شما ربطی داره آقا ؟ 
گفت: بی ادبم که هستی !
+ شما تو زندگی مردم دخالت می کنی بی ادبی نیست ؟ 
- سنی از من گذشته بالاخره 
+ خرم سنش زیاده باید تو زندگی مردم دخالت کنه ؟ 
- اتفاقن خر سنش کمه ، خرا 12 سال بیشتر عمر نمی کنن 
(چون در مورد خرها اطلاعاتی نداشتم سعی کردم نظری ندم و موضوعُ عوض کنم)
گفتم: می شه مارو پیاده کنی ؟ من حال این حرفارو ندارم 
گفت: واسه من از حالُ حوصله حرف نزن که خودم بی حوصله ام 
+ خب پس منُ پیاده کن جفتمونُ خلاص کن 
- کرایه ات 3 هزار تومن می شه 
+ چرا چرند میگی کرایه ولیعصر تا ستار خان 1200 تومنه 
- مثل اینکه خیلی بی ادبی 
+ مثل اینکه خیلی گیری 
- بچه های من تُخس تر از تو بودن اونارو آدم کردم تورم آدم می کنم 
+ کیرمم نمی تونی بخوری
- احترام موی سفیدمُ نگه دار 
+ احترام پشم سفیدتم نگه نمیدارم
- تو دهنی می خوریا عنتر
+ فحش مادر می خوریا کسکش 
- کرایتو بده پیادت کنم 
+ کیرمم بهت نمیدم 
- منم پیادت نمی کنم می برم خونه پسرام بُکننت 
+ دخترم داری؟ 
- با قفل فرمون میزنمتا بی پدر 
+ چیه؟ غیرتی بازی در میاری دخترات می ترشنا 
- واقعن که بی شعوری خر از تو بیشتر می فهمه 
+ نه خر 12 سال بیشتر عمر نمی کنه ، فوقش تو اون سن بتونه دیپلم بگیره تازه اگه جهشی بخونه ، من فوق لیسانس دارم جاکش 
( ماشینُ زد کنار دست انداخت از جلوی من دره سمت منُ باز کرد) 
گفت: شعور به درس خوندن نیست گمشو از ماشینم بیرون 
گفتم: امشب خونتون برنامه است کجا برم ؟ 
- از ماشین من برو بیرون 
+ حالا یه ماشین داریا ندید بَدید 
 - کرایتو بده گمشو 
+ حرف کرایه رو بزنی میام خونتونا
( دست کرد از زیر صندلی قفل فرمونُ در بیاره کمرش گرفت ، گفتم حاجی طوری شده ؟ گفت: نه ، داشتم پیاده می شدم برم صدام کرد گفت گوشی منُ بردار به پسرم زنگ بزن اسمش احمد سیو شده ، گفتم اسم دخترت چیه؟ تو همون حالت که خم شده بودُ درد داشت سرشُ آورد بالا یه نگاه بهم کرد گفت شعور میدونی چیه؟ شماره پسرشُ گرفتم یه پسره مودب گوشی رو برداشت گفتم: آقا پدرت گاییده شد . پسره گفت چی شده؟ پیرمرده گفت بی شرف گوشی رو بده به من، گوشی رو دادم بهش دلم براش سوخته بود یه 1000 تومنی گذاشتم رو صندلی وایستادم بالا سرش تا مطمئن بشم که حتمن کمرش گرفته و خدایی نکرده منُ اسکل نکرده باشه، دیدم بعله کمرش گرفته و رسمن بگا رفته، خیالم که حسابی راحت شد خدافظی کردم اومدم اینور خیابون، تو راه همش فکر می کردم نکنه ریدم به این پیرسگ خدا برینه بهم بعد فکر کردم خدا واقعیه یا آدم فضاییا، اصن کدومشون وجود داره، همینجوری که داشتم فکر می کردم دیدم جلوی پام یه ده هزارتومنی افتاده، ازش رد شدم و در اوج کسکشی برگشتم و طوری برخورد کردم که انگار واسه خودم بود و از دستم افتاده، 10 هزاری رو برداشتم و همونجا زانو زدم و سجده شکر به جای آوردم، تازه فهمیدم همه چیز عوض شده، قبلن اگه کار خیری می کردی خدا یه حالی بهت میداد، الان اینجوری شده اگه کسی رو بگایی خدا بهت پاداش دنیوی میده، کیرم تو پاداش اُخروی از فردا همه رو میگام) 

 پس تا اینجا این شد که اگه کسی رو جوری بگایید که کمرش بگیره 10 هزار تومن پاداش از خداوند متعال دریافت می کنید

پاداش خدا صدا نداره ^_^ 

آموزش های زندگی - فصل خواستگاری ( مخصوص آقایان )

گیریم که شما خر شده اید و می خواهید به خواستگاری بروید ، گیریم دختری خر شده و می خواهد با شما ازدواج کند . برای خواستگاری رفتن باید چیزهایی را رعایت کنید که در این مبحث به آن میپردازیم 

1- لباس نوهاتونُ نپوشید ( چون هم ضایه است هم خزه، مگه اول مهره کسکشا که لباس نو می پوشید ؟ مگه عیده ؟ )

2 - از بردن بچه های کوچک فامیل جدن خود داری کنید ( زیرا بچه ها خرن شعور که ندارن یه دفعه جلو خونواده عروس فحش مادر میدن بهتون یا مثلن یه روزی که خواب بودید شلوارتون اومده پایین کیرتونُ دیده جلوی خونواده عروس میگه آبروتون میره) 

3 - از زدن عروس خانوم اونم تو خواستگاری پرهیز کنید، مورد داریم تو خواستگاری روسری عروس افتاده بلند شده زده زیر گوش دختر گفته حجابتُ رعایت کن فاحشه ( این روش هم باعث می شه برادرای عروس مادرتونُ بگان هم اینکه دختر بهتون نمیدن)

4 - موقع رفتن به خانه دختر شیرینی خشک نخرید یا شیرینی تر بخرید که نشان از دست و دلبازی شماست یا شیرینی زبان بخرید که نشان از کُسلیس بودن شماست که این کار باعث می شود دختر جذب شما شود ( شیرینی زبون محبوبه کسلیساست چون میگن زبونُ قوی می کنه و قدرت بیشتری واسه لیس زدن به زبون میده) 

5 - به شدت ریا کار باشید : مثلن اگر خانواده عروس مذهبی هستند وسط مجلس بگویید : من نمازمُ نخوندم با اجازتون برم بخونم ، بعدم مثل کیر خر برید یه جایی که بیشتر جلوی چشمه وایستید نماز بخونید - پیشنهاد ما جلوی تلوزیون و روی اوپن هستش

6 - فازه صداقت بردارید : مثلن اگه ازتون پرسیدن سیگار می کشید بگید: والا دروغ چرا تا چند وقت پیش میکشیدم ولی دیگه از خودم بدم اومده بود چون همش بوی سیگار میدادم واسه همین ترک کردم ( این جمله عنده خارکسته بازی می باشد و تاثیرش از جمله "نه از سیگار بدم میاد و تا حالا لب به سیگار نزدم" بیشتر است )

7 - وقتی گفتند به اتاق بروید و با دختر خانوم حرف بزنید مودب باشید و کس ننه بازی در نیاورید - مورد داشتیم رفته تو اتاق فکر کرده همین که خاستگاری اومده تمومه گرفته دختره رو تو اتاق کرده ( البته اگه دختر دوس دخترتان بوده و قبلن او را کرده اید این حرکت مستحب است ولی اگه غریبه باشد این حرکت خطا می باشد و نه تنها محرومیت و مصدومیت را به دنبال دارد بلکه احتمال اینکه خارتونُ بگان هم هست)

8 - از دید زدن کُس و کونِ دختر و فامیل دختر در خواستگاری پرهیز کنید ( شما می توانید بعدن حسابی کل فامیل را دید بزنید ولی در خواستگاری این کار را نکنید،اما  از انجا که شما بسیار حشر بالا می باشید چند کار می توانید بکنید - اول اینکه وقتی عروس خانوم چای آوردند و خم شدند شما نگاهتان را از پایین کم کم بالا بیاورید و همه جونه اون مادر مُرده رو دید بزنید وقتی هم که ازتون رد شد زیر چشمی در اوج کسکشی کونشُ دید بزنید ولی خیلی ریز، بقیه فامیل را هم در حدی که در یک نظر ببینید سر سینه هاشون زده بیرون یا نه ، وگرنه بقیه مواردُ باید بزارید واسه بعده ازدواج )

9 - اگر دختر دارای پدر سیبیل کلفت و برادران بسیار است همان جا بلند شوید و فرار کنید و گوسفندی نذر کنید و هر ساله در روز تولد امام جواد بُکشید که آن دختر را نگرفته اید و بقیه عمر را به جق بگذرانید 

10 - از پوشیدن شلواری که کیرتان مشخص باشد پرهیز کنید، درست است که دختران عاشق کیر پسران می باشند و دوست دارند تمام عمر خود را با کیر پسران سر کنند و یا حداقل به تماشای کیر آنان بپردازند ولی مطمئنم پدر و برادر عروس از این حرکت خوششون نمیاد و مثل من از کیر بیزار هستند ( این حرکت یک امتیاز منفی است و باعث کیر خوردن شما از خونواده عروس می شود مخصوصن اگر کیرتان کوچک و ناچیز باشد ) 

- نکته: تو چرا می خوای زن بگیری؟ تو بیا اینُ بگیر ( این جمله فقط به صورت پیشنهاد بوده و هر کس قبول کنه عواقب آن به عهده خودش می باشد)

کُس ننه هر کی این وبلاگُ می خونه ولی وقتی عروسی می کنه منُ دعوت نکنه  ^_^


سوالات شرهی - فصل همسایه داری

طبقه پایینی ما در پاسیوش رو باز می زاره و صدا ظرف شستن زن جندش، دعواهاشون، حتی صدای کردنشون توی خونه ما می پیچه! با روش های انسان های متمدن آدم نشدن! به فکر این افتادم ته سیگار، تفاله چایی، کاندوم ... رو از پنجره پرت کنم تو پاسیوشون! فحش خار و مادر بدم فرار کنم! قبل اینکه با این روش ها بگا برم به صورت اصولی اینجانب را یجوری راهنمایی کنید که نتونم راه برم! (بی تشکر از شما. شهرام)

با سلام به دوست کسکش خودم شهرام کیری 

دست روی نکته ای گذاشتید که از مقدار حشر بسیار بالایی برخوردار است ، شُستن ظرف و آمدن صدای شُستن ظرف توسط زن همسایه از دیدن فیلم پورن هم سکسی تره و من همین الان که دارم حرفشُ میزنم شق کردم و کیرم مانع از این می شه که بتونم درست حسابی تایپ کنم پس اگه جایی اشتباه تایپی داشتم به بزرگی کیرم ببخشید 

اولن بگم که من اگه بیل زن بودم باغچه خودمُ بیل میزدم ولی خب به مادرجندگی همسایه هم مربوطه مثلن همسایه ما زنشُ می کنه نه تنها صداشون میاد بلکه پنجره رو باز میذاره میشه خونشونُ دید ، حالا این هیچی کسکش زنشم می کوبه به دیوار اتاق من ، من حتی حضوری خدمتشون رسیدم بهش گفتم کسکش تو دهن مارو گاییدی زنتُ ببر تو یه اتاق دیگه بکن ، گفت : زنه خودمه هر جا بخوام می کنمش ، گفتم پس حداقل نکوبش به دیوار ، گفت: زنه خودمه به دیوار که هیچی به سقفم بخوام می کوبمش ، گفتم حداقل پنجره رو ببند ، گفت : پنجره خودمونه اصن می خوام بکنمش تو کونم ، منم گفتم کُس ننت ، اونم گفت آیینه. از اون روز کُس ننه زنشُ میذاره دم پنجره می کنه که دهن منُ بگاد 

اما کارهایی که باید انجام دهید تا از شر این پدیده خانمان سوز راحت شوید چیست: 

1 - به صورت مخفی و طوری که متوجه نشوند در پاسیو بچوسید و حتی اگر میتوانید گوشه ای از پاسیو برینید که بوی گه تمام پاسیو را فرا بگیرید ( در این صورت خودتان هم باید قید پاسیو را بزنید ) 

2 - همسایه مورد نظر را در راه پله یا جایی گیر بیاورید و به او بگویید : فیلان روز بیسال همسایه ی مادرجنده را دیدید که داشت از پنجره خانه او را نگاه می کرد و با دید زدن همسرش جق می نمود ( شاید مردک غیرتی شود و در پاسیو را ببندد ، مورد داشتیم اصن رفته بنا آورده جلوی اون پنجره رو آجر کشیدن) 

3 - این وضعیت را تحمل کنید - به چند دلیل: اول اینکه هنگاهی که دوس دختر ندارید و شق درد دارید دید زدن زن همسایه بهترین گزینه برای رفع نیاز جنسی می باشد ، دوم اینکه اگر زن همسایه در دعواهایشان بگوید می خوام برم بدم شما اولین نفر متوجه می شود و فردای آن روز خود را جلوی زن می اندازید و او را می کنید ، سوم اینکه به شخصه هیچوقت صحنه زن همسایه ای که در حال ظرف شُستن است را از دست نمیدهم و بعد از نوشتن این پست کسشر می خوام برم جق بزنم به عشق این صحنه 

4 - مص ع دمنخ چجو دعهاا م ( خارشُ گاییدم اینجا انقدر راست کردم که کیرم رسمن جلوی کیبوردو گرفته نمیذاره تایپ کنم ، من برم یه دوری بزنم بعد بیام ادامه بدم ) 

5 - مقابله به مثل کنید : مثلن شما هم دوس دختر خود را در اتاق بکنید و پنجره را باز بگذارید و به دوس دخترتان بگویید تا جایی که می شود این جملات را فریاد بزن: وای چقدر کُلفته ، خدایا پاره شدم ، دارم واسه باره هیجدهم ارضا میشم تو هنوز ارضا نشدی ، خوش به حال هر کی بهت میده ( این جملات چند مزیت دارند - اول اینکه با شنیدن صدای سکس شما شاید همسایه ننه پتیاره به اشتباه خود پی ببرد و اگر نبرد زنش حتمن به شاخ بودن شما در سکس پی می برد و به شما میدهد - البته هم شما و هم من میدانیم که شما همچین مالی نیستید در سکس و همه اینها فیک می باشد و تنها شخص ایرانی که خوش سکس اورجینال پیج است من هستم . وسلام )

6 - پنجره خود را ببندید - به عنوان یک انسان شما می توانید و حق دارید پنجره خود را ببندید و این صدا ها را نشنوید ولی چون شما کرم کون دارید این کار را نمی کنید پس این گزینه کسشر محض می باشد و من خودم از همین تیریبون واسه نوشتن این گزینه از همه ایرانیان ، خارجیان ، رژیمِ صکونیستی، رژیم غذایی، حرومزاده ها ، مادرجنده ها و کُس ننه ها معذرت می خوام 

7 - و اما مثل همیشه بهترین گزینه و آخرین گزینه تجاوز می باشد که در این مورد بسیار جواب میدهد ، شما با تجاوز به تک تک همسایه ها می توانید فرهنگ همسایه داری را آموزش دهید ، با این حرکت هم به فرهنگ این مملکت کمک کرده اید و هم به آرمان وبلاگ پایبند بوده اید 

همسایه ای که پنجرشُ باز میذاره نعمته و هر کی بدش بیاد کسکشه ، همانا در یکی از کتاب های آسمانی آمده ، کفر نعمت نعمتت کیرخر کند و فیلان بیسال 

قدر زنای همسایتونُ بدونید وگرنه یکی دیگه قدرشُ میدونه ^_^ 

دستاوردهای گودر و مدعیان پلاس و توییتر

راحله دختری 19 ساله در اردبیل بود که با اینترنت کم سرعت خود مدام عکس پورن میدید و جق می نمود بعد از چندی او در شبکه مجازی گودر اکانتی به اسم آقا گرگه ساخت ، راحله در این شبکه مجازی افرادی را دید که برای خود کسشر میگفتند و در مورد مملکت و اتفاقات روز نظر میدهند اول در دل خود گفت چه کیری ولی بعد از چند روز خود هم به جمع کیری ها پیوست و به تلاوت کسشر پرداخت، او دید که این افراد به زبان فارسی کسشر تلاوت می کنند ولی کیبوردش فارسی نداشت به خدمات کامپیوتری اردبیل به نام "گوچَلَرَ سوسک جَم میشع" رفت و به فروشنده ای که قاعدتن تُرک بود گفت : به من برچسب فارسی کیبورد بدید ، فروشنده گفت: نه مَنَ برچسب؟ راحله که خود تُرک بود به ترکی چیزی بلغور کرد و فروشنده را متوجه منظور خود کرد ، برچسب را گرفت به خانه آمد و روی کیبورد خود نصب کرد، هنوز وبلاگ نویسان ایرانی که مدعی هستند اولین وبلاگ فارسی را داشتنه اند در وبلاگ خود فینگلیش می نوشتند و به خاری و خفت ایران در عرصه های جهانی دامن میزدند، آنان حتی بلد نبودند چیزی بنویسند و با کوبیدن کیر خود به کیبورد باعث میشدند جملاتی سر هم شود و بعضی کسخلان که معانی آن جمله ها را نمی فهمیدیند به به و چه چه میکردند، راحله این شیر زن کشورمان این غزال تیز پای ایرانی این یوزپلنگ ماده از آن شب به فارسی نوشتن در فضای مجازی روی آورد، اینگونه بود که فارسی نوشتن در فضای مجازی رواج پیدا کرد و وبلاگ نویسان احمق ایرانی از فینگلیشی نوشتن به فارسی نوشتن روی آوردند. اما همچنان راحله از اینترنت برای دیدن عکس های پورن استفاده میکرد زیرا او در سن جق بود و جق زدن سرلوحه زندگی او بود، روزی راحله مطلب طنزی در گودر خواند و خوشش آمد، او سعی کرد چیزی بنویسد و دوستانش را بخنداند، اینجا بود که طنز وارد جامعه مجازی شد و مردم فهمیدند می شود در اینترنت هم خندید و اینترنت فقط برای دیدن عکس پورن نیست. ولی همچنان راحله از اینترنت برای ارضاع خود استفاده می کرد و هر روز با دیدن عکس کُس و کون و دستمالی کردن خود یه حالی به خودش میداد. هرشب با دوستانش در گورد مشغول کسشر پراکنی بود. گاهی با دوستان دعوا میکردند گاهی می خندیدند، گاهی کیر خویش را حواله دوستان می کرد گاهی به هم اعتراض می کردند و گاهی هم هیچ کاری نمی کردند چون دوست داشتن هیچ کاری نکنن به کسی هم مربوط نیست و همونطور که حدس میزنید گاهی هم به سراغ جق میرفت و دیدن عکس پورن و فیلم پورن، تا اینکه اوضاع مملکت بهم ریخت مردم در خیابان معترض شدند، راحله و دوستانش هم در اینترنت اعتراض کردند، آنها یاد گرفتند که نقد کنند یاد گرفتند که نترسند یاد گرفتند که اینترنت فقط برای خندیدن و دیدن عکس پورن نیست، اما با اینکه این را یاد گرفته بودند همچنان هر روز عکس و فیلم پورن میدیدند و خود را انگولک می کردند زیرا آنها در سن حشر بودند، آنها با هم گریه کردند و با هم خندیدند ولی متاسفانه با هم نخوابیدند، شاید اگر راحله و دوستانش نبودند هنوز هم وبلاگ های فینگلیش داشتیم و فینگلیش می نوشتیم، شاید جرات اعتراض نداشتیم، شاید اینترنت هنوز جایی برای دیدن عکس پورن بود و دانلود آهنگ های تتلو، غیر از اینها شب جمعه راحله و دوستانش در گودر به اشتراک گذاشتن عکس پورن دست میزدند که همانا ثابت کنند اینترنت جایی برای دیدن عکس پورن است و با این کار ریدند به تمام دستاوردهای خودشان، آری آنها درست میگفتند شاید فقط اینترنت جایی برای دیدن فیلم و عکس پورن باشد، شاید اینجوری بهتره ، شاید ما شعور استفاده از اینترنت را نداریم ، راحله یا همان آقا گرگه هنوز هم به اینترنت می آید، او دیگر بزرگ شده است دیگر فارسی می نویسد، اعتراض می کند ، نقد می کند ، می خندد و می خنداند ولی همچنان جق میزند و در اینترنت به تماشای فیلم پورن می نشیند زیرا فهمیده که کسخلی نزد ایرانیان است و بس ... 

روحش شاد یادش گرامی ^_^

سلام

^_^ مواظب فرزندان خود باشيد ، آنها را از مانيتور دور كنيد محتواي وبلاگ تخمي مي باشد o_O