روایت های تاریخی - ریز علی خواجوی

 روزی ریزعلی خواجوی به همراه برادر بزرگ خود دُرُشتعلی خواجوی به صحرا رفته بودن که گوسفندان خود را در صحرا ول کنند تا آنها یه دل سیر علف بکشند (من تاریخُ مطالعه کردم توش نوشته بود علف بخورن، ولی من که خر نیستم، علفُ که نمی خورن علفُ می کشن میرن فضا) خلاصه گوسفندان مشغول کشیدن علف بودند که ریزعلی و درشتعلی دود خور شدند و با هم مشغلول کُس گفتن گشتند و زارتُ زورت خندیدند. 

درشتعلی: عجب فازی میده گوسفندارو هر روز میاریم اینجا علف بکشن 
ریزعلی: آره خدایی، خیلی نسخ بودم 
درشتعلی: یه فکری دارم 
ریزعلی: چی؟ لخت بشیم بریم خودمونُ بندازیم جلوی قطارا؟ 
درشتعلی: نه بابا مگه کسخلیم، میگم بریم تو روستا دادُ بیداد کنیم بگیم گرگ حمله کرده داره گوسفندارو می خوره 
ریزعلی: خارتُ گاییدم عجب مخی داری تو 
درشتعلی: بعد همه مردم روستا میریزن اینجا می بینن ما کُس گفتیم کیر میشن 
ریزعلی: اون یه داستان دیگه نبود؟ 
درشتعلی: نه بابا همینه، اوکی؟ 
ریزعلی: اوکی دیگه چیه کسخل من و تو بی سوادیم 
درشتعلی: آره اینُ تو یه فیلم سوپر شنیده بودم 
ریزعلی: باشه بریم 

ریزعلی و درشتعلی به سمت روستا رفتند و داد بیداد کنان و نعره زنان گفتند که گرگ حمله کرده زده خاره همه گوسفندارو گاییده، مردم روستا که تخمشونم نبود ولی بی کار بودند با عصبانیت تفنگ های خود را برداشتند و به سمت چراگاه حمله ور شدند، وقتی به چراگاه رسیدند دیدند گوسفندان همه سالم هستند و ریزعلی و درشتعلی مثل خر دارند می خندند، همگی بسیار از این کار آنان ناراحت شدند، یکی از اهالی روستا به نام ابولقاسم فردوسی گفت: اگر بار دیگر دروغ بگویید تفنگم را در کونتان فرو می کنم، حالا اینکه ابولقاسم فردوسی اونجا چی کار می کرده خودش یه داستان طولانی و کسشره دیگه است، آن روز گذشت، فردای آن روز ریزعلی و درشتعلی بعد از خوردن صبحانه وسائل خود را برداشتند و گوسفندان را راهی کردند تا به چراگاه بروند که مادرشان گفت: ترو خدا اگه امروز توی صحرا بودین و دیدین ریل راه آهن خراب شده و یه قطار نزدیکه بره روی ریل خراب و بگا بره پیراهن خودتونُ در بیارید آتیش بزنید و اونارو نجات بدین، ریزعلی گفت: همچین کسشری فقط تو کتابا اتفاق می افته مادر، ما داریم میریم چراگاه، چیزی نمیخوای برات از هایپر بگیرم؟ مادرگفت: مگه تو چراگاه هایپر شعبه زده؟ ریزعلی سری از روی تاسف تکان داد و بیرون رفت، درشتعلی گفت: مادر هایپر همه جا شعبه داره، این چه حرفیه بهش زدین؟ احساسش جریحه دار شد ... درشتعلی هم سری به نشانه کسته خارت تکان داد و بیرون رفت، آنان به چراگاه رسیدند، گوسفندان مشغول علف کشیدن شدند و باز هم این دو برادر دود خور شدند 

ریزعلی: عجب فازه خنده ای گرفتم دُرشت جونم 
درشتعلی: نابه ناب 
ریزعلی: امروزم مثل دیروز یه فکر دارم 
درشتعلی: دیروز من فکر داشتم که 
ریزعلی: چه فرقی می کنه؟ مگه مال منُ تو داره ؟ 
درشتعلی: نه داداچ :* 
ریزعلی: فدات :* 
درشتعلی: خب بگو ببینم نقشه ات چیه؟ 
ریزعلی: بنظرم یه کار باحال بکنیم، بریم به مردم روستا بگیم گرگ حمله کرده همه گوسفندارو خورده 
درشتعلی: این همونی نیست که من دیروز گفتم؟ 
ریزعلی: همونه؟ خب می خوای بریم بگیم گوسفندا حمله کردن همه گرگارو خوردن؟
درشتعلی: گرفته ها، چت کردیا 
ریزعلی: خب یه کاری بکنیم حوصله ام سر رفت ، بریم حشیش بگیریم ؟ 
درشتعلی: نه بابا بریم مثل همون دیروز مردمُ کسخل کنیم 
ریزعلی: اوکی :* 
درشتعلی: چرا انقدر بوسم می کنی جاکش ، بیا بریم 

آنان دوباره به روستا رفتند و نعره زنان مردم را باخبر کردند مردم شلوار های خود را به تن کردند و تفنگ به دست به چراگاه آمدند و دیدند دوباره سر کاریست، برادران خواجوی زیر خنده زدند و مردم را کیر کردند، مردم کس ننت گویان به روستا بازگشتند، دو برادر هم بعد از اینکه خندیدنشان تمام شد و کمی نعشگی از سرشان رفت به سمت خانه رفتند، فردای آن روز دوباره برخواستند تا گوسفندان را به چراگاه ببرند، مادرشان آنان را از زیر قرآن رد کرد و آنان را به گوسفندان سپرد، آنان به چراگاه رفتند، این بار گوسفندان شروع به علف کشیدن کردند، یکی از گوسفندان جلو آمد و به ریز علی و درشتعلی یک رول علفی که پیچیده بود را تعارف کرد 

ریزعلی: نه دادا ما این کاره نیستیم 
درشتعلی: راست میگه ما فقط مشروب 
گوسفند: کُس نگید بابا، میدونید علف ضلر نداره؟ تو امریکا آزاده، همه می کشن 
ریزعلی: مشروبم آزاده 
گوسفند: به اینجاش فکر نکرده بودم 
درشتعلی: حالا بده یه کام بگیریم، یه کام که کاری نمی کنه 

آنان دور هم علف کشیدند و چت کردند، بازهم مث هر روز داد و بیداد کردند که گرگ حمله کرده ولی کسی تخم خودش هم حسابشان نکرد، اما اینبار واقعا گرگ ها حمله کردند ولی چون دیدن جمع با صفاست هیچ کدام از گوسفندان را نخوردند بلکه آنان هم چندتا کام گرفتن و چت کردن، گوسفندان که دیدند حتی چوپان ها هم علف کشیده اند خوشحال و شاد یک رول دیگر پیچیدند و کشیدند انقدر چت کردند که وقتی کره کردند و خواستند غذا بخورند همه چیز را خوردند، وقتی ریزعلی و درشتعلی کره کردند و گشنه شدند خواستند چیزی بخورند چیزی نبود، آنان مجبور شدند چند تکه از ریل راه آهن را گاز بزنند و بخورند که این کار باعث سکته تعداد زیادی از گوسفندان شد، در هنگام خوردن ریل راه آهن درشتعلی تکه ای از ریل که خوشمزه تر بود را از دست ریزعلی گرفت و فرار کرد، ریزعلی که بسیار آن تکه را دوست میداشت و حاضر بود بخاطر آن تکه برادر خود را بُکشد پیراهن خود را در آورد سر چوب زد، آن را آتش زد و دنبال درشتعلی کرد، آنان در امتداد ریل راه آهن میدویدند، گوسفندان همه بع بع کنان میگفتند: بابا کسخلا این همه ریل خب یه تیکه دیگه رو بکنید بخورید چرا گیر دادید به همون یه تیکه؟ اما آنان گوششان بدهکار نبود و دنبال هم می کردند، در همان زمان قطاری داشت به آن سمت نزدیک می شد که راننده قطار دید ریزعلی پیراهن خود را در آورده و آتش زده با خود فکر کرد این مرد کیست و برای چه این کار را می کند؟ نکند می خواهد کون بدهد که لخت شده؟ وقتی کمی نزدیک تر شد شنید که ریز علی داد میزند: بگا میری، خارت گاییده است، ریل راهن تو کونت، راننده قطار احساس خطر کرد و قطار را نگه داشت، وقتی قطار ایستاد دید که ریل قطار خراب بوده و فکر کرد ریزعلی برای نجات آنان پیراهن خود را آتش زده است، دولت هم سریع این داستان را در کتاب های درسی منتشر کرد و از ایشان قهرمانی دوست داشتنی ساختند، کریستوفل نولان کاگردان نامدار آمریکایی گفته بعد از اکران فیلم بتمن و سوپرمن می خواهد فیلمی بسازد با  بازیِ بتمن و ریزعلی که دو سوپر هیرو از دو فرهنگ هستند، گویا در آخرِ فیلم ریزعلی قرار است بتمن را بکند، بی صرانه منتظر ساخت این فیلم هستیم . روایت است گوسفندانی که شاهد آن ماجرا بودند بعد از چاپ این داستان در کتاب های درسی تک تک به شکل عجیبی نا پدید شده یا به شکل عجیبی در روز قربان قربانی شده اند که هنوز کاراگاهان دلیل این واقعه را نمیدانند 


- شاید بخاطر شباهت این داستان به داستان های کارتونی همچون چوپان کُسشرگو یا  گوسفند بازیگوش  یا کارتون های دیگر فکر کنید این داستان واقعی نمی باشد ولی گه می خورید همچین فکری کنید 

تاریخ ما پر از فراز و نشیب و کسشر است ^_^ 

سوالات شرهی - فصل نداشتن کیر

سلام، جوانی هستم12ساله به مدت 10 سال است که خود ارضایی میکنم، ولی الان که 5 دقیقه پیش ترک کردم دیگه سیخ نمیکنم فی الواقع کیرم کنده شده الان هم تو کمدم کنار بخوانیم بنویسیمه، حالا سوالم ابنه که چجوری دوست دخترام رو بکنم در حالی که کیر ندارم ؟ ؟ ؟ (علی کوچولو از جردن)


با سلام به به چه سوال تخماتیکی دوست عزیز 15 بار خوندم سوالتُ تا فهمیدم چه گهی خوردی، بعد اینکه کسکش تو 12 سالته چرا میای این وبلاگ؟ تو 2 سالگی چه جوری جق میزدی؟ من دوسالگی کیر نمیدونستم چیه، خب چرا زن نگرفتی همون 2 سالگی؟  بعد میگی جوانی هستم؟ 12 سالته فنچی هنوز. الان تو 12 سالگی یعنی دوست دختر می خوای؟ یا دوست دختر داری؟ فی الواقع به کیرم که کیرت کنده شده، چرا انقدر کشیدی بدبختو؟ ولی خب چون سوال کردی با اینکه سنت پایینه من وظیفه خودم میدونم جوابتُ بدم زندگیت بگا نره نکته مهم: جق را از دوسالگی شروع نکنید، دوسالگی خیلی زوده خدایی، دوسالگی من هنوز داشتم شیر مادر می خوردم 1 - کیر خود را با چسب عوهو بچسبانید و با هر بدبختیی هست ازش استفاده کنید 2 - قید کیر را بزنید و تا آخر عمر کون بدهید 3 - کیر کنده شده خود را نگه دارید وقتی دوست دختر پیدا کردین با همون بکنیدش، بگیرید دستتون بکنید تو بکشید بیرون 4 - فیلم سینمایی تِـد را ببینید، توی اون فیلم یه عروسک هست که کیر نداره واسه کردن دخترا از هویج استفاده می کنه، شمام از هویج استفاده کنید 5 - با پدر مادر خود مشورت کنید شاید هنوز دیر نشده باشد که شما را برگردانند به همانجایی که ازش اومدین، یعنی کس ننت6 - شماره منُ داشته باش هر مورد کردنی پیش اومد بهم خبر بده میام قشنگ می کنمش که حال کنه 7 - بنظرم تو که تا اینجا اومدی کوتاه نیا، به جق ادامه بده، انقدر ادامه بده تا دست و پاتم کنده بشه 8 - با کیر کنده شده برای خود سوپ کیر درست کنید و بخورید شاید یه فرجی شد بالاخره میگن هر که بامش بیش برفش بیشتر. درسته به این قضیه ربطی نداشت ولی واقعیت که داشت کسکش 9 - آخه تجاوزم نمی تونی بکنی :| 10 - به عنوان آخرین راهی که به ذهنم می رسه، و چون تجاوز آرمان ماست شما با چندتا از بچه های وبلاگ در ارتباط باش میدم اونا بهت تجاوز کنن بعدم با خودشون فرار کن سمت ترکیه و عشق حال کن دیگه مراقب کیر خود باشید مراقب این سرمایه های ملی باشید ^_^ 
کتاب راهنمای با کره ها

با خودم تصمیم گرفتم یه کتاب راهنما واسه باکره ها بنویسم، درسته ما باکره زیاد اینجا نداریم و همه پاره پوره ان ولی خب وظیفه خودم دونستم یه مشاوره ای هم به این قشر کسخل و معصوم جامعه بدم، چندتا نکنه هست که همیشه یک باکره باید رعایت کنه که سعی می کنیم بهش بپردازیم، حتما شما مشکلاتی هم در جامعه دارید که اونارم درک می کنیم یه سری خوبی هایی هم نسبت به بقیه دارید که اونام به کیرم. یعنی اونام خوبه دمتون گرم 

- شاید شما با خود بگویید من خود را برای یک آدم خاص نگه داشته ام، در اینجا جا داره بگم شما ریدین چون هیچ پسری خاص نیست کسخلا

- شاید برای اینکه دوستانتان سکس دارند و شما بخواهید از آنها عقب نیوفتید سکس داشته باشید، جا داره بازم بگم کسخلید، سکس داشتن که ارزش نیست، ارزش هستا به شرطی که به من بدید ولی به هر کسی دادن که لذتی نداره، تازه شاید دوستتون بخواد جنده بشه شما هم می خواید بشید؟ می خواید ؟ جدی؟ چی؟ گه نخورم؟  چشم . شرمنده

- شاید از باکره بودنتان خجالت بکشید، ولی خب پاره بودنم همچین افتخاری نداره که شما از باکرگیتون خجالت می کشید 

- شاید بگویید دیر شده است، یه ضرب المثل کسشر هست که میگه: هیچوقت دیر نیست (البته کسشره شما زودتر بیا به خودم بده تا دیر نشده) 

- شاید خیلی حشری هستید و نمی توانید خود را کنترل کنید، در این صورت فقط و فقط با من در تماس باشید و به کسی جز من اعتماد نکنید 

خلاصه اینکه دادن ارزش نیست، هر کی میده با فرهنگ نیست، هر کی نمیده عقب افتاده نیست، هر کی میده خوشبخت نیست، هر کی نمیده زندگیش بگا نرفته، هر کی میده بیشتر از بقیه نمی فهمه، هر کی نمیده به معنی این نیست که نمی تونه دوست خوبی باشه، آره داداچ دقت کن زندگیتُ بگا ندی، هر وقت حس کردی خودت دوست داری، هر وقت حس کردی پشیمون نمی شی، حتی نخواستی وایستا تا ازدواج، شاید یه کیر تو عمرت بخوری و پشیمون بشی که تجربه نکردی بقیه رو، ولی حسرت نخور بابا چیزی نیست همه مون مثل هم لشیم. همه کارمون تموم بشه خسته میشیم می خوابیم آدم حسابتون نمی کنیم. خودتُ نگا واسه اینکه جنده بشی (فکر کنم لازم نباشه بگم کیرم دهنتون چون معتقدم کیرم دهنتون هست، دیگه از ما آموزنده تر کانون فرهنگی آموزشه که اونم باید بیاد کیرمُ بخوره) 

 یه سری راهنمایی می کنم که اگه نخواستید کسی بفهمه که با کره اید یا دفعه اولی که خواستید سکس کنید بدونید چه گهی بخورید 

اگر جمعی بود که داشتند در مورد با کره ها کسشر می گفتند و می خندیدن شما خود را پاره پوره نشان داده و با آنها بخندید که کسی شک نکند 

اگر شوهر کردید یا خواستید سکس کنید، دفعه اول که کیر دیدین این کار ها را نکنید: 
- از محکم گرفتن کیر در دستتان پرهیز کنید (خون توش جمع میشه بگا میره)
- از حرف زدن با کیر به شدت پرهیز کنید 
- از چرخاندن کیر در هوا به صورت ضربدری جون مادرتون پرهیز کنید
- از کشیدن این موجود دوست داشتنی پرهیز کنید 
- هیچگاه به او دندان نزنید 
- روی او چنگ نندازید 
- در سوراخش فوت نکنید (ساکسیفون نیست که کسکش) 
- او را به جای میکروفون استفاده نکنید 
- از خواندن شعر های چارتار در کیر پرهیز کنید 
- ترو خدا ساعت ها به او زل نزنید فقط بخوریدش 
- الکی تعجب نکنید 
- الکی خود را به وحشت نزنید ما خودمون این کاره ایم 
- نترسید، یه کیره چیز خاصی نیست 
- وقتی رو بروی کیر نشسته اید با تلفن همراه حرف نزنید ( کیرا دوست ندارن) 
- به تخم های زیرش گیر ندهید 
- تخم ها را کالبد شکافی نکنید 
- از فشار دادن تخم ها به شدت پرهیز کنید 
- از تعریف کردن خاطره اولین سکس مادرتان در آن زمان به شدت پرهیز کنید 


در هنگام دیدن اولین کیر زندگیتان از گفتن این جمله ها پرهیز کنید: 
- عه ؟ کیر اینه؟ 
- کیرته؟ 
- وای دودول 
- بزرگه 
- کوچیکه 
- متوسطه 
- چند سانته؟ 
- چند کیلوئه؟ 
- یه بار واسه دوس پسر دوستمُ دیده بودم (ما مردا دوست نداریم از کیر دیدناتون واسمون بگید) 
- خدایا شکرت 
- درد داره ؟ 
- اینُ می خوای بکنی اون تو ؟ 
- ماله خودته؟ ( نه واسه بابامه جاکش) 
- بزرگترم میشه ؟ 
- خودم دوتا داداش دارم 
- حرفم میزنه ؟ 
- یا حضرت ابولفضل 
- یا خوده خدا 
- الهی 
- آخی 
- شبیه دودوله امیر حسین پسر خواهرمه ، 6 سالشه 
- مادرت میدونه کیر داری؟ 
- بخورمش؟ (اینُ البته بپرسید بهتره چون یه وقت واسه اون طرف خوردنی نباشه، کیر غیره خوراکی هم داریم) 


بنظرم این کارارو نکنید خیلی کمکتون می کنه، نه اینکه خودتونُ پاره نشون بدیدا ولی بالاخره کسخلم نشون ندین خودتونو، از ما گفتن اگه می خواید آدم موفقی در زندگی سکسیتون باشید نترسید، با کُس بپرید رو کیر 

باکره و بی کره دوست داریم ^_^ 

سوالات شرهی - فصل خندیدن همسایه ها

سلام و درود بیکران،من 17 سالمه و زنم 21 سالش... هرموقع که زنم رو میکنم زود میره به زنای همسایه میگه... اونام فردای سکس منو میبینن میخندن... کیرم بزرگه،سکسم قوی، فقط موندم دلیل خنده شون چیه؟ جوابمو بدید تا بازیچه دست یه مشت جنده نشم.. مچکرم:-* (رضا دودول طلا هستم از تنب کوچک)

با سلام و طول کیر خر

من قدیما فکر می کردم اونایی که توی تنب کوچک زندگی می کنن کیرشون کوچیکه اونایی که تو تنب بزرگ زندگی می کنن کیرشون بزرگه، مثلا وقتی مردم اونجا به دنیا میان غربال میشن، از روی کیرشون می فرستنشون سمت بزرگ یا کوچیک تنب، الان که اینُ گفتی اون قضیه کامل منتفی شد، الان فهمیدم تنب کوچیک به اونایی میگن که تنبون کوچیک دارن و تنب بزرگ به اونایی که تنبون بزرگ، شاید به خاطر این بهتون می خندن شایدم نه همون بخاطر سکسه

اولن که تو گه خوردی رفتی تو 17 سالگی زن گرفتی کسکش من 17 سالم بود تازه فهمیدم کُس چیه، 16 سالم بود یه بار کُس دیدم فکر کردم قُلکه توش پول خورد انداختم، بعد تو 17 سالت بوده واسه من آدم شدی رفتی زن گرفتی کسکش؟ حالا اون هیچی چرا زن بزرگ تر از خودت گرفتی دیوث، نه اینکه زن بزرگتر اشتباه باشه ها، آدم واسه اینکه زن بزرگ تر از خودشُ درک کنه باید خیلی با شعور باشه که مردا عمرن تو 17 سالگی به همچین شعوری نمی رسن، به عنوان نمونه هیچ بچه ای مخصوصا پسر مادر خودشُ تو سن پایین درک نمی کنه (خار مادر آموزنده بودنُ اینجا تو این چند جمله گاییدم، حالا بیاید بگید وبلاگ فیلان و بیسال، بیاید از کیرم برید بالا کسکشا، بیاید طناب بندازید دور کیرم خودتونُ دار بزنید جاکشا) بعد حالا اون به کیر داداشم، چرا میذاری زنت بره به همسایه هاتون بگه؟ چرا با آرنج محکم نمیزنی تو ستون فقراتش؟ چرا با دنپایی حموم محکم نمی زنی رو کُسش؟ چرا بهش بوسک نمی زنی؟ با بوسک بزن تو صورتش، با هم بوسک بازی کنید تو بزن مادرشُ بگا ... این چیزارو ول کن بزار راهنماییت کنم که زنت گاییده نشه ...

1- شاید همسر شما قبل از شما کیر بزرگتری خورده است و کیر شما برای او همچون خلال دندان می ماند که در این صورت سریع زن خود را طلاق داده و مثل سابق به جق مشغول شوید

2 - شاید به بزرگی کیر شما می خندند، که اگر اینگونه است خنده بر هر درد بی درمان دواست بزارید بخندن، اگرم خیلی حال نمی کنی بخندن یه بار از جلوشون رد شو بگو کــیییییییرررررررررررر. دیگه هیچوقت نمی خندن

3 - نذار زنت بره تو کوچه با زنای همسایه حرف بزنه بگو فلان امام گفته: زن کوچه نشین عروس شیطان است (بعد کسکشا میگن ما بی ناموسی رو رواج میدیم، پس این چی بود چاقالا؟)

4 - تو اگه بکن بودی که اینجا نبودی جاکش (البته این کنایه است بنده خودم بکنم )

6 - تو رو چه حسابی میگی کیرم بزرگه؟ اگه تو آینه دیدی فکر می کنی بزرگه باید بهت بگم من تو آینه خودمُ می بینم فکر می کنم کوروش کبیرم، داداچ به این آیینه ها اعتماد نکن اینا همش دروغه

5 - اون بالا بعد از شماره 4 یادم رفت 5 بزارم الان میذارم، یه ضرب المثل کیری هست که میگه هیچوقت دیر نیست، این گزینه هیچ حرفی نداره فقط هست که ترتیب شماره ها بگا نره

7 - به نظرم شب موقع سکس کیر خود را به زهر آغشته کن بعد بکن تو دهن زنت بزار لال بشه، بعدم بهش بگو انقدر در مورد کیرم با زنای همسایه حرف زدی تا خدا سزای کاراتُ داد، بعدم تا آخر عمر باهاش زندگی کن، زن لال میگن از همه نعمت های الهی بهتره حتی از کیرخر

8 - یا شما می توانید در حرکتی نمادین بیاید فیلم سکس خود و همسر خود را در فضای مجازی پخش کنید تا همه ببینید که شما چه بکنی هستید و به شما افتخار کنند، بعدش فقط خدا کنه این یاس آهنگ نخونه بگه همین حالا سی دی رو بشکن (دمت گرم داداچ هر جا آپلود کردی فیلمُ به من یه لینک بده . ملچی :* )

9 - اگر این قضیه برایتان از شرف و آبروی خودتان بیشتر مهم است می توانید یک بار به صورت کاملا اتفاقی، البته باید شما طوری وانمود کنید که اتفاقی است، در کوچه که در حال رد شدن هستید حشری شوید و زنتان را جلوی درو همسایه بکنید تا همه ببینند کیرتان چه بزرگ است بعد هم کون لخت در حالی که کیرتان بالا و پایین می پرد در کوچه دور افتخار بزنید و چهار گوشه کوچه را ببوسید

10 - و اما مثل همیشه بهترین و آخرین راه تجاوز است که حلال همه مشکلات جامعه است، شما با تجاوز به تمامی همسایه ها هم می توانید رکوردی تاریخی به جای گذاشته هم به جمع دوستانمان در ترکیه بپیوندید که جمعشان جمع شود، همه مشکلات شما هم حل می شود و دیگر کسی به شما نمی خندد


یه نصیحت از ته قلبم بهتون می کنم امیدوارم گوش بدین:
زن نگیرید اگه خواستید بگیرید بگیرید

موفق و ستار باشید ^_^


انواع فحش با معنی و طریقه پاسخگویی

از اونجایی که فحش در زندگی ما ایرانیان نقش بسزایی دارد وظیفه خودم دیدم که یه برنامه آموزشی بزارم واسه بچه های این وبلاگ که جلو بقیه کم نیارن، شما اول باید معانی فحش ها، مترادف آنها، هم خانواده فحش ها و نوع پاسخگویی به فحش ها را خوب یاد بگیرید، برای اینکه بحث خیلی طولانی نشه من به مهترین قسمت ها می پردازم، مثلا پاسخگویی به فحش از همه مهمتره و معنی فحش ها. بقیه موارد رو می تونید با تحقیق در اینترنت یاد بگیرید و به دیگران آموزش دهید :

فحش های بچه مثبتی: 

ریدم دهنت : همانطور که از خوده فحش پیداست معنی این فحش یعنی کسی قصد دارد عنی که از سوراخ کون خویش خارج میشود را به دهان کسی انتقال دهد، خب این حرکت اگه بخواد واقعا انجام بشه یه ذره سخته چون باید یارو رو بگیری بعد دهنشُ باز کنی بعد برینی تو دهنش، خیلی بگایی میشه قضیه - اما جواب: اگر شما هم بچه مثبت هستید در جواب بگوید: نه خیرم من ریدم دهنت. بعدم مثل دوتا بچه مثبت با هم دست بدید برید دنبال بازیتون - اما اگه بچه مثبت نیستید بگید: کُس نگو مومن تو برین بودی وقتی جنین بودی همون تو میریدی لای گه خودت خفه شی به دنیا نیای کسکش (بعدم برید سمت شمال غربی آمریکا همونجا مثل یه کابوی زندگی کنید چون دیگه کسی نمی تونه کیرتونُ بخوره) 

گه نخور: این فحش به معنی این است که عن نخور، در واقع یک توصیه بهداشتی است ولی به عنوان فحش هم استفاده میشود، اگر شما یک بچه مثبت هستید به او بگویید: عنتر و بعد فرار کنید چون یه وقت میره مادرشُ میاره میگه شما بهش گفتید گه بخور. اما اگه بچه مثبت نیستید همین که به این فحش بخندید به اندازه کافی خار مادر طرف گاییده میشود یا اینکه بگویید: تو اگه خوردنی بودی الان تموم شده بودی 

تذکر: از هر قشر از جامعه که هستید فقط در برابر این فحش این جمله ها را استفاده نکنید زیرا اوج کیری بودن شمارا به نمایش میگذارد: من تورو نمی خورم، من کی تورو خوردم؟ تو بخور. نمی خورمت ، بده بابات بخوره، بده مامانت بخورت، باشه میریزم تو غذات . 

فحش از این دسته زیاد است که در این موال نمی گنجد و چون باید به بقیه مباحث هم بپردازیم میگذریم . این دوتا مثالُ زدم که دستتون بیاد جریان چیه 

فحش های بچه منفی ها : 

کُسکش: این کلمه در واقعیت یعنی کسی که کُسی را برای مردی می آورد که بکند ولی بین دوستای ما معنی بوس میده، در جامعه مجازی کسکش به کسی که جواب کامنت نمیدهد هم گفته میشود، در جواب به این فحش اگر بچه مثبت هستید لب خود را گاز بگیرید و صحنه را ترک کنید، اگر بچه مثبت نیستید بگویید: کُس ننتُ کشیدم که بهم میگی کسکش؟ (اگر طرف گنده بود خودتان به سمت ترکیه فرار کنید اگر نبود وایستید و بزنید مادرشم بگایید من پشتتونم ) 

حرومزاده: این کلمه یعنی مادر شما به پدرتان خیانت کرده و با مردی دیگر خوابیده که آن مرد محترم آب خود را درون مادرتان ریخته است و مادرتان شما را حامله شده است. در جواب به این فحش اگر بچه مثبت هستید بزنید زیر گریه و مادرتان را هی صدا کنید. اگر بچه مثبت نیستید بگویید: حرومزاده اون باباته که وقتی داشت ننتُ می کرد نفهمید به کیرش خورده دستمال کاغذی چسبیده که اون خورده دستمال کاغذیا نره تو ننت با اسپرمش قاطی بشه تو تولید بشی کسکشه یه بار مصرف. (اگر طرف گنده بود اصلا اینُ نگید بهتره، ولی اگه گنده نبود اینُ بگید وایستید بزنید مادرشُ بگایید)

اینم دوتا مثال در این زمینه 

فحش های خفن و بگایی: 

کُس ننت : این فحش معنی بدی نداره، در واقع داره اشاره به یکی از اعضای بدن مادرتون می کنه ولی نمیدونم چرا تو ایران فحشه، مثلا تو خارج به یکی بگی کس ننت طرف منتظر میمونه ببینه کُس ننش چی؟ به این فحش می خوره مثلا ادامه داشته باشه ولی در واقع نداره، پس اگه یکی از این فحشا خوردید و بچه مثبت بودید: چند تا جمله "بی ادب" یا "واسه خودم متاسفم" یا "واست واقعا متاسفم" یا "واسه همه متاسفم" یا از این کسشرا که بچه مثبتا میگن بگید و صحنه رو خفت مندانه ترک کنید، ولی اگر بچه مثبت نیستید از فحش هایی از این قبیل استفاده فرمایید: خار کسته با کی بودی؟ مادر جنده، کیرم تو فرق سر ننت، اون مادر جندتُ همه کردن، مادرت انقدر پاره پوره است که میشه سر دره کُسش بارفیکس نصب کرد جاکش، حرومزاده ننه سه پستون و از این قبلی فحش ها که البته همیشه این نوع الفاظ به دعواهای کیری تبدیل می شود و احتمالا یا میمیرید یا به حکم اعدام محکوم می شید به حق پنش تن از دست همه تون راحت میشیم 

خواهرتُ گاییدم سگ ننه : معنی این فحش همونجور که معلومه است ایل وتبار شما را زیر سوال میبرد، زیرا این فحش با یک تیر کل ناموس شما را بگا داده است، اگر بچه مثبت هستید روی زمین بنشینید پاهای خود را روی زمین بکشید و بلند بلند گریه کنید انگار 4 ساله هستید تا طرف خنده اش بگیره بره، اگه بچه مثبت نیستید دیگه این کسشر بازیارو بزارید کنار، به سمت ماشین رفته از زیر صندلی قفل فرمان را در آورده و کُس ننت گویان به سمت طرف حمله ور شوید و بعد هم قصاص و این حرفا (البته توصیه ما دعوا نیست - چون آدم واسه یه فحش که خودشُ بگا نمیده، مثلا یکی بهتون بگه مادر جنده شما که مادر جنده نمی شید کسخلا، ولی خب این جمله آخرمم بی خیال بشید برید بزنید همو بگایید تا جمعیت کم بشه پختیم از گرما)

تا آموزشی دیگر کیرم دهن دخترای وبلاگ ^_^ چون گی نیستم 

سوالات شرهی - فصل سکس فضایی

سلام، بعضی وختا که تو سفینه فضایی با الکساندر(همکارم) سکس میکنیم به علت نبودن جاذبه وختی کیرش رو به درون کصم فرو میکند ناگهان 10متر اونورتر پرتاب میشوم ..آبشم وختی میخاد بپاچه رو صورتم میرود میچسبد به سقف سفینه.. چگونه این مشکلات را در هنگام سکس در فضا برطرف کنیم؟ (انوشه انصاری از ایستگاه فضایی)

با سلام خدمت انوشه عزیزم که افتخار ما ایرانی هاست و اولین ایرانی هستش که تو فضا کیر خورده، اولین کیری که ایرانی ها تو فضا خوردن کیر الکساندر بوده که از همینجا تشکر می کنم از الکساندر عزیزم 

ببین انوشه جان برای سکس در فضا شما باید خود را آماده کنید، و به یه سری نکات توجه کنید که سعی می کنم در این وقت کوتاه به آن بپردازم 

- ابتدا سعی کنید یک کمربند گیر بیاروید و خود را به الکساندر ببندید که وقتی کیر مبارکش را درون واژن شما می کند شما پرتاب نشوید 

- کُس نگو جنده دیگه درسته جاذبه وجود نداره ولی با فرو کردن کیر شما پرتاب می شوید حتما مشکل از یه جای دیگه است پس به دنبال مشکل درون کُس خود بگیردید 

- از آنجا که آنجا شب جمعه ندارد شما حتما مجبورید همش به الکساندر بدهید که این کار اصلا توصیه نمیشه ، چون اگه زیاد بدید ازتون خسته میشه میره با شهاب سنگای فضایی دوست میشه 

- از آنجا که در فضا حمام کردن بسیار سخت است چون آب کم است من به شما توصیه می کنم بعد از هر بار سکس روی ماه بروید و با خاک ماه تیمم کنید (بعد میگن این وبلاگ داره بی اخلاقی رو رواج میده مادرجنده ها ) 

- برای اینکه الکساندرعزیزمان، این قهرمان ملی میهنی، این مرد جهانی، این اسطوره، این کُس کننده در فضا، بتواند آب خود را روی صورت شما بریزد باید از آمادگی جسمانی بالایی بر خوردار باشد که بتواند آب خود را حتی در فضا کنترل کند، چندتا کار دیگه ام می تونه بکنه، مثلا آبشُ بریزه کف دستش بعد بکوبه تو صورتت، یا اگه آبش میره می چسبه به سقف تو خودتُ با صورت بکوبی به سقف، یا بریزه تو یه مشماء بعد تو هی سرتُ بکنی تو مشماء. اصلا نمیدونم چه اصراریه حالا بریزه رو صورتت، من بودم آبمُ ول میدادم تو فضا بره برسه دست موجودات فضایی

- تازه من فکر می کنم سکس تو فضا امکان پذیر نیست چون جاذبه وجود نداره هی از توش در میاد ، فکر کن داری طرفُ می کنی می چسبی به سقف. یا طرف بالا نشسته داره بشین پاشو میره یه دفعه از رو کیرت اوج میگیره میره رو هوا، خلاصه اینکه یه نفرو می خوای بکنی کلی دردسر داره هی باید دنبالش بری، بنظرم اونجا سکس نکنید بهتره جق بزنید 

- توصیه دیگه ای که بهت دارم اینه که به عنوان یک ایرانی که اولین نماینده ایرانی ها در فضاست جنده بودن ایرانی ها را حداقل در فضا نمایان نکرده و با لباس فضانوردی سفید بری با کفن سفید برگردی. اینکه رفتی تو فضا دادنُ شروع کردی آبروریزی ملی به حساب میاد 

- توصیه بعدیم اینه که سکس نکنید اونجا، چون با تلسکوب معلوم میشه آبروتون میره ، مثلا یکی فیلم بگیره بزاره اینترنت خوبه؟ فیلم پورن انوشه بیاد مثل زهره معروف میشی بعد این کسکش یاس می خواد یه آهنگ برات بخونه بگه همین الان سی دی رو بشکن و هیچکسم کیر خودش حسابش نمی کنه افسرده میشه، از ما گفتن. نرین به احساسات این خواننده جوان کشورمون . ممنون 

- و اما مثل همیشه بهترین و آخرین راه: شما می توانید به الکساندر تجاوز کرده و او را از سفینه (صفینه) بیرون انداخته و سفینه را به سمت ترکیه هدایت کنید چون اونجا بجه ها با شق درد منتظرتون هستن و استقبال گرمی ازتون به عمل میارن (استقبالی به گرمای آب منی ، 37 درجه نقد)

کون دادن رو هوا ، کُس دادن فقط تو فضا ^_^ 

پولدارشدن

من از اون لحظه تولدم همیشه آرزو داشتم پولدار بشم و برای این کار زحمات بسیاری کشیدم، من نمونه بارز یک آدمی هستم که روی پای خودم وایستادم، چون بنا به روایات در سن 7 ماهگی روی پای خودم ایستادم و راه رفتم. یه همچین آدم خفنی هستم. اما بعد از روی پای خود ایستادن وسوسه پولدار شدن در من شعله ور شد و من در همان سن 7 ماهگی دنبال کار رفتم تا پول در آورده کم کم جمع کنم و مایه تیله شوم. ابتدا رفتم یک روزنامه همشهری بخرم ولی چون پول نداشتم یک روزنامه از دم روزنامه فروشی برداشتم و خواستم فرار کنم، حدود یک ساعت دویدم تازه دیدم دو متر از دکه روزنامه فروشی دور شدم، همان موقع صاحب روزنامه فروشی من را دید و اومد روزنامه رو از دست من گرفت، بعدم فکر کرد گم شدم منُ تحویل پلیس داد یه چند روزی هم طول کشید که مادرم اینا منُ پیدا کنن خلاصه چند روز از پولدار شدن عقب افتادم، هر چه در اون روزها به کسانی که من را نگه میداشتند فحش خار مادر میدادم آنها قربون صدقه من می رفتند، حتی یک سری آدم کسخل و بی کار هم بودند که ساعت ها با من دالی بازی می کردند، منم به پدرشون می خندیدم اونا فکر می کردن من خوشم اومده، بعد از اینکه پدر مادرم من را از پاسگاه به خانه آوردند من در همان زمان به فکر ساختن یک کیر مصنوعی افتادم و می خواستم با ساختن کیر مصنوعی و صادر کردن آن پولدار شوم، برای شروع شب همان روز به رختخواب پدرم رفتم و کیر پدرم را چسبیدم، پدرم بیدار شد و لگدی به من زد ولی من دست از تلاش برنداشتم، زیرا برای ساخت یک کیر مصنوعی نیاز به الگو و نمونه داشتم و چه نمونه ای بهتر از کیر پدرم، دوباره به سمت کیر پدرم حمله ور شدم مادرم هم بیدار شد، آنها فکر کردند من سراغ کیر پدرم آمده ام چون گشنه هستم، مادرم شروع کرد به شیر دادن من، من هر وقت می توانستم دهان خود را جدا می کردم و به سمت کیر پدرم حمله می کردم، پدرم فکر می کرد از این دنیا خسته شده ام و می خواهم به درون کیرش باز گردم، زیرا آنها زبان کودکانه و معصوم مرا نمی فهمیدند، خلاصه در آن روز ها هر کاری کردم نتوانستم کیر پدرم را از جا در بیارم و به عنوان نمونه استفاده کنم، حتی دیگر پدرم تلاشی برای منصرف کردن من نمی کرد، به خاطر دارم دو روز من از کیر پدرم آویزان بودم و همراه با او به این طرف و آن طرف می رفتم، خلاصه از این کار نا امید شدم، به این فکر کردم که از کیر خود استفاده کنم به عنوان نمونه، ولی در آن سالها انقدر کیرم کوچک و ناچیز بود که حتی با اینکه خیلی هم تپلی نبودم کیرم را نمی توانستم ببینم، این کار را بی خیال شدم و دنبال ایده دیگری رفتم، چند روز بعد به این فکر کردم که دستگاهی برای بزرگ کردن کیر بسازم و در راه خوشبختی زنان این سرزمین گامی موثر بردارم و از راه بزرگ کردن کیرِ مردم نون بخورم و پولدار بشم، همانا میگویند پولی که از کیر بدست بیاد نوش جونه آدمه، من با خلاقیتی که داشتم دستگاهی را ساختم که باید آن را به کیر خود آویزان میکردید تا آن بزرگ میشد، ولی قبل از تولید انبوه باید روی یکی آن را امتحان می کردم، روی خودم که نمی خواستم امتحان کنم زیرا اگر جواب نمیداد و یا اتصالی می کرد کیرم بگا میرفت، روی پدرم هم نمی توانستم امتحان کنم زیرا اگر خیلی بزرگ میشد مادر خودم ... اهم اهم ... بالاخره آدم با خونواده خودش از این کارا نمی کنه، بعد از چند وقت یک گربه پیدا کردم آن دستگاه را به کیر او زدم ، کیر این بیچاره انقدر بزرگ شد که همه تو محل فکر کردن این گربه از عجایب خلقته 5 تا پا داره بردنش جر واجرش کردن روش تحقیق کنن، منم ترسیدم گفتم اگه این دستگاه وارد بازار بشه همه مردا سه پا میشن همه شون بگا میرن، از همون بچگیم به فکر انسانها بودما کسکشا حال کنید- خلاصه بسیاری سختی من در زندگانی کشیده ام که نگو، در همان کودکی ایده هایی مثل:
گوشی تاچ
بنز کلاس 6
فضا پیما
تولید گوسفند با لقاح مصنوعی
تولید کیر خر واقعی با علوفه
ماریجوانا
تبلت گوگل
پاستیل ماری
شورت خطی
سوتین اسفنجی
نوار بهداشتی بالدار (البته با بال های هواپیما)
نوار بهداشتی هوشمند (خودش بدونه چه روزی باید بره سرجاش)
تولید انبوده چوب پنبه که بتونه بجای نوار بهداشتی استفاده بشه، یعنی زنا بزارن تو سوراخشون دیگه خون ریزی نکنه بیرون
جق زدن با ماست
توییتر
چوب شوره شیرین
کاندوم خار مادر دار
کاندوم ایر بگ دار
سکس وحشی
را در ذهن داشتم که ناگهان شبی از خواب بیدار شدم دیدم پدرم روی مادرم است و کار هایی دارن می کنن که اگه نگم بهتره، بالاخره میدونید دیگه، از اون روز دپرس شدم تا 17 سالگی دپرس بودم و دائم جق میزدم تا اینکه دیگه از سن ایده گذشت و من افتادم تو کُس بازی که همانا پولساز ترین شغل دنیاست، خلاصه من پولدار نشدم ولی کیرمم نیست چون پول چرک کف دسته 

بعد از نوشتن اون جمله آخر دارم گریه می کنم، 23 روزه این پستُ نوشتم به خاطر اون جمله آخر دلم نمیاد بزنم بخونیدش، گه خوردم پول چرک کف دست نیست. من هنوزم دنبال پولدار شدنم، دارم این وبلاگُ ادامه میدم تا زمانی که در آمد این وبلاگ برسه به روزی 300 هزار دلار. البته الان بعد از 5 سال هنوز در آمدش صفره، باید بفرستمش سر کار کسکشو، داره همینجوری بزرگتر میشه و بی کارو الاف نشسته اینجا

پولدار باشید و کیر تو کون همه تون پولدارای کسکش ^_^ 

تاریخچه تجاوز ( به پیشنهاد امیرعلی -رشت)

امروز می خوایم به تاریخچه تجاوز بپردازیم، ولی خب چون بحث خیلی طولانی میشه و از اونجایی که بیکار نیستیم بشینیم 200 خط در مورد تجاوز بنویسیم این کارو بی خیال می شیم و فقط تیتر وار به تاریخچه تجاوز در جهان اشاره می کنیم بعد میایم به تاریخچه کیری تجاوز در وطن کیریمون ایرن اشاره می کنیم - تاریخچه بیشتر به اسمش می خوره یه چیزی باشه تو سبزی خوردن مثل تربچه . خب دیگه خندیدن بسه جدی باشید 

تجاوز در 300 سال قبل به دست جهانگردی به نام الکساندر اصخر تجاوز در حوالی کوه های آلپ کشف و همانجا هم برای اولین بار روی یک خرس قطبی امتحان شد (حالا اینکه تو کوهای آلپ خرس قطبی چی کار می کرده خودش جای 365 روز بحث داره، ولی خب خرسی که از قطب بلند میشه میاد رو کوه های آلپ حتما باید بهش تجاوز کرد دیگه) اولین تجاوز چون روی حیوان بود زیاد به دل الکساندر نچسبید و او را زیاد به این اختراعش امیدوار نکرد، بعد از سالها که الکساندر به خانه خویشتن باز گشت دخترهمسایه خود را دید که برای او آش نذری می آورد، الکساندر نقشه کشید که در شهادت امام علی وقتی دخترک برای دادن آش نذری به منزل او می آید او را خفت کرده و جوری به او تجاوز کند که از دماغش کشک بیرون بریزد و الکساندر با آن کشک ها آش خود را بخورد، روز شهادت امام علی شد و دخترک آش نیاورد (متاسفانه تو اون روز خاص چیزی نذر نکرده بود) الکساندر کیر شدیدی خورد ، هفته بعد دخترک به مناسبت روز عاشورا برای الکساندر آش نذری آورد (حالا اینکه چه جوری یه هفته بعد از شهادت حضرت علی عاشورا بوده خودش جای شک داره تو این جریان و نشون میده قبلا این مناسبتا یه جور دیگه بوده بعدن برداشتن تغییرش دادن کسکشا) الکساندر دخترک را به زور داخل خانه آورد و جوری به او تجاوز کرد که از دماغ دخترک رشته سوپی بیرون ریخت، الکساندر که توقع کشک داشت بسیار دپرس شد و به دخترک گفت: آش نوموخام بردار ببرش و بعد گریه کنان پای خود را به زمین می کشید و فرش را جمع می کرد که مادرش بلافاصله دست به کار شد و کتک جانانه ای به این کسکش زد، الکساندر با اینکه دوبار در تجاوز شکست خورده بود اما هرکز دست از تلاش برنداشت و بالاخره در سال 1471 میلادی به دختری تجاوز کرد و به سمت ترکیه فرار کرد ( حالا اینکه چطوری از 300 سال قبل از میلاد تا 1400 سال بعد از میلاد زنده بوده این خودش می تونه معجزه باشه - و اینکه چرا به ترکیه فرار کرده هنوز برای دانشمندان جای سوال داره، واسه همین هنوز خیلیا معتقدن الکساندر اصخر تجاوز ایرانی بوده ) 

تاریخچه تجاوز در ایران باز می گردد به سال 1267 هجری شمسی، ایرانیان که تولید داخلی نداشتند و زیر سلطه شاه بودند اکثر تجاوزهای خود را از کشورهای همسایه وارد می کردند، بنا به گفته روزنامه کشفیات: کیفیت تجاوزهای وارد شده از کشور های همسایه مرغوب نیست و تا ایران خودش دست به کاشتن تجاوز نزند نمی تواند تجاوز خوبی برداشت کند، از این رو مردم ایران که زیر سلطه استعمار بودند همیشه در مزیقه بودند (مضیغه ؟ مزیغه؟ یا مظیقه؟  - عجب گیری کردیما از دست این زبان فارسی) تا در سال 1301 تاجری به نام اصخر اصخرنژاد اصل تهرانی به هند میرود و در عصای خود بذره تجاوز را مخفی می کند و به ایران می آورد، او این بذر را به کشاورزان ایرانی میدهد و آنها با کاشت و برداشت تجاوز به موفقیت میرسند و بر طبل شادانه می کوبند و تجاوز ملی میهنی را تولید می کنند - یادشون گرامی کیرشون مومیایی 

اما تجاوز در ایران بخاطر تولید نامرغوب چند تفاوت با تجاوز در بقیه کشورها داشت که در آپدیت های بعدی بسیاری از مشکلاتش برطرف شد

مزیت های تجاوز در ایران: 

1- حال و حول مجانی 

2- فرار از وطن و اقامت در ترکیه و دید زدن کُس های خارجی 

3 - فرار از مشکلات خانوادگی 

4 - دور شدن از دوست دخترهای قدیمی که همه مثل کنه به شما چسبیده اند 

5 - فرار از پسرهای محل که همه می خواهند شما را بکنند 

6 - خلاص شدن از دست دخترهایی که به آنها قول ازدواج داده اید 

7- احتمال آشنایی با دوستان جدید که قبل از شما این وبلاگ را خوانده اند و به ترکیه فرار کرده اند 

معایب تجاوز: 

1- پاره کردن یک دختر بی گناه که البته اول و آخر باید پاره بشه 

2- چون اقلب تجاوزها بدون کاندوم است امکان ابتلا به انواع بیماری ها وجود دارد 

3 - کسی که تجاوز می کند امکان یک رابطه بوجی بوجی را از دست میدهد 

4- ریدن در توالت فرنگی های ترکیه که بسیار هم سخته 

5- احتمال کشته شدن لب مرز هنگام فرار 

6- احتمال اینکه هنگام فرار از ایران بهتون تجاوز بشه  (به این حرکت تجاوز بک هم می گویند) 

7- احتمال اینکه اگر تجاوز همه گیر شود شاید گریبان خودتان و خواده تان را بگیرد 


چند جمله از بزرگان در مورد تجاوز : 

تجاوز خیلی کیری است ( نیچه ) 

تجاوز را خدا آزاد کرد (شکسپیر) 

تجاوز که وِز می گرفتی همه عمر دیدی که چگونه وُز تجا گرفت؟ ( نمیدونم کی) 

تجاوز بکن تا تجاوزت نکنن (آلخاندرو دوس پسره لیدی گاگا) 

تجاوز بد است (عمو پورنگ) 

همینطور که دیدین نظر ها در مورد تجاوز خیلی متفاوته، اینم از تاریخچه تجاوز تا درودی دیگر دو صد تجاوز و بدرود ^_^


تروجیج بی اخلاقی

خیلیا اومدن گفتن ما داریم ترویج بی اخلاقی میدیم و می خوایم بنیان خانواده رو بگا بدیم و داریم فرهنگ کیری رو در جامعه نهادینه می کنیم یا تجاوز رو یه امر عادی جلوه میدیم، بعضیام تجاوز تو فرودگاه جده رو کار بچه های ما دونستن، حتی مثل اینکه یه سر نخایی پیدا کردن که خواننده های این وبلاگ بودن اون دوتا عرب، اولا که در مورد تجاوزا بگم که عربا گه خوردن تجاوز کردن، این وبلاگ ایرانیه و تجاوز ماس ماس، یعنی مال خودمونه، خودمون اختراعش کردیم، صاحب امتیازش بچه های این وبلاگ هستن، هر عربی که از این به بعد تجاوز کنه کسکشه، در مورد بقیه اتحاماتی که به این وبلاگ روا داشته اند باید بگویم (عجب جمله خوفی گفتم) برای همه اش جواب قانع کننده دارم و همه رو رد می کنم، قبلا گفتم هر گونه برداشت غلط از نوشته های اینجانب از ذهن بیمار خواننده بوده و نویسنده کاملا معصوم و بیگناه است و هر روز دعای توصل می خواند، در ضمن ما چیزی نگفتیم که کسی بخواد برداشت بد بکنه، ما یه راست رفتیم سر اصل مطلب، گفتیم بکنید توش، یا بدید بره، اصلا کسی می تونه برداشت بدی بکنه از این حرفا؟ نه. در مورد ترویج بی اخلاقی باید بگم که اتفاقا ما داریم ترویج اخلاقیات میدیم، ما اینجا با صراحت یا صراحط یا سراحت یا هر کسشره دیگه داریم رسمن هم دیگرو می کنیم، آیا کردن کار اشتباهیست؟ پس چرا بابات ننتُ کرد؟ من دیگه حرفی ندارم. ریا کاری و این کسشر نداریم ، مثل شما مادرجنده نیستیم ولی خودمونُ خوب جلوه بدیم، در مورد بنیان خانواده ام باید بگم تا حالا ما نگفتیم مثلا فلانی خواهرشُ بکنه یا مادرشُ بگاد که، اتفاقا همیشه طرفدار احترام به والدین بوده و گفتیم که اگه پدر و مادرتون گفتن بمیر برو بمیر (هیچوقت همچین کسشری رو توی این وبلاگ نگفتم الان دارم میگم اینارو خر کنم) حداقل وقتی میگن جق نزن یا نرو بده واسه خودتون میگن، بالاخره اونا زحمت کشیدن واسه بزرگ کردن شما (درسته زحمت کشیدن ولی اختیار کیر و کُسِ مارو ندارن که) در مورد اینکه میگید فرهنگ کیری رو جا انداختیم، ما جا انداختیم؟ ایران مهده فرهنگ کیریه دنیاست، یعنی اینجا کیری نباشی میمالن درت، جامعه ای که بر اساس کیر بنا شده مگه میشه توش کیری زندگی نکرد ( جمله قبلی فکر کنم قانع کننده بود و الان همه جلوی مانیتور دو سه بار پشت هم آبتون اومد) در مورد تجاوزم بگم که ما هیچوقت طرفدار تجاوز نبودیم و کسی رو به تجازو تشویق نکردیم، زیرا تجازو کار زشتی است و چه تو ایران چه تو عربستان، حالا شاید برید همه پستای وبلاگُ باز کنید ببینید که ای بابا تو همه پستا ما گفتیم برید تجاوز کنید، ولی خب باید بگم شما گه می خورید برید پستای این وبلاگُ باز کنید، اینجا من میگم کی چه گهی می خوره وسلام ....

خیلیا از این وبلاگ کپی کردن به نون و نوایی رسیدن مثل مادر جنده های قدیمی و این عارمین زاخار تو اینستاگرام که یه چندماهی هست داره دزدی می کنه مادرجنده، آخه خار کسه تو قیافت به این حرفا نمی خوره بیا کیر منُ بخور. از کیر من به همه جا رسیدی برو حال کن این جمله رو با خودت تکرار کن هی :))) بعد اگه ما ترویج بی ناموسی میدیم اونایی که کپی می کنن چه جور مادر جنده هایی هستن؟چرا نمیگیرید کونشون بزارید؟ 

نتیجه گیری: شما کُس میگید فقط ما راست میگیم ^^_  
اون شکلک بالارو این دفعه اینجوری گذاشتم همه تون بگا برید از تعجب ^^_

روانشناسی

از اونجایی که این وبلاگ خار مادره آموزنده بودنُ گاییده امروز می خوام به مبحث شیرین روانشناسی بپردازم، چند روش هست که شما می تونید روان خودتونُ بشناسید، ولی نمی خوام بهتون بگم چه جوری روان خودتونُ بشناسید، می خوام یه کار کنم خودتونُ از لحاظ روانی خالی کنید و دیگه نیازی به دکتر نداشته باشید، اولین عاملی که باعث میشه شما از لحاظ روانی خالی باشید اینه از لحاظ کمری خالی باشید، یعنی باید یا خود ارضایی کنید یا کُس بکنید یا کون بکنید یا کون بدید یا کُس بدید یا چیزای دیگه ای داریدُ بدید تا ارضا بشید، آخه بعضیا فقط با دادن و کردن ارضا نمی شن، مثلا مورد داریم کُس به اون خوشگلی رو ول می کنه مثلا می کنه لای انگشتای کیریه پای دوست دخترش اسمشم گذاشتن فوت فتیش، کیرم دهنت یعنی، خب این یه نوع بیماریه که البته امروز نمی خوام بهش بپردازم، آدمی که گوشتُ ول می کنه میره سراغ ناخن ارزش نداره در موردش حرف زد، مثلا فکر کن یه دختر بگه من تخم دوست دارم، وای عزیزم کیرتُ در بیار تخماتُ بکن تو. مگه میشه؟ برگردیم سراغ بحث خودمون، وقتی شما از لحاظ کمری و اسپرمی خالی باشید دیگه عصبی نیستید حتی خسته اید و نیاز به استراحت دارید، واسه همینه میگن هرچی جنگه سره کون تنگه، چون مردم قدیما کون تنگ می کردن آبشون می اومد از لحاظ روانی تخلیه میشدن و کیر. عامل بعدی که به روان شما بسیار کمک می کنه اینه که در فضای خانه جوری برخورد کرده باشید که راحت بتونید بگوزید، فکر کن یک مرد بطور متوسط روزی 30 عدد گوز میدهد و اگه بخواد واسه هر 30 بارش بره دستشویی نصف عمرشُ تو توالت هدر میده، اگه نخواد بره همش باید با این موضوع مبارزه کنه هی جلوی خودشُ بگیره هی سوراخ کونش تنگ کنه، هی خودشُ مچاله کنه، هی تمرکز کنه، یا هی انگشتشُ بزاره دم سوراخش تا گوز خارج نشه، اینا همه آسیب میزنه به روان انسان، حالا دخترا میگیم گوزو نیستن یا با این قضیه کنار اومدن ولی مردا باید یه فکری واسه خودشون بکنن، عامل بعدی که برای روان انسان بسیار مناسب است دوست دختر و دوست پسر است، شاید بگید که واسه اعصاب بده، نه اتفاقا دوست دختر و دوست پسر مثل گل گاوزبان می مونه، کیرشُ می خوری آروم می شی، کُسشُ  می خوری آروم میشی، (شوخی کردم بابا حالا شروع نکنید خوردن) وقتی دوست دختر یا دوست پسر داری و وقتی اعصابت از جایی خورده زنگ میزنی با طرف یه ذره دعوا می کنی دهنشُ میگایی اعصابت راحت میشه، ولی اگه اون خواست از این کارا باهاتون بکنه سریع گوشی رو قطع کنید باهاش بهم بزنید، یعنی چی؟ آدم اعصابشُ از سر راه نیاورده که، بهم بزنید چیزی که زیاده کیرو کُس بی پناه و سرگردان. عامل بعدی خونواده است، از اونجا که پدر مادر همیشه صلاح و خیره فرزند خود را می خواهد همیشه سعی می کند در زندگی فرزند خود گه خوری کند (ترو خدا ببخشید در مورد پدر مادرا اینجوری حرف میزنما، احترام به والدین واجبه، خلاصه گفته باشم بعدن نگید نگفت) اگر پدر مادری دارید که زیاد به شما گیر میدهند و همیشه به شما می گویند چه کار کن چه کار نکن بهترین راه این است که پدر مادرتان را ترک کنید یا جلوی آنها جنده بازی یا کیری بازی در بیاورید، در این صورت توقع آنها از شما پایین می آید و دیگر کاری به شما ندارند، جنده بازی و کیری بازی همیشه جواب میده، عامل بعدی نماز است (نماز ستون دین است آخه) نماز و ارتباط با خدا می تواند شما را به آرامش برساند (کسکشا بعد می گن ما داریم ضد اخلاقیات آموزش میدیم، پس این چیه؟) نماز سر وقت و نماز جماعت فراموش نشه، ترو خدا وسط نمازتون مارو فراموش نکنید (آقای بسیجی که بهم ایمیل داده بودی می کنمت، داداچ با این کارت راه می افته؟ از کردن ما منصرف میشی یا بزنم تو کار روزه و اعتکاف و این حرفا؟ آموزش روزه و اعتکاف بدم مثلا؟ ) 

همینجا دوره روانشناسیمون به پایان رسید، همه اینارو رعایت کنید تا موفق و پیروز باشید - پیروزم نشدید اندی کوروس میشید هار هار هار 
مورد داریم همه اینارو رعایت کرده هیچ گهی نشده ولی خب امتحانش ضلر نداره شما هم امتحان کن شاید یه گهی شدی 

تا برنامه آموزنده بعدی به کیر خدا می سپارمتون ^_^ 

سلام

^_^ مواظب فرزندان خود باشيد ، آنها را از مانيتور دور كنيد محتواي وبلاگ تخمي مي باشد o_O