روایت های تاریخی - ریز علی خواجوی

 روزی ریزعلی خواجوی به همراه برادر بزرگ خود دُرُشتعلی خواجوی به صحرا رفته بودن که گوسفندان خود را در صحرا ول کنند تا آنها یه دل سیر علف بکشند (من تاریخُ مطالعه کردم توش نوشته بود علف بخورن، ولی من که خر نیستم، علفُ که نمی خورن علفُ می کشن میرن فضا) خلاصه گوسفندان مشغول کشیدن علف بودند که ریزعلی و درشتعلی دود خور شدند و با هم مشغلول کُس گفتن گشتند و زارتُ زورت خندیدند. 

درشتعلی: عجب فازی میده گوسفندارو هر روز میاریم اینجا علف بکشن 
ریزعلی: آره خدایی، خیلی نسخ بودم 
درشتعلی: یه فکری دارم 
ریزعلی: چی؟ لخت بشیم بریم خودمونُ بندازیم جلوی قطارا؟ 
درشتعلی: نه بابا مگه کسخلیم، میگم بریم تو روستا دادُ بیداد کنیم بگیم گرگ حمله کرده داره گوسفندارو می خوره 
ریزعلی: خارتُ گاییدم عجب مخی داری تو 
درشتعلی: بعد همه مردم روستا میریزن اینجا می بینن ما کُس گفتیم کیر میشن 
ریزعلی: اون یه داستان دیگه نبود؟ 
درشتعلی: نه بابا همینه، اوکی؟ 
ریزعلی: اوکی دیگه چیه کسخل من و تو بی سوادیم 
درشتعلی: آره اینُ تو یه فیلم سوپر شنیده بودم 
ریزعلی: باشه بریم 

ریزعلی و درشتعلی به سمت روستا رفتند و داد بیداد کنان و نعره زنان گفتند که گرگ حمله کرده زده خاره همه گوسفندارو گاییده، مردم روستا که تخمشونم نبود ولی بی کار بودند با عصبانیت تفنگ های خود را برداشتند و به سمت چراگاه حمله ور شدند، وقتی به چراگاه رسیدند دیدند گوسفندان همه سالم هستند و ریزعلی و درشتعلی مثل خر دارند می خندند، همگی بسیار از این کار آنان ناراحت شدند، یکی از اهالی روستا به نام ابولقاسم فردوسی گفت: اگر بار دیگر دروغ بگویید تفنگم را در کونتان فرو می کنم، حالا اینکه ابولقاسم فردوسی اونجا چی کار می کرده خودش یه داستان طولانی و کسشره دیگه است، آن روز گذشت، فردای آن روز ریزعلی و درشتعلی بعد از خوردن صبحانه وسائل خود را برداشتند و گوسفندان را راهی کردند تا به چراگاه بروند که مادرشان گفت: ترو خدا اگه امروز توی صحرا بودین و دیدین ریل راه آهن خراب شده و یه قطار نزدیکه بره روی ریل خراب و بگا بره پیراهن خودتونُ در بیارید آتیش بزنید و اونارو نجات بدین، ریزعلی گفت: همچین کسشری فقط تو کتابا اتفاق می افته مادر، ما داریم میریم چراگاه، چیزی نمیخوای برات از هایپر بگیرم؟ مادرگفت: مگه تو چراگاه هایپر شعبه زده؟ ریزعلی سری از روی تاسف تکان داد و بیرون رفت، درشتعلی گفت: مادر هایپر همه جا شعبه داره، این چه حرفیه بهش زدین؟ احساسش جریحه دار شد ... درشتعلی هم سری به نشانه کسته خارت تکان داد و بیرون رفت، آنان به چراگاه رسیدند، گوسفندان مشغول علف کشیدن شدند و باز هم این دو برادر دود خور شدند 

ریزعلی: عجب فازه خنده ای گرفتم دُرشت جونم 
درشتعلی: نابه ناب 
ریزعلی: امروزم مثل دیروز یه فکر دارم 
درشتعلی: دیروز من فکر داشتم که 
ریزعلی: چه فرقی می کنه؟ مگه مال منُ تو داره ؟ 
درشتعلی: نه داداچ :* 
ریزعلی: فدات :* 
درشتعلی: خب بگو ببینم نقشه ات چیه؟ 
ریزعلی: بنظرم یه کار باحال بکنیم، بریم به مردم روستا بگیم گرگ حمله کرده همه گوسفندارو خورده 
درشتعلی: این همونی نیست که من دیروز گفتم؟ 
ریزعلی: همونه؟ خب می خوای بریم بگیم گوسفندا حمله کردن همه گرگارو خوردن؟
درشتعلی: گرفته ها، چت کردیا 
ریزعلی: خب یه کاری بکنیم حوصله ام سر رفت ، بریم حشیش بگیریم ؟ 
درشتعلی: نه بابا بریم مثل همون دیروز مردمُ کسخل کنیم 
ریزعلی: اوکی :* 
درشتعلی: چرا انقدر بوسم می کنی جاکش ، بیا بریم 

آنان دوباره به روستا رفتند و نعره زنان مردم را باخبر کردند مردم شلوار های خود را به تن کردند و تفنگ به دست به چراگاه آمدند و دیدند دوباره سر کاریست، برادران خواجوی زیر خنده زدند و مردم را کیر کردند، مردم کس ننت گویان به روستا بازگشتند، دو برادر هم بعد از اینکه خندیدنشان تمام شد و کمی نعشگی از سرشان رفت به سمت خانه رفتند، فردای آن روز دوباره برخواستند تا گوسفندان را به چراگاه ببرند، مادرشان آنان را از زیر قرآن رد کرد و آنان را به گوسفندان سپرد، آنان به چراگاه رفتند، این بار گوسفندان شروع به علف کشیدن کردند، یکی از گوسفندان جلو آمد و به ریز علی و درشتعلی یک رول علفی که پیچیده بود را تعارف کرد 

ریزعلی: نه دادا ما این کاره نیستیم 
درشتعلی: راست میگه ما فقط مشروب 
گوسفند: کُس نگید بابا، میدونید علف ضلر نداره؟ تو امریکا آزاده، همه می کشن 
ریزعلی: مشروبم آزاده 
گوسفند: به اینجاش فکر نکرده بودم 
درشتعلی: حالا بده یه کام بگیریم، یه کام که کاری نمی کنه 

آنان دور هم علف کشیدند و چت کردند، بازهم مث هر روز داد و بیداد کردند که گرگ حمله کرده ولی کسی تخم خودش هم حسابشان نکرد، اما اینبار واقعا گرگ ها حمله کردند ولی چون دیدن جمع با صفاست هیچ کدام از گوسفندان را نخوردند بلکه آنان هم چندتا کام گرفتن و چت کردن، گوسفندان که دیدند حتی چوپان ها هم علف کشیده اند خوشحال و شاد یک رول دیگر پیچیدند و کشیدند انقدر چت کردند که وقتی کره کردند و خواستند غذا بخورند همه چیز را خوردند، وقتی ریزعلی و درشتعلی کره کردند و گشنه شدند خواستند چیزی بخورند چیزی نبود، آنان مجبور شدند چند تکه از ریل راه آهن را گاز بزنند و بخورند که این کار باعث سکته تعداد زیادی از گوسفندان شد، در هنگام خوردن ریل راه آهن درشتعلی تکه ای از ریل که خوشمزه تر بود را از دست ریزعلی گرفت و فرار کرد، ریزعلی که بسیار آن تکه را دوست میداشت و حاضر بود بخاطر آن تکه برادر خود را بُکشد پیراهن خود را در آورد سر چوب زد، آن را آتش زد و دنبال درشتعلی کرد، آنان در امتداد ریل راه آهن میدویدند، گوسفندان همه بع بع کنان میگفتند: بابا کسخلا این همه ریل خب یه تیکه دیگه رو بکنید بخورید چرا گیر دادید به همون یه تیکه؟ اما آنان گوششان بدهکار نبود و دنبال هم می کردند، در همان زمان قطاری داشت به آن سمت نزدیک می شد که راننده قطار دید ریزعلی پیراهن خود را در آورده و آتش زده با خود فکر کرد این مرد کیست و برای چه این کار را می کند؟ نکند می خواهد کون بدهد که لخت شده؟ وقتی کمی نزدیک تر شد شنید که ریز علی داد میزند: بگا میری، خارت گاییده است، ریل راهن تو کونت، راننده قطار احساس خطر کرد و قطار را نگه داشت، وقتی قطار ایستاد دید که ریل قطار خراب بوده و فکر کرد ریزعلی برای نجات آنان پیراهن خود را آتش زده است، دولت هم سریع این داستان را در کتاب های درسی منتشر کرد و از ایشان قهرمانی دوست داشتنی ساختند، کریستوفل نولان کاگردان نامدار آمریکایی گفته بعد از اکران فیلم بتمن و سوپرمن می خواهد فیلمی بسازد با  بازیِ بتمن و ریزعلی که دو سوپر هیرو از دو فرهنگ هستند، گویا در آخرِ فیلم ریزعلی قرار است بتمن را بکند، بی صرانه منتظر ساخت این فیلم هستیم . روایت است گوسفندانی که شاهد آن ماجرا بودند بعد از چاپ این داستان در کتاب های درسی تک تک به شکل عجیبی نا پدید شده یا به شکل عجیبی در روز قربان قربانی شده اند که هنوز کاراگاهان دلیل این واقعه را نمیدانند 


- شاید بخاطر شباهت این داستان به داستان های کارتونی همچون چوپان کُسشرگو یا  گوسفند بازیگوش  یا کارتون های دیگر فکر کنید این داستان واقعی نمی باشد ولی گه می خورید همچین فکری کنید 

تاریخ ما پر از فراز و نشیب و کسشر است ^_^ 

۵۷ نظر:

 1. انوشه انصاری خداااا بود :))))))))))
  ریدم به خودم از خنده:))

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. آره منم ریدم از خنده :))

   حذف
 2. کانگروئه یه چی میگم مغرور نشی کسکش بازی دربیاری
  .
  جـــزو معدود پدیده های این جهانی که واقعن باعث میشی بخندم

  پاسخحذف
 3. زود زود بیا آپدیت کن دیگه کسکش :(

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. نمیرسم باور کن ولی هر آپدیتی که بیاد پرو پیمون میاد ، شاید دیر به دیر اپدیت کنم ولی پرو پیمون آپدیت می کنم . کم کم بخونید کسکشا :))

   حذف
 4. کانگروئه من مادر بدخواهاتو تو این وبلاگ گاییدم یه عرض کیره خری کن شاد شیم دیگه

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. من شادمو خوشحال

   حذف
  2. سلام کانگروئه
   آقا خواستم بگم درباره شکست عشقیو این کسو شررا چیزی نیست تو این مکان مقدس
   حال داشتی بنویس یه چی دربارش

   حذف
  3. پوریا حله . تو آپدیت بعدی یه دونه می نویسم

   حذف
  4. دمت گرم به مولا اصن حال ندارم جق بزنم سر این مسئله.خخخ

   حذف
 5. یه اعتراف کنم
  چند سال پیش مطالبتو رو پیج محسن کورتکس کس ننه میدیدم لایک میکردم.. از اونطرفم رو پیج سهیل میقاتی، تازه ویچت اومده بود من پستارو تیکه تیکه کپی میکردم تو یه گروه توی ویچت و از طریق همون پستا با دختری آشنا شدم به اسم هانیه..........خیلی از پستایی که کپی کرده بودم خوشش اومده بود
  منم که لاشی بازی درآوردم زدم به اسم خودم اون پستا و مطالبارو
  خلاصه من و هانیه ازدواج کردیم و الان یه بچه 1ساله داریم به اسم سروش :)
  من همیشه فکر میکردم مدیون محسن کوتکسم ... نگو که اونم مدیون توه :)))) و منو هانیه و سروش هم مدیون تو داداش ..
  خیلی مردی منو ببخش زندگیمو مدیون توام با مطالب و پست هات :*

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. آقا اگه واقعیت داره مبارکه ، عجب چیز خفنی گفتی . واسه این وبلاگ همین بس ، همین که تو از کنار این جنده خونه دونفر انقدر خوشبختن که فکر می کنن مدیونمم . خوش باشید همیشه داداچ . اگه دروغم گفتی بازم دمت گرم کلی انرژی گرفتم... ^_^

   حذف
  2. به جون بچه م عینِ حقیقت بود
   خیلی آقایی

   حذف
 6. سلام کسکش میبینی چقدر دوست دارم؟بیشتر از خودم کیرمه که دوست داره
  الان هم کیرم همش داره میپره میخواد مانیتور رو بغل کنه ولی به خاطر اشعه های سرطانزاش که کیرم سرطان کیری میگیره نمیزارم این کارو بکنه
  من شبانه روز سه بار میام وبلاگتو چک میکنم1وقتی میخوام بخوابم 2وقتی بیدار میشم 3وقتی میخوام جق بزنم
  خلاصه اینکه الانم داشتم با کیرم حرف میزدم که تو اومدی دیگه دارم با تو میحرفم و تو یه جورایی رقیب عشقی کیرم به حساب میای
  هی!چی بگم که وقت تنگه و کون گشااااد
  کاش صدای کیرمو از پشت این مانیتور بی رنگ و رو میشنیدی با ذوقی وصف نشدنی که باعث شده اشکش شوقش دراد داره میگه:آی ام هپی که یو برگشتی...
  پس بیا به این لحظات ملکونی قسم دیگه نرو توی غیبت صغری
  منم دیگه پاشم برم نمازه اول وقتمو بخونم که اگه توی این دنیا کس نکردم لااقل اون دنیا نکیر و خرکیر کونم نذارن0کسسکشیشون رو هم نمیخوام
  کیرنوشته..............f

  پاسخحذف
 7. سلام کانگروی عزیزم
  مدتهاست که میخونمت. هرچند فکاهه و هزل می نویسی، اما با این وجود نوشته هات پرمحتواست و هر وقت می خونمت احساس می کنم یه آدم خیلی با سواد داره این وبلاگو مینویسه. از این آدمایی که کلی کتاب میخونن، فیلمای شاخ میبینن و موسیقی های خوب گوش میدن. خیلی دوست داشتم از نزدیک می شناختمت و ازت کلی چیز میز یاد می گرفتم. بعد مثلا میگفتم این کانگروئه از دوستانه :-) خلاصه که خیلی دوستت دارم و امیدوارم شاد باشی. هرچند بارها با خوندن وبلاگت و جوابات به کامنتها حس کردم تو هم زخم هایی داری و غصه هایی... مواظب خودت باش عزیزم :-* :-*

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. دوستیم دیگه ^_^
   الان همه دوستیا مجازی شده . غم و غصه ام که همه دارن ولی میگذره ^_^

   حذف
 8. کانگروعه یه کسکشی داره نوشته هات و میدزده تو اینستاگرام
  منم بلاک کرد بهش گفتم دزد :( خودت برو خارشو بگا :*
  persianjackass پیجشه

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. منم بلاکش کردم . تنها راهش اینه که اونایی که می تونن شیر کنن وبلاگو

   حذف
  2. منظورم اینه که منو بلاک کرده، همه این دزدا منو بلاک کردن :)))

   حذف
 9. این نظر توسط نویسنده حذف شده است.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. این نظر توسط نویسنده حذف شده است.

   حذف
  2. دیدم همه دارن ازت تعریف میکنن با خودم گفتم سه چارتا کسشرم من بهت بگم عقب نمونم
   در سطر نخست میخواهم برداشت ذهنی خویش را از شما به تحریر دوستانه،جاکشانه به نگارش دربیاورم
   1-تو یا قبلا علف میکشیدی یا با کسایی بالا پایین میکنی که علف میکن
   2-کمتر از 30 سال سن نداری و برو بالای 30 سال
   3-ترک هستی
   4-از بچگی اینترنت و کتاب زیاد زیر دست و بالت بوده
   5-تو خونواده و محیطی بزرگ شدی که تحصیلکرده زیاد داشته و همه مُخشون اکتیو بوده
   6-رگه هایی از روشنگری درونت وجود داره
   6-با حرف مُفت میونه خوبی نداری
   7-شنیدن حرف تکراری اذیتت میکنه(بجز تجاوز)
   8-قیافه ت کیریه
   9-خیلیا بخاطر شوخی کردنت سوارت شدن فکر کردن اوسگولی ولی اشتباه فکر کردن
   10-دنیارو از یه زاویه ای نگاه میکنی که اگه همه موجودات روی کره خاکی بخوان مثل تو به زندگی نگاه کنن دنیایی خواهیم داشت عاری از هر گونه جنگ،مشکل جنسی،آدم هایی با شخصیت چند بعدی،خدا و دین و مذهب،مسجد،کلیسا و دفتر ثبت ازدواج و طلاق وخیلی چیزایی دیگه که مجالی برای عنوان کردنشون نیست
   11-این گزینه فقط برای تاکید کردن برای گزینه 8 بود و لاغیر
   12-گزینه 8
   13-گزینه 11

   حذف
  3. تعریفمُ پاک کردم تا گاییده شی :))))))

   حذف
  4. دیوانه اید شماها بخدا :D

   حذف
 10. حاجى من هوس كردم خود ارضايى كنم اون دنيا مشكلى واسم بيش نمياد؟
  نكنه از دادن حورى بهم خودارى كنن؟
  (سیامک جقی از تو حموم خونه)

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. داداش از تو حموم می پرسی تا من حواب بدم جقُ زدی :)) برو جقتو بزن

   حذف
 11. جاکش بعضی سوالای اینجارو جواب ندادی.. کرم دهنت

  http://kaangooroo.blogspot.com/2015/03/blog-post_21.html

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. چون همشو یه نفر پرسیده . بعد همه رو نمی تونم حجواب بدم که :))
   ولی بازم اوکی یه سر می زنم دوتا دیگشو جواب میدم

   حذف
 12. با عرض سلام و تجاوز (ک)
  بنده چنتا سوال مهم و اساسی داشتم که میخواستم بصورت پاسخ کوتاه جواب بگیرم :
  زور تجاوز بیشتره یا خدا؟ انسان تجاوز رو کشف و اختراع کرد یا تجاوز انسان را؟ نام مخترع تجاوز یا اولین انسان خلق شده توسط تجاوز؟ گوگوش کی میمیره؟ ایا عکسی از تجاوز منتشر شده؟ گوگوش کی میمیره؟ #جدی شما خودت تجاوز رو از نزدیک دیدی؟ کیرت تو اون هشتگ جدی هست یا نیست؟ الله وکیلی نمیدونی گوگوش کی میمیره؟ دخترا چجوری تجاوز میکنن؟ ایا دخترها بعد از تجاوز فرار میکنن ترکیه؟ ایا شهره صولتی شوهر شهرام صولتی و جاری شهرام شبپره است؟ شهره این همه جندس ایدز نمیگیره؟ چرا اقای فردوسی پور میخند؟ ایا حقیقت دارد که تیم ملی برزیل در ابادان بازی دارد؟ واحد شمارش تجاوز چیست؟ ایا شما تجاوز کرده اید؟ ایا به شما تجاوز شده است؟ رضا پهلوی چنتا گاوه؟ تجاوز در چه اماکن و اوقات بیشتر صواب دارد و مستحب است؟ ایا میشود تجاوز را صدقه داد؟ امیر تتلو کسخل تره یا ساسی مانکن؟ ابی یا قرمز؟ ایا مرز ترکیه خود به تنهای شهر یا کشور محسوب نمیشود؟ایا کان اول کلمه ی کانگرو به معنی باسن است؟
  و در نهایت سوال اساسی و مهم:
  ‏ناموسا نمیدونی گوگوش کی میمیره؟
  امیر قزوینی - مرز ترکیه   

  پاسخحذف
 13. پاسخ‌ها
  1. نفهمیدم چی گفتی ولی اوکی ، هر چی شما بگی ما قبول داریم خدایی :**

   حذف
  2. داش میگه میخوام کس بدم
   بگو باشه باووو
   پرید

   حذف
  3. آخه .. بابا :))) آقا :)))) ای بابا :)))
   این بخواد بده من نمی تونم بکنم که معلوم نیست کجای جهانه :)))

   حذف
  4. داداش یه موقع نکنیش ها
   زن بروسلیه
   غیرتی میشه میاد میزنه میگادمون

   حذف
  5. کونت پاره س داداش .. برا زن من بوووس :* فرستادی؟؟؟ غریب گیر عاوردی؟

   حذف
 14. کانگروئه شانس کیvیتو نگاه کن
  برای اولین بار یه دختر براj کامنت گزاشته که ایرانی نیست معلوم نیست کجای این کره زمین خرابشده زندگی میکنه...شایدم آدم فضایی باشه. :)))))))))))
  مث اینکه اونا بیشتر درکت میکنن تا دخترای ایرانی

  پاسخحذف
 15. چطور میشه تو دنیای مجازی مخ دخترو زد؟؟ اگه کم سن و سال باشه یا سن بالا رو هم ذکر کن..تشکر
  "کامیار"

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. جواب میدم . گذاشتم تو لیست

   حذف
  2. عاره کلن در باب دخترای دنیای مجازی و بعضی اخلاقای عنشون و چسی اومدنشون و چجوری سمت خودمون بکشیموشن هیچ پستی نزاشتی
   یه بار یه پست کامل درباره شون بزار بتونیم افسارشون رو بدست بگیریم..
   خسته شدیم از بس لیسیدیم و سگ محلمون کردن

   حذف
 16. پاسخ‌ها
  1. چی شده عارش؟ چی شده زبون بسته ؟

   حذف
  2. چیزی نیس فقط یکم خسته س

   حذف
  3. عه یادته منو؟ دلم تنگ شده بود برات همین o;

   حذف
 17. جون مادرت برای نیمه خرداد که تعطیلاته آپدیت کن
  تلوزیون همش ماتمه همشم راجب عمام زر میزنن ، گاییده میشیم تو اون چن روز.
  آپدیت نکنی میرم سیگاری و علف میکشم به جون مادرم
  از من گفتن بود
  سلامتیه من برات مهمه آپدیت کن لاشی خان

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. با اجازه من مرز های کس نمک رو جا به جا کنم
   علفی میشی؟مگه بزی؟
   ^∆^

   حذف

سلام

^_^ مواظب فرزندان خود باشيد ، آنها را از مانيتور دور كنيد محتواي وبلاگ تخمي مي باشد o_O