سکس در اقشار مختلف جامهه

- سکس یک پسر مذهبی و یک دختر مذهبی:

پسر: حاج خانوم چادرو در بیار
دختر: چشم حاج آقا (چادر و لباس رو را در می آورد)
پسر: لباس زیرم در بیارید حاج خانوم که نزدیکی مرد و زن سنت پیغمبر است 
دختر: چشم ، دست پیامبر درد نکنه واقعن (لباس زیر را در می آورد)
پسر: بخوابید پاهاتونُ باز کنید که به حق علی شروع کنیم 
دختر: یازهرا ، بفرمایید (دختر میخوابد و زیر لب صلوات می فرستد)
پسر: بسم الله ... ( سر کیر خود را تف میزند) یا علی ...
دختر: علی یارت (پسر سکس را شروع می کند و در تمام طول مدت سکس آنها بجای آه و عوه ذکر می گویند و خدا و انبیاء را صدا میزنند و بعد از ارضاع هر دو سمت قبله می نشیند دعای فرج را می خوانند و بعد غسل می کنند و می خوابند)


- سکس یک دختر پسر معمولی از لحاظ مذهبی:

پسر: عزیزم در بیار زود بکنم فردا باید برم سر کار 
دختر: باشه ، توش نریز حال ندارم قرص بخورم 
پسر: باشه (پسر تف می زند و دختر را می کند، آنها در هنگام سکس کمی آه و عوه می کنند و بعد از ارضا همانجا روی دختر از خستگی بی هوش میشود و در این حالت دختر هم غیر از خوابیدن کار دیگه ای نمی تواند انجام دهد)


- سکس یک پسر لاشی با یک دختر لاشی:

پسر: لباساتو می کنی جنده یا پاره کنمشون 
دختر: دوس دارم پاره کنی هم خودمُ هم لباسامو 
پسر: جووووون ، جرت میدم 
دختر: عوووف دوس دارم جرم بدی (پسر لباس دختر را پاره می کند)
پسر: جوووون چه کُسی داری ، بخورمش 
دختر: میدم بخوریش ولی اول بکن توش جرم بده
پسر: چی بکنم توش؟
دختر: کیر 
پسر: چی؟ 
دختر: کیر ، کیر می خوام
پسر: جووون خوب جایی اومدی (دختر گوش پسر را می خورد و کیرش را به زور توی کُس خود می کند)
پسر: آخ کیرم تو بهشته 
دختر: وای جرم بده 
پسر: دوس دارم تا ستون فقرات برم توش 
دختر: برو، برو توش پاره ام کن 
پسر: آبم داره میاد 
دختر: آبتو می خام بخورم 
پسر: میدم بخوری 
دختر: آب می خوام آب می خوام 
پسر: آی داره میاد 
دختر: بریز تو دهنم 
(پسر کیرش را در می آورد و آبش را درون دهن دختر میریزد ، دختر آب پسر را در دهن جمع می کند به پسر نشان میدهد و بعد همه را قورت میدهد)
دختر: بازم میخوام 
پسر: چی می خوای؟ 
دختر: آب می خوام تشنمه 
پسر: سیرابت می کنم 
(و پسر یک بار دیگر دختر را می کند و این برنامه تا صبح ادامه دارد تا هر دو خسته شوند و خانه را ترک کنند و دیگر به هم زنگ نزنند)


- سکس یک پسر مذهبی با یک دختر لاشی:

پسر: حاج خانوم لباستو دربیار
دختر: حاج خانوم چیه کیری مگه اومدی حج؟
پسر: خب خانوم لباستُ در بیار که به حق علی شروع کنیم 
دختر: علی کیه؟ اونم مگه تو کُسِ من حق داره؟ 
پسر: ایشون گردن همه ما حق دارند
دختر: کی هست ؟ 
پسر: بعدن توضیح میدم الان آلتم در حالت نعوضه 
دختر: خب بیا زود لباسامُ جر بده منُ بکن 
پسر: درست نیست خدا گفته به زنان احترام بگذاریم 
دختر: نگفتم بهم فحش مادر بده که گفتم لباسامُ پاره کن 
(پسر کمی تلاش می کند اما زورش نمیرسد دختر بی خیال میشود و خودش لباسش را در می آورد)
پسر: بخوابید که شروع کنیم 
دختر: من نباید بخوابم که باید بگیری پرتم کنی رو تخت 
پسر: اینجوری مقام والای زن پایه مال میشه 
دختر: کیر تو مقام زن 
پسر: استغفروالله 
دختر: می خوای برات بخورم ؟
پسر: چی رو می خوای بخوری؟ ناهار نخوردی؟ 
دختر: ناهار چیه کسخل کیرتُ بیار بخورم 
پسر: درست نیست، زن و مرد برابرند اگر مرد آلت خودش رو تو دهن زن بکنه شایسته نیست 
دختر: کُس نگو 2 هزارساله مردا کیرشونُ کردن تو دهن زنا حالا تو میگی نمی کنم؟ اون موقه که ما میخواستیم نخوریم همه میگفتن ترو خدا یه دقیقه حالا که می خوایم بخوریم میگی شایسته نیست؟ خب بیا بکن 
پسر: بسم الله...(سر کیر خود را تف میزند)
دختر: جاکش مگه داری زیارت عاشورا می خونی؟
پسر: با نام خدا شروع بشه شرعی تره 
دختر: خب شروع کن 
پسر: یا علی 
دختر: مگه می خوای وزنه برداری کنی؟ 
پسر: باید از یکی مدد گرفت بالاخره
دختر: یاد رضازاده افتادم 
پسر: شروع کنم؟ 
دختر: بکن 
(پسر شروع می کند دختر بلند فریاد میزند پسر به او تذکر می دهد که درست نیست صدای او را همسایه ها بشنوند و او را آرام می کند کار پسر که تمام میشود به سمت حمام میرود که غسل کند دختر هم سریع لباس ها را جمع می کند و فرار می کند)


- سکس یک پسر لاشی با یک دختر مذهبی: 

پسر: جووون دلم می خواد لباساتُ جر بدم 
دختر: لباس حرمت زن است و اگر لباسمُ پاره کنید حرمت شکنی کردید 
پسر: باشه پس در بیارم . یه ذره ام کیرمُ بخور تا راست بشه 
دختر: این کار با معیار های دینی من نمی خونه 
پسر: تو معیاراتون واضح نوشته کیر نخورید ؟
دختر: نه ولی به جایگاه زن خیلی احترام گذاشته شده 
پسر: من به جایگاهت چی کار دارم میگم بخورش 
دختر: دقیقن همین کار جایگاه یک زن رو خدشه دار می کنه
پسر: خب بخواب بکنمت 
دختر: چشم حاج آقا 
پسر: حاج آقا بهم گفتی کیرم خوابید 
دختر: می خواید قبل از اینکه شروع کنید من نماز مغرب اعشاء رو بخونم تا شما هم تحریک بشید دوباره؟ 
پسر: تو جلوی من نماز بخونی فکر کنم دیگه باید کیرمُ ببرم بندازم جلو سگ چون دیگه راست نمیشه 
دختر: خب چی کار کنیم؟
پسر: بخواب بکنمت ( پسر کیرش را دم کُس دختر میگذارد)
دختر: یازهرا
پسر: دردت گرفت ؟
دختر: نه 
پسر: پس چرا انبیاء رو صدا میزنی ؟
دختر: تو لحظه های سخت بهشون توصل می کنم 
پسر: موفق باشی، حالا بکنم ؟
دختر: بفرمایید 
(پسر کیرش را درون کُس دختر می کند دختر تمام طول سکس ذکر می گوید و پسر هم با کیری خوابیده در حالی که به دوربین خیره شده است یک ساعت به دختر تلمبه میزند و آخر هم ادای ارضا شدن را در می آورد و با خستگی از خانه بیرون میرود و بعد از خارج شدن از خانه خود را زیر مترو می اندازد و راحت میشود)


آقا شریک زندگی خود را با وسواس انتخاب کنید چون سکس اگر 100 درصد از زندگی نباشه مطمنن 50 درصد از زندگی هست مراقب باشید کسی رو انتخاب نکنید بعد از زادواجم بیاید اینجا جق بزنیدا، خلاصه ما تا آخر عمر نمی تونیم به کُس و کیر شما سرویس بدیم که (درضمن اینُ ریز نوشتم با دقت بخونید تا توی ذهنتون بمونه - ولی خودمونیم غریبه بینمون نیست از عمد این کارو کردم دهنتونُ بگام)  ^_^

خیانت در جهان

امروز می خوام به مبحث غنی خیانت بپردازم که بعد از سکس بیشترین آمار طلاق در جهان سره این قضیه است، نکاتی ریزی هست که ریشه در فرهنگ غنی و بسیار کسشر ما داره و نکات خیلی درشتی هم هست که ریشه نداره ساقه داره بی نمکم خودتونید همینی که هست 

خیانت چیست ؟ 
دل بستن یکی از زوجین به شخصی به جز همسر خود و ایجاد رابطه با آن فرد را خیانت گویند، البته یه تعریف دیگه ام داره که من خودم براش ساختم اونم اینه: گاییده شدن یکی از زوجین توسط یه مادر گاییده که خواسته این رابطه رو بگاد را گایش یا خیانت گویند 

چندتا تبصره داره خیانت متاسفانه که کیری تر از خود خیانته : 

1 - اگر خیانت لو نره خیانت محسوب نمیشه 

2 - اگر خیانت از مرد باشه و چون مرد نیاز داره خیانت محسوب نمیشه 

3 - اگر خائن تو دادگستری آشنا داشته باشه خیانت محسوب نمیشه 

4 - اگر خیانت به قصد لذت نباشه اصن خیانت نیست (اینُ خودمم قبول دارم)

5 - اگر خیانت در راه خدا باشه و قبلش شخص خائن وضو داشته باشه خیانت محسوب نمیشه 

حالا یه چیزایی هست که خیانته تو ایران و ما اصن نمیدونیم چرا : 

1 - اگه زن داری با زن دوستت دست بدی خیانت محسوب میشه 

2 - اگه زن داری دوس دختر قبلیت بهت زنگ بزنه یعنی تو کرم کون داری و خائنی 

3 - اگر شوهر داری بری بیرون بهت تجاوز کنن تو خائنی 

4 - اگه شوهر داری تو محل کارت با همکارای مردت میگی می خندی نه تنها خیانته بلکه خودت و مادرت جنده هستین 

5 - اگر زن داری بری یه زن دیگه رو بکنی خیانته ( آخ ببخشید این واقعن خیانته) 

7 - اگر شوهر دارید و شوهرتان تمکین نمی کند و طلاقتان هم نمیدهد استفاده از دیلدو خیانته 

8 - اگه دقت کرده باشید تو ترتیب شماره ها  6 نداشت، خب چیه؟ این گزینه شماره 6 نداشت. شماره 6 شامل خیانت نمیشه، قدرت دست ماست ما تصمیم میگیریم چی به چیه 

نکاتی که در ایران خیانت محسوب می شه و نکاتی که در آمریکا خیانت محسوب می شه: 

در ایران نگاه کردن به باسن زن همسایه خیانت است و مستحق یک هفته جق، در آمریکا کردن زن همسایه طوری که در هنگام سکس به همسر خود فکر کنید خیانت نیست و یک اتفاق روتین است 

- در ایران هنگام حساب کردن پول بقالی اگر دستتان به دست اصخربقال بخورد خیانت است، در آمریکا اگر زنتان در کلوپ شبانه با پسری لخت برقصد و کون خود را طوری به کیر طرف بمالد که دخول صورت نگیرد اصلنم خیانت نیست بلکه خیلی هم بیوتی فوله 

- در ایران اگر زنی به همسر خود زنگ بزند و یک زن گوشی را بردارد خیانت است، در آمریکا اگر زنی به شوهرش زنگ بزند و زنی گوشی را بردارد و بگوید : هی نانسی چطوری؟ پاتریک داره منُ می کنه، امروز خیلی ازت تعریف کرد الان آبش میاد میگم بهت زنگ بزنه، این خیانت نیست و بسیار گود لایف است (گود لایف مارک یه نوع کاندومه که البته به بحث ما مربوط نمیشه)

- در ایران اگر زنی با تلفن با همکار مردش حرف بزند خیانت است، در آمریکا اگر زنی با همکار مردش شب ها قرار بگذارد و به بار رفته سگ مست کند و برای همکارش ساک بزند تا جایی که آب مرد روی صورتش ریخته شود ولی بالا فاصله زن بعد از بار به خانه بیاید این حرکت خیانت نیست و بسیار هم به تحکیم خانواده کمک می کند 

- و بسیاری از این مثالا که می تونم تا صبح براتون بنویسم که نشان میدهد نه ایران کامله نه آمریکا، که البته آمریکای جهان خوار اصلنم کامل نیست، آمریکا شیطان بزرگ است و داره با ریدن به معنا و مفهوم خیانت دنیارو بگا میده و ما باید آمریکای جهان خارگاییده رو با خیانت نکردن آدمش کنیم 

- ولی خب به نظر من خیانت یه چیزیه درون آدم، ببخشید اون یه چیز دیگه بود، ولی خب خلاصه خیانت یه حسه نه یه عمل. خیانت توی ذهن آدماست مثال بارزش بزرگترین خیانت بشریت به زمین بود، انسان ریشه درختُ کرد تو کون زمین تا ازش محصول بوجود بیاره تا بتونه غذا درست کنه و بخوره و زنده بمونه تا زندگی کنه ولی همیشه آرزوش پرواز بود و دوست داشت توی آسمون باشه، پس نتیجه میگیریم که کیر (و این بهترین نتیجه تاریخ بود که تا حالا گرفته شده بود)

افراط و تفریط زندگی رو میگاد، واسه اختتامیه بیاید برید تو کونم. بیاید دیگه ^_^ 


سوالات غیر شرهی - فصل ثوابش

علیک سلام، تجاوز گروهی چند برابر تجاوز فرادا ثواب داره؟ اصن ثواب داره؟ بعد این روش های تجاوز گروهی هم بگین (با تچکر ^__^ احسان) 

به نام خداوند متجاوز 
اولن که کسکش این ^_^ اسمایلی رو فقط من حق دارم تو این وبلاگ استفاده کنم شما استفاده کنید قبول نیست . دومن که معلوم تو جلسات قبلی نبودیا ، من انواع تجاوزو با رسم شکل توضیح دادم ، گروپ تجاوز هم توی اون جلسه که تو غیبت داشتی توضیح دادم. حالا اینکه چه جوری باید اجرا بشه به خلاقیت خود گروپ بستگی داره که پیشنهادم اینه که از افراد کار آزموده استفاده کنید تا ننه بابای طرف تجاوز شونده گاییده بشه دیگه دلش تجاوز نخواد

گروپ تجاوز چیست؟ 
به لحظه روحانی و آسمانیی که دو نفر یا بیشتر از دو نفر کسی را مورد تجاوز قرار دهند گروپ تجاوز و یا تجاوز گروپ گفته میشود (گروپ تجاوز یکی از پوزیشن های تجاوز هستش که بسیار هم مورد استقبال مخاطبین قرار گرفته)

1 - و اما ثواب تجاوز: از اونجایی که هیچ عالمی در مورد ثواب های تجاوز چیزی نگفته پس این قضیه خیلی بازه، البته چندتا تبصره هم داره چون ما که نمی خوایم حرف بی سند بزنیم همه حرفامون اثبات شده است و در همه جای دنیا مورد تایید است. ثواب خوده تجاوز اینجوریه، کسی که تجاوز می کنه 69 ثواب و کسی که بهش تجاوز می شه 1 ثواب داره واسه همین گفتن در تجاوز کردن از هم پیشی بگیرید (پیشی بگیرید منظورمون اینه که از هم جلو بزنید نه اینکه برید تو خیابون مثل سگ بیوفتید دنبال گربه ها بعد بگیریدشون بیاریدشون اینجا . کسخلا اینارم باید توضیح بدم؟ واقعن که)

- آیا تجاوز نامردی نیست ؟ 
+ نه 
- چرا؟ 
+ همینی که هست 
- ممنون :* 
+ فدا :* 

2 - اما در مورد ثواب گروپ تجاوز و انواع تجاوز ها، مثل اورال تجاوز، هارد تجاوز، آنال تجاوز،  بیگ کوک تجاوز، بیگ بوبز تجاوز و یا انواع دیگه . ثواب اینها مثل ثواب نماز جماعت میمونه دیدین نماز فرادا بخونی یه نور میره بالا ولی نماز جماعت یه نور عظیم میره به سمت خدا؟ تجاوزم همینجوریه. اصن لذت تجاوز به جماعتشه، دورهمی با بچه ها برید یه جا تجاوز کنید بیاید اصن مثل سیزده بدر حال میده لامصب 

- آیا گروپ تجاوز نامردی نیست ؟ 
+ نه 
- چرا؟ 
+ عین این سوالو بالا نپرسیدی؟
- نه اون تجاوز بود این گروپ تجاوزه 
+ اوکی 
- بگو
+ اولن که به شما مربوط نیست دومن که ذات تجاوز بر اساس نامردیه بعد میگی گروپ تجاوز نامردی نیست؟ خب معلومه که هست مغز فندقی، البته در این وبلاگ تجاوز نه تنها نامردی نیست بلکه یکی از سوالاتی هستش که وقت عضو شدن ازتون می پرسن، یعنی کسایی که بهشون تجاوز شده باشه و یا به کسی تجاوز کرده باشن می تونن توی این وبلاگ وزین و آموزنده عضو بشن، حالا شاید سوال پیش بیاد که اگه شما به دروغ بگید که تجاوز شده بهتون یا تجاوز کردین ما از کجا می فهمیم، خب کاری نداره ما ازتون وب میگیریم و شما جای تجاوزتونُ به ما نشون میدین، یعنی اگه تجاوز کردین آلتی که باهاش تجاوز صورت گرفته رو میگیرید جلو دوربین یا اگه بهتون تجاوز شده کُس و کونتونُ میگیرید جلو دوربین و کارشناسان ما تصاویرو تماشا می کنن و شمارو تایید می کنن (کارشناسان ما شامل 5 کارشناس تجاوزشناسی که در این رشته تحصیلات بسیار بالایی دارند هستند و کاملن هم بی طرف هستن و از هیچ جناحی یا تیمی طرفداری نمی کنن ولی پول میگیرن کسکشا، رشوه میگیرن یه سریارو راه میدن دیگه اینُ نمی تونیم کاری بکنیم فساد همه جارو گرفته خارکسته کاریشم نمیشه کرد)

3 - در مورد راه های تجاوزم قبلن گفتم ولی بهترین راهش اینه که بچه هارو جمع کنید بریزید سر یکی، روش های خاص واسه موردای خاصه بقیه رو می شه همینجوری خفت کرد 

4 - تازه میگن شب جمعه ها تجاوز کنید ثوابش میرسه به روح پدر مادرتون، اگه کسی هم تو فامیلاتون تازه فوت کرده برید گردو بخرید برین توی مراسمش بکنید تو کون یکی از حاضرین و تو همون مراسم ختم بکنیدش (گردو دیدین می کنن تو کون خرما؟ بالاخره سنت هارو باید تو مراسم ها رعایت کرد ما هم که سنتی هستیم دیگه، من خودم انقدر سنتی هستم که مثل بستی سنتی رو خودم پودر پسته دارم - خب دیگه خیلی خندیدیم بسه)

متجاوز باشید تا مورد تجاوز نباشید ^_^ 

ببین چه تو مخی بودم من

من ول نکن ترین آدم دنیام، نمونش همین وبلاگ پیزوری، وقتی همه زندگیم بگا رفته بود باز این وبلاگو آپ می کردم، این داستان ول نکردن من از بچگی درونم بوده، اینکه میگم ول نمی کنم منظورم اینه که یه کاری رو شروع کنم ول نمی کنم نه اینکه فکر کنید منظورم اینه که نمی گوزم یا نمی چوسم، نه اتفاقن از اون لحاظ ول بکن ترین آدم دنیام، یه بار فکر کنم 9 سالم بود نمیدونستم سکس چیه اصلا، رفتم دم اتاق پدر مادرم بعد از لای در دیدم بابام یه چیزی از لای پاش در میاره می کنه لای پای مادرم، تو دلم گفتم چرا نصفه شبی دارن بازی می کنن وایستادم نگاه کردم بعد که کارشون تموم شد منُ دیدن دعوام کردن فرستادنم بخوابم، فردا شب بلند شدم همون ساعت رفتم دیدم خوابن فکر کردم ساعت بازیشونُ عوض کردن که من نفهمم، هر شب تا صبح بیدار موندم یه شب که رفتم نگاه کردم دیدم باز دارن بازی می کنن ولی تازه اولش بود هنوز شروع نکرده بودن دوباره مادرم منُ دید دعوام کرد گفت برو بخواب آشغال چرا بیداری؟ گفتم منم بازی، گفت یعنی چی منم بازی؟ گفتم همین بازی که با هم می کنید منم می خوام بازی کنم، بابام گفت برو گمشو بی شعور گفتم خب بازی نمی کنم فقط نگاه می کنم گفت زشته نباید ببینی گفتم اگه زشته چرا بازی می کنید؟ گفت واسه همه زشت نیست واسه تو زشته، خلاصه به زور منُ بردن تو اتاقم البته من یه بار درو گرفتم از در جدام کردن رو زمین خودمُ کشیدم ولی به زور بردنم و خوابوندنم ، چند شب بعدش عموهام اومدن خونمون داشتن در مورد یه بازی که اسمش قمار بود حرف می زدن و میگفتن زشته و گناه داره من به بابام گفتم بابا پس شما داشتید اون شب با مامان قمار میکردین که گفتید زشته؟ گفت نه قمار خیلی زشته گفتم پس اون کار از قمار بهتره؟ گفت بله گفتم پس من میتونم با دوستام بازی کنم ؟ گفت گه می خوری با دوستات بازی کنی گفتم پس با کی بازی کنم؟ گفت باید بزرگ بشی بعد بازی کنی گفتم خب تا بزرگ بشم همینجوری تمرینی بازی کنم، گفت خفه شو دیگه در مورد اون قضیه حرف نزن، گفتم پس الان به عمو اینا میگم قمار میکردین گفت ما قمار نمی کردیم گفتم یا منُ بازی بدین یا به عمو اینا میگم قمار میکردین، جاتون خالی همونجا گرفت منُ جلو عموم اینا با شلنگ زد ولی همونجوری که داشت میزد من با داد و بیداد بهش میگفتم: قمار باز، قمار نکن خجالت بکش، قمار خجالت داره. خلاصه بابام منُ زد و خودش می دونست که من کتک بخورم لج می کنم، هر شب میرفتم به اتاقشون سر میزدم میدیدم بابام بیدار نشسته تا من درو باز کنم بهم بگه "برو گمشو" بعد بخوابه، بابام از خودم لج باز تر بود هر وقت میرفتم بیدار بود جاکش، این داستان یه ماه طول کشید تا اینکه من دیگه خسته شدم یه شب خوابم برد یه دفعه از خواب پریدم مثل سربازی که توی جنگ مونده همه رفیقاش رفتن سریع دوییدم سمت اتاق مادرم اینا در بسته بود از سوراخ کلید دیدم بعله بابام باز داره با مادرم قمار می کنه، دست انداختم درو باز کنم در بسته بود بابام از تو اتاق داد زد اصخر برو بخواب کسکش درو بستم تا دهنت گاییده بشه، منم از اینور در گفتم منم نیازی ندارم بیام تو جاکش از سوراخ کلید دارم می بینمتون، سریع اومد یه تیکه پارچه انداخت رو دسته در تا من دیگه تو رو نتونم ببینم بعدم گفت برو گمشو بخواب دیگه چاقال، منم گفتم حالا که اینجوری شد میرم تو کوچه داد میزنم بابام داره با مادرم قمار می کنه تا آبروت جلو همسایه ها بره کونی، گفت اگه صداتُ بشنوم جوری میزنمت صدای زوزه گرگ در بیاری، منم لج کردم رفتم در حیاطُ باز کردم تا اومدم داد بزنم بابام.... یه دفعه یه دست منُ کشید تو خونه شروع کرد منُ زدن، خلاصه اون شب صدای زوزه گرگ از خودم در آوردم، من خیلی مشتاق بودم باهاشون بازی کنم ولی نمیدونستم چرا منُ بازی نمی دادن، همیشه برام سوال بود که بابام که برای من همه کار می کنه چرا سر این بازی انقدر گیر داده و نمیذاره منم بازی کنم، خلاصه من کتک خوردمُ پدر مادرمم اتاقشونُ از هم جدا کردن چون میدونستن من آدم ول نکنی هستم، کم کم تو اون شرایط داشت استعدادم شکوفا میشد چون می خواستم از رادیو تلوزیون خونمون یه دستگاه با حساسیت حرارتی بسازم که اگه کسی از جلوش رد شد بوق بزنه من بیدار بشم بعد اینُ بزارم جلوی در اتاق مادرم، ولی همونطور که حدس میزنید کیر خوردم و نه تنها نتونستم درست کنم این دستگاه رو بلکه تلوزیون و ظبط خونه رو بگا دادم و یه کتک مفصل از همه اعضای خونواده خوردم، خیلی از این ماجرا گذشت بعد که بابام دید من ول نکن هستم منُ برد پیش یه مشاور خونواده ازش درخواست کرد بهم بگه که اونا چه بازیی می کردن، اون مشاور احمقم یه چیزایی تو مایه های اینکه بابام مادرمُ می کنه چون همه زن و شوهرا این کارو می کنن گفت و حتی یه جایی بهم گفت من از همین راه بوجود اومدم، ولی من خوشبختانه فهمیدم همه این حرفا نقشه است که من قمار یاد نگیرم و نتونم باهاشون بازی کنم، رفتم خونه بابام گفت مشکل حل شد؟ گفتم نه من هنوز می خوام قمار بازی کنم، فرداش بابام منُ برد پیش یکی از دوستاش به اسم رجب فیلم سوپر، اون رجب فیلم سوپر برام یه فیلم گذاشت که توش یه مرده به معنای واقعی کلمه داشت یه زنه رو می کرد، رجب فیلم سوپر به من گفت بابات با مادرت از این کارا می کنه آقا من فهمیدم ماجرا چیه و از این شاکی شدم که چرا؟ چرا پدرم باید مادرمُ بکنه؟ به چه حقی این کارو می کنه؟ مگه خودش ناموس نداره؟ خوشش میاد یکی مادر خودشُ بکنه؟ دیگه اون فردو پدر خودم خودم نمیدونستم بلکه یه آدم مادر جنده میدونستم که مادرمُ کرده واسه همین نه بهش سلام می کردم نه نگاش می کردم، شرایط پدر مادرم عادی شد ولی شرایط منُ پدرم غیر عادی تر شد پدرم منُ دوباره پیش روانشناسه بُرد و با روانشناس هماهنگ کرده بود که بهم بگه اونا سکس نمی کردن بلکه داشتن قمار می کردن ولی خب من که کسته خاره این حرفا بودم باور نکردم چون دیگه فهمیده بودم که بابام ترتیب مادرمُ داده، درگیری من و بابام به جایی رسیده بود که سر سفره یه بار بهم گفت چرا غذاتُ حیف و میل می کنی؟ گفتم چیه عصبانی شدی؟ گفت نه، گفتم تو که همه رو می کنی بیا منم بکن دیگه. یه بارم جلو فامیل بهم گفت من تو خونه کاری به کسی ندارم منم گفتم آره دیگه میخوای چی کار کنی؟ هرکی رو می بینی میکنی. خلاصه این در گیری ادامه داشت تا من بزرگتر شدم و مطمئن شدم پدرم خیلی بی ناموس بوده که با مادرم اون کارو می کرده، من به شخصه زن بگیرم دست بهش نمیزنم، هنوز انقدر بی ناموس و جاکش نشدم زن خودمُ بکنم، آدم که اقوام خودشُ نمیکنه کسخلا، آدم فقط غریبه هارو می کنه. بعد شما زنتو بکنی فرداش روت میشه تو چشمش نگاه کنی؟ روت میشه تو چشم مادرش نگاه کنی؟ چی بگی؟ من دخترتُ کردم؟ مثلن میری خونه پدر زنت میگی : سلام من همونم که دخترتونُ می کنه ازم استقبال کنید. خب معلومه قابل قبول نیست. من همه کتاب های آسمانی و زمینی و حتی زیر زمینی رو مطالعه کردم و خوندم که آدم باید به زن خود نیکی کند. شما یه کتاب به من نیشان بده توش گفته باشه باید زنتونُ بکنید. فکر کنم همه قانع شدید، یعنی تا حالا تو عمرتون اینجوری قانع نشده بودیدا. حالا دسته جمعی حرکت کنید به سمت افق. کسکشا افق اینوره نه اونور، اونور کربلاست الان شلوغه . آره برید اینوری 

زن تاج سره و مستحق کیر نیست ^_^ 

سلام

^_^ مواظب فرزندان خود باشيد ، آنها را از مانيتور دور كنيد محتواي وبلاگ تخمي مي باشد o_O